dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle nodigt u uit om verder te kijken op onze website. U bent altijd welkom bij een kerkdienst of een andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.
 
 
Volgende dienst(en)
1 oktober 2017, 10:00 uur
Voorganger: Ds. A.H. Bakker, Zwolle
Waar: Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9, Zwolle
Bijzonderheden:
Broederschapsdag Zwolle, kinderdienst

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

01-10-2017, 10:00 uur Ring Zwolle: Broederschapsdag in Zwolle (D) (Doopsgezinde kerk Zwolle, Wolweverstraat 9)
01-10-2017, 10:00 uur Broederschapsdag 1 oktober 2017 te Zwolle (Doopsgezinde kerk Zwolle, Wolweverstraat 9)
04-10-2017, 14:30 uur Bijbelgesprekskring (Mennokamer Doopsgezinde Kerk Wolweverstraat Zwolle)
04-10-2017, 19:30 uur Bijbelgesprekskring (Mennokamer Doopsgezinde Kerk Wolweverstraat Zwolle)
05-10-2017, 19:30 uur Verkenningstocht doopsgezind (Mennokamer Doopsgezinde Kerk Wolweverstraat Zwolle)

Naar alle activiteiten>> 

Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
 
 

Uitgelicht

Broederschapsdag 1 oktober 2017 te Zwolle
De Doopsgezinde Gemeente Zwolle nodigt hierbij leden en belangstellenden van de Ringgemeenten van de Ring Zwolle hartelijk uit voor de broederschapsdag. Het programma start om 10.00 uur en loopt tot ongeveer 13.30 uur. Voor wie dat wil is er nog een naprogramma mogelijk.
Na het programma kunt u Zo goed als nieuw naar huis gaan. De dienst zal u opheffen, de activiteit u verrijken en de lunch u versterken.
Het programma ziet er nu als volgt uit:
10.00 uur Ontvangst in de Wolweverstraat 9, met koffie en thee
10.30 uur Start van de dienst
10.45 uur Activiteiten:
-zangworkshop Nieuwe Liedboek met Johannes Dijkstra (om met elkaar een paar leuke, vaak onbekende liederen te oefenen en daar wat over te horen)
-jeugdworkshop (de kinderen gaan naar Thuis bij Molletje voor een interactieve voorstelling Jij mag er helemaal zijn! )
-Wereldwerk in Tanzania (een interactieve presentatie van een bezoek van Theo te Winkel voor Wereldwerk aan Tanzania)
-bezoek aan de Zwolse Synagoge (op steenworp afstand van de vermaning) voor bezoek aan de (nieuwe) tentoonstelling over Selma Wijnberg, een Zwolse overlevende van de concentratiekampen).
11.45 uur Afsluiting activiteiten.
12.00 uur Afronding van de dienst
12.30 Lunch
13.30 Voor wie dat wil: een doopsgezinde wandeling door Zwolle (of zo mogelijk een rondvaart van een uur (extra kosten), belangstellenden graag dat opgeven)
15.00 Afsluiting met thee en koffie.
De kosten van de dag bedragen 15 voor volwassenen, kinderen t/m 12 jaar gratis, van 12-17 7,50.
Opgave per gemeente uiterlijk 24 september aan de secretaris van de kerkenraad, via secr.dgzwolle@gmail.com.
Graag vermelden aantal volwassenen, jeugd en kinderen en aantal belangstellenden voor rondvaart.

Actueel

Oecumenische vredesviering

Oecumenische vredesviering
In het kader van de vredesweek is vanochtend een oecumenische vredesdienst georganiseerd In de Peperbuskerk. De dienst was een samenwerking tussen de Lutherse kerk Zwolle, Doopsgezinde Gemeente Zwolle, Parochie Thomas a Kempis, De Oosterkerk en de Basisbeweging De Werkplaats. De overweging is gedaan door Ds Andries Bakker waarbij hij sprak over het thema 'De kracht van verbeelding'. Na de dienst werden vredeswensen en groeten verzameld. De kinderen hadden een eigen samenzijn in de Doopsgezinde Kerk aan de Wolweverstraat. Hier hebben ze diverse vredestakken met vredeswensen gemaakt. Deze takken werden vervolgens verdeeld over de organiserende kerken. Lees meer >>


Belijden met mond en handen met Diet Koster op 14 september - Graag snel opgeven
Binnen onze gemeente zijn diverse mensen actief op de terreinen van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid. Binnen de broederschap wordt er o.a. vanuit WereldWerk conferenties en initiatieven georganiseerd om mensen en gemeenten op deze terreinen te ondersteunen, te inspireren en te stimuleren. Een kenmerk van doopsgezinden is toch dat zij hun geloof in praktijk willen brengen? Daden gaan woorden te boven en een geloof zonder werken is een dood geloof zijn geen loze credos voor onze geloofsgemeenschap! Het is voor een gemeente, die een bijdrage wil leveren aan deze tijd, dan ook van grote waarde om met elkaar in gesprek te zijn over het waarom, hoe en wanneer van wat je beweegt. Op de tweede donderdagavond van september en oktober probeert ds. Andries Bakker een kleine (of grotere) kring van mensen bij elkaar te brengen om met elkaar in gesprek te raken rond themas van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid. Opzet is dat een gastspreker een inleiding geeft rond n van de themas. Daarna vindt er een gesprek plaats tussen de aanwezigen n.a.v. enkele vragen die door de inleider worden ingebracht. De data zijn 14 september en 12 oktober van 19.30-21.30 uur in de Mennokamer. Door de tijdelijke aanwezigheid van Diet Koster in Nederland is het haast vanzelfsprekend dat zij de eerste inleider zal zijn. Zij werd onlangs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al 40 jaar lang werkt zij in Palestina voor opvang en opleiding van weeskinderen in haar gezinsvervangend huis. In doopsgezind Zwolle is zij een begrip. De Zwolse pers wordt ook genformeerd, we hopen op een flinke belangstelling vanuit de gemeente en daarbuiten! Van harte wordt men uitgenodigd om een themasuggestie c.q. gastspreker voor de oktoberbijeenkomst aan te melden bij ds. Andries Bakker. Meldt u zich bij ds. Andries Bakker als u van plan bent te komen?


Kunstmarkt en Menno Caf Vermaning Steenwijk
Van 18 juli tot en met 13 augustus staat de Vermaning in Steenwijk in het teken van de Kunst Markt en Menno Caf. Klik hier voor de uitnodiging! Lees meer >>


Vredesweek 2017 in Zwolle
Zoals elk jaar wordt van 16 t/m 24 september de landelijke Vredesweek gehouden. Dit jaar is het thema: 'De kracht van verbeelding'. Als er geen droom is over vrede en gerechtigheid, zullen deze er nooit komen.Martin Luther King zei al: 'I have a dream!' Een mooi thema dus om de moed er in te houden en elkaar te blijven inspireren. Het Vredesplatform Zwolle cordineert de activiteiten: - de Oecumenische Vredesdienst op 17 september met ds. Andries Bakker, in de middag een cantatedienst. - Op 19 september verzorgt Amnesty een avond. - Op 21 september de Internationale Dag van de Vrede met o.a. een stiltemeditatie. Om 20.00 uur spreken in de Oosterkerk ds. Herman Koetsveld (PKN) en Enis Koetsveld (moslim) over interreligieuze dialoog. - Op 22 september spreekt Erik Borgman in het Dominicanenklooster over zijn ervaringen in Noord-Irak, daarna een maaltijd en het traditionele 'Vredezingen'. Het programma staat op: www.vredesplatformzwolle.nl/agenda. Vredesplatform Zwolle: Antoinnette Jacobse, Anneke Nusselder, Sytse en Marlies Tjallingii, Ineke Tijmes, Maarten van der Werf en Henk Blom

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2017 Doopsgezind.nl