dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle nodigt u uit om verder te kijken op onze website. U bent altijd welkom bij een kerkdienst of een andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.
 
 
Volgende dienst(en)
20 januari 2019, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Coot Winkler Prins
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

24-01-2019, 19:30 uur Gesprek in de Avonduren (Mennokamer)
26-01-2019, 17:00 uur Regioweekend voor jongeren (In de regio)
27-01-2019, 09:30 uur World Fellowship Day (Do en Re en vrienden welkom) (Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk (De Bult))
27-01-2019, 20:00 uur Repetitie Koor DoReVocaal (Wolweverstraat 9, Zwolle)
07-02-2019, 19:30 uur Meditatiebijeenkomst (Mennokamer)

Naar alle activiteiten>> 

Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
 
 

Uitgelicht

World Fellowship Day (Wereldwijd doopsgezind / mennoniet)
. Over jou, mij, ons en zij

Voor de World Fellowshipsday verplaatsen we ons zondag 27 januari 2019 naar Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk. We gaan kijken en luisteren naar de interactieve theatervoorstelling ONDER ANDEREN . Hoe gaan we met elkaar om, wat weten we van elkaar, zijn we bang voor wat we niet kennen? Zo maar een paar vragen die de revue zullen passeren.Het zal zeker de moeite waard worden. Ieder is hierbij uitgenodigd.
Inloop vanaf 09.30 uur, Aanvang 10.00 uur.
Adres: Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk (De Bult)

Opgave voor deelname (uiterlijk 20 januari): tijdens de diensten van 13 en 20 januari of bij de secretaris Ekke Klamer (secr.dgzwolle@gmail.com, 038-4660180)

Actueel

Ionavieringen in de Wolweverstraat
Dit voorjaar zijn er 3 Ionavieringen gepland.

Op 3 februari, 3 maart en 7 april ben je hartelijk welkom om mee te vieren, mee te praten, mee te zingen en mee te luisteren.

Zaterdag 12 januari is de presentatie geweest van het boek VIEREN met teksten van de Wild Goose Resource Group. Dat boek biedt een schat aan nieuwe vertalingen van teksten van de Iona Community. We zullen daar teksten uit gebruiken.

De 3e keer valt in de veertigdagentijd. Uiteraard zal dan de aandacht daar naar uitgaan.

We beginnen om 10 uur en sluiten af met ontmoeting met koffie en thee.

Karin Janze en Aart Hoogcarspel


Bij de kerkdiensten in januari
De eerste dienst in 2019:
Zondag 13 januari Wolweverviering, 10.00 uur, ds. Fride Bonda, over 'maak los de koorden van het verleden over loslaten en verder gaan. Nieuwjaarsbegroeting.

Zondag 20 januari Viering met Ds. Coot Winkler Prins met aandacht voor wereldwijde doopsgezinde verbanden.

Let op! Anders dan in "De Wolwever" aangekondigd:
Zondag 27 januari Wolweverviering 10.00 uur, meditatieve bijeenkomst rond schilderijen van Mark Rothko; muziek door gemeenteleden


De beste wensen
Remonstrantse en Doopsgezinde gemeente Zwolle wensen ieder een gezond, zegenrijk en licht 2019.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl