dgzwolle > nieuws

Nieuws

Wolwever maart 2019
Lees meer >>
Maak de klimaatmars groot, 10 maart 13-16 uur, Dam, A'dam
Pleidooi voor zorg voor het klimaat
Veel mensen in Nederland en daarbuiten maken zich ernstige zorgen de klimaatveranderingen ten gevolge van de aantasting van het milieu. 
Naast de scholieren, die in grote getale naar Den Haag kwamen, hebben organisaties als Milieudefensie, Greenpeace, FNV, Oxfam, Woonbond en De Goede Zaak het initiatief genomen om massaal deze zorgen duidelijk te maken, via een grote Klimaatmars op zondag 10 maart van 13.00 tot 16.00 uur, vanaf de Dam in Amsterdam. Er wordt daarbij gepleit voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten, voor maatregelen waardoor ‘de vervuiler betaalt’, voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont en een toekomst met goede groene banen voor iedereen. Meer informatie is te vinden op https://maakdeklimaatmarsgroot.nl.
Lezing met historicus Jona Lendering over ontstaan Christendom in turbulente eerste eeuw.
Op woensdag 6 maart is de historicus en schrijver Jona Lendering bij de lekenprekersgroep van de FDS te gast. Hij verzorgt een lezing rond zijn lezenswaardig boek “Israël verdeeld”. Gezien het boeiende onderwerp nodigen de Lekenprekersgroep en de FDS alle predikanten, voorgangers, lekenprekers en andere belangstellenden van harte uit deze lezing bij te wonen. Aan het bijwonen van deze lezing zijn geen kosten verbonden.
Plaats en aanvang: doopsgezinde kerk Leeuwarden, 19.30 uur. Graag opgeven bij het secretariaat van de FDS, frieslandfds@gmail.com
Lees meer >>
Iona Vieringen
Op 3 maart, 10 uur, is het thema VIEREN. Toepasselijk, want het is het carnavalsweekend.
Voor wie wil wordt na de koffie de film "A taste of Iona" (over het eiland Iona en de Ionagroep Nederland) gedraaid met aansluitend een lunch. Wie mee wil lunchen kan zich opgeven bij karinjanze@home.nl of 038-4542611.
Op 7 april is het thema VASTEN.
Bijeenkomsten in Blokzijl
Lokatie: De Vermaning t Lam, Breestraat 2 8356 DL Blokzijl
www.hetlamontmoet.nl

De avond op 8 maart met interviewster Belinda Terlouw en Sonja Barend is al helemaal uitverkocht.
Gelukkig hebben we nog een mooie afsluiter van ons reguliere seizoen in het verschiet:
Jan Vayne op piano, een voorjaarsmatinee op zondag 7 april om 15.00 uur.
Hier vindt u ook informatie over de extra voorstelling die we in samenwerking met Comité Welzijn Ouderen organiseren op vrijdagavond 10 mei in De Vierhoek in Blokzijl.
Voor beide activiteiten kan al gereserveerd worden.
Vooraankondigingen
Dinsdag 12 maart, 14.00 uur, Mennokamer 
Gesprek over levensvragen
Wat geeft het leven betekenis, wanneer ervaar je geen betekenis meer. We praten aan de hand van de (landelijke) brief hierover, die een tijdje geleden bij de remonstranten is binnengekomen. Zie voor info februarinummer van De wolwever. Opgave bij Fride Bonda via fridebonda@gmail.com
Zondag 17 maart
 
De viering zal vooral
 uit zang (en muziek) bestaan. We willen dit graag samen met jullie vorm gaan geven en ieder de gelegenheid bieden om liederen op te geven die iets met je doen, die je raken of waaraan je bepaalde herinneringen hebt. De eigen inbreng neemt dan ook een grote plaats in. In de viering mag je zelf vertellen waarom en welk deel van het lied je zo raakt. Je kunt je lied opschrijven op de intekenlijst op de piano in de Mennokamer. Laten we er een fijne en zinvolle viering van maken met veel zangplezier. 
Ring Zwolle van Doopsgezinde Gemeenten
Lekeprekers cursus volgend seizoen.
De Ring Zwolle kan bij voldoende deelname in september 2019 de mogelijkheid bieden voor deelname aan de cursus lekenpreker. tdevriesdrent@gmail.com.
Buitendag 23 juni Voorbij de horizon
Kijken met hoop naar de wereld van morgen. Om alvast te noteren in uw agenda;
 een dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op zondag 23 juni 2019. De GDS, FDS en Ring Zwolle organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag. Meer info tdevriesdrent@gmail.codem
1234567891011121314
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl