dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle nodigt u uit om verder te kijken op onze website. U bent altijd welkom bij een kerkdienst of een andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.
 
 
Volgende dienst(en)
24 maart 2019, 10:00 uur
Wolweverviering
Voorganger: Ds. Martin Jans (studentenpastor in Zwolle)
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Bijzonderheden:
met aandacht voor de 'zondebok' in de veertigdagentijd
Zondagsclub
Naar overzicht diensten >> 

Agenda

24-03-2019, 10:30 uur Kerkdienst in Huize De Venus
04-04-2019, 19:30 uur Compassie meditatie (Mennokamer)
05-04-2019, 10:00 uur Bronnen van inspiratie (Mennokamer)
07-04-2019, 10:30 uur Kerkdienst in Huize De Venus
18-04-2019, 15:30 uur Kerkdienst in Huize De Venus

Naar alle activiteiten>> 

Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
 
 

Uitgelicht

Berichten van ds. Fride Bonda
Klimaatmars:
Wie wil mee doen met de Klimaatmars, zondag 10 maart na de dienst. Met de trein van 11.47 naar Amsterdam!
Ik ga! Met de herinnering aan de prachtige verzustering en verbroedering rond asielkinderen en Bethelkerk voel ik wel voor een volgend project dat mij zorgen baart: het klimaat. Groene kerken doen mee.
Wij kunnen ook een groene kerk worden.
Voltooid Leven:
Dinsdagmiddag 12 maart is er om 14.00 uur een gesprek over Voltooid leven en andere levensvragen in de Mennokamer.
Wie belangstelling heeft, neem contact met op met Fride Bonda, dan stuurt ze een lezenswaardige nieuwsbrief toe: fridebonda@gmail.com

Actueel

Bericht van Diaconaal Platform Zwolle
Voor Zwollenaren, die niet zomaar op vakantie kunnen gaan zijn er dieverse mogelijkheden om toch te gaan.
Wie daarvoor belangstelling heeft kan zich in verbinding stellen met de Diakonaal Consulent, dhr. Wim van Ree, consulent@diaconiezwolle.nl of  te. 06 10 18 64 22


Project Zwolse Bijbel
Vanuit Academiehuis de Grote Kerk wordt een groots project opgezet.
En ú kunt daaraan bijdragen. Het handmatig schrijven van de bijbel! Zoals in de 15e eeuw.   Lees meer >>


Symposium 'In vrede samenleven, kan dat?'
22 maart 2019, 13.00-17.30 uur, Janskerk, Utrecht

Over interreligieus samenleven in Noord-Irak en in ons land. Organisatie: Raad van Kerken, Kerk en Vrede en zes andere organisaties. Hoofdspreker is Jens Petzold, monnik van Mar Musa, Syrië, levend in Sulaymaniyah, Irak. Daar leven christenen, Yezidi en moslims naast elkaar, onder wie Syriërs, Irakezen, Koerden, Arabieren, Turkmenen en Armeniërs, voorbeeld voor ons in Nederland? Andere sprekers: Rasit Bal (Contactorgaan Moslims en Overheid, Marcel Poorthuis e.a. Toegang gratis. Wel na afloop collecte voor Yezidi-studenten in Irak. Aanmelden: secretariaat@oecumene.nl. Meer informatie: www.oecumene.nl.


Maak de klimaatmars groot, 10 maart 13-16 uur, Dam, A'dam
Pleidooi voor zorg voor het klimaat
Veel mensen in Nederland en daarbuiten maken zich ernstige zorgen de klimaatveranderingen ten gevolge van de aantasting van het milieu. 
Naast de scholieren, die in grote getale naar Den Haag kwamen, hebben organisaties als Milieudefensie, Greenpeace, FNV, Oxfam, Woonbond en De Goede Zaak het initiatief genomen om massaal deze zorgen duidelijk te maken, via een grote Klimaatmars op zondag 10 maart van 13.00 tot 16.00 uur, vanaf de Dam in Amsterdam. Er wordt daarbij gepleit voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten, voor maatregelen waardoor ‘de vervuiler betaalt’, voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont en een toekomst met goede groene banen voor iedereen. Meer informatie is te vinden op https://maakdeklimaatmarsgroot.nl.


Iona Vieringen
Op 3 maart, 10 uur, is het thema VIEREN. Toepasselijk, want het is het carnavalsweekend.
Voor wie wil wordt na de koffie de film "A taste of Iona" (over het eiland Iona en de Ionagroep Nederland) gedraaid met aansluitend een lunch. Wie mee wil lunchen kan zich opgeven bij karinjanze@home.nl of 038-4542611.
Op 7 april is het thema VASTEN.


Bijeenkomsten in Blokzijl
Lokatie: De Vermaning t Lam, Breestraat 2 8356 DL Blokzijl
www.hetlamontmoet.nl

De avond op 8 maart met interviewster Belinda Terlouw en Sonja Barend is al helemaal uitverkocht.
Gelukkig hebben we nog een mooie afsluiter van ons reguliere seizoen in het verschiet:
Jan Vayne op piano, een voorjaarsmatinee op zondag 7 april om 15.00 uur.
Hier vindt u ook informatie over de extra voorstelling die we in samenwerking met Comité Welzijn Ouderen organiseren op vrijdagavond 10 mei in De Vierhoek in Blokzijl.
Voor beide activiteiten kan al gereserveerd worden.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl