dgzwolle > nieuws

Nieuws

Religiequiz 14 februari
Een laagdrempelige quiz in onze kerk voor onszelf, onze familieleden, buren, vriendenenz. De vragen hebben direct of via een omweg iets te maken met religie. Viavragenrondjes, plaatjesrondes, een audioronde en een puzzelronde komt alles wat weweten tevoorschijn. Heel spannend!

Je speelt in een team, dat ter plekke ingedeeld
wordt. Gebrek aan kennis kun je niet hebben; je weet meer dan je denkt. Onder leidingvan Lex Biemond gaan we met elkaar deze nieuwe uitdaging aan. Doet u ook mee?

Locatie: Wolweverkerk 19.30 uur. Bij transportproblemen kunt u opgehaald worden.
Informatie bij Lex Biemond (06 45200772) of Tineke de Vries (06 25363195)
Wolwever februari 2019
Lees meer >>
Ionavieringen in de Wolweverstraat
Dit voorjaar zijn er 3 Ionavieringen gepland.

Op 3 februari, 3 maart en 7 april ben je hartelijk welkom om mee te vieren, mee te praten, mee te zingen en mee te luisteren.

Zaterdag 12 januari is de presentatie geweest van het boek VIEREN met teksten van de Wild Goose Resource Group. Dat boek biedt een schat aan nieuwe vertalingen van teksten van de Iona Community. We zullen daar teksten uit gebruiken.

De 3e keer valt in de veertigdagentijd. Uiteraard zal dan de aandacht daar naar uitgaan.

We beginnen om 10 uur en sluiten af met ontmoeting met koffie en thee.

Karin Janze en Aart Hoogcarspel
World Fellowship Day (Wereldwijd doopsgezind / mennoniet)
. Over jou, mij, ons en zij

Voor de World Fellowshipsday verplaatsen we ons zondag 27 januari 2019 naar Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk. We gaan kijken en luisteren naar de interactieve theatervoorstelling ONDER ANDEREN . Hoe gaan we met elkaar om, wat weten we van elkaar, zijn we bang voor wat we niet kennen? Zo maar een paar vragen die de revue zullen passeren.Het zal zeker de moeite waard worden. Ieder is hierbij uitgenodigd.
Inloop vanaf 09.30 uur, Aanvang 10.00 uur.
Adres: Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk (De Bult)

Opgave voor deelname (uiterlijk 20 januari): tijdens de diensten van 13 en 20 januari of bij de secretaris Ekke Klamer (secr.dgzwolle@gmail.com, 038-4660180)
Kerkasiel: Ga je mee?
Vrijdag 4 januari ga ik voor in de Bethelkerk in Den Haag. In deze kerk heeft de familie Tamrazyan sinds november asiel gevonden. Om dit kerkasiel mogelijk te maken moet er continu een kerkdienst gevierd worden, want dan mag er geen inval gedaan worden.
Deze familie heeft van de rechter twee keer toestemming gekregen om in Nederland te blijven. Twee keer is de IND in beroep gegaan. Dit alles heeft de procedure extra verlengd.
Uit solidariteit met het gezin en als reactie naar de overheid, die asielprocedures veel te lang laat duren, ga ik vrijdag 4 januari voor. In mijn enthousiasme heb ik voor twee uur ingeschreven: om 18.00 uur en 19.00 uur.
In de hoop dat er mensen uit Zwolle mee willen gaan om ook een tekst of gedachte uit te spreken of muziek te laten horen.
Voor mijn eerste inspiratie denk ik aan woorden uit een psalm: Hoe lang moeten wij wachten een noodkreet van een dichter die lang in de penarie zit en wacht op perspectief. En gedachten van Etty Hillesum over hoe het is, als mensen je weg willen hebben.
Als je mee wilt, laat je het dan weten? Ik ben zelf van plan met de trein te gaan. Maar je kunt ook met de auto. Dan is het aardig als anderen mee kunnen rijden. Als je meegaat, geef dan aan hoe je gaat. En als je iets wilt doen, laat je dat dan weten?

adres van de kerk: Thomas Schwenkestraat 30, Den Haag

Hartelijke groet,Fride Bonda (fridebonda@gmail.com)

PELGRIMAGE INTERRELIGIEUZE VREDESVIERING 2019
Op weg gaan, op weg geroepen worden in de interreligieuze vredesviering van 2019 komt dat aan de orde.
De drie Abrahamitische godsdiensten: islam, jodendom en christendom, zoeken elkaar op in hun viering van de vrede. Het thema is dit jaar: Pelgrimage. Alle drie de godsdiensten kennen de pelgrimage, het gaan van een weg waarop bezinning op geloof en leven aan de orde is.

Iedereen is welkom bij deze interreligieuze viering voor de Vrede op de eerste zondag van het nieuwe jaar:

6 januari om 19.00 uur in de ULU Moskee aan de Gombertstraat 340.

De Vredesviering wordt georganiseerd door SLAG (Samen Leven Anders geloven).

12345678910111213
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl