dgzwolle > over ons > predikant

Predikant

Predikante
Ds. F. Bonda
telefoon: 06-167 835 62
email:gebonda@planet.nl
werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.


In 2017 heb ik gevierd dat ik 25 jaar predikant ben. Begonnen in het Achterhoekse Lichtenvoorde als predikant in een gereformeerde kerk ben ik meer en meer opgeschoven naar de naar de vrijzinnige wijze van geloven en leven. Ik ben sinds 2013 predikant bij de Remonstrantse Gemeente Zwolle en sinds 2018 voorlopig ook bij de Doopsgezinde gemeente Zwolle. Voor mij is een geloofsgemeenschap een plek waar we in ontmoeting ruimte nemen voor bezinnende momenten. Dat kan in een liturgische viering of bij de koffie in een goed gesprek met elkaar. Ik vind het spannend om de inspiratie van oude verhalen uit een andere cultuur inzichtelijk te maken voor mensen in onze tijd van leven. Ik houd ervan mensen persoonlijk te ontmoeten, om te horen hoe hun leven is gegaan en welke levensinzichten zich gevormd hebben en welke waarden dragend zijn.

Samen met Tineke de Vries zet ik me in om de Doopsgezinde Gemeente Zwolle een inspirerende plek te laten zijn waar ruimte is voor ontmoeting en bezinning.Vind je het leuk meer informatie te krijgen? Stuur een mail: fridebonda@gmail.com

Opbouwwerkster
Tineke de Vries-Drent
telefoon: 06- 25363195
email:tdevriesdrent@gmail.comTien jaar heb ik de gereformeerd synodale geloofstraditie achter me gelaten en dat heeft voor mij louterend gewerkt. De ontmoeting met mijn Doopsgezinde echtgenoot deed mij echter beseffen dat ik geen idee had wat ik naast me neer gelegd had. Komend uit de gezondheidszorg heeft de studie theologie aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle met als studierichtingen educatie en pastoraat mij weer op het spoor van bezinning en ontmoeting gezet. Geleidelijk aan sprak de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid in de Doopsgezinde geloofstraditie en haar idealen mij aan. Kortom ;ik koos er bewust voor om Doopsgezind te zijn. Het geven van godsdienstlessen aan openbare basis scholen en aan een christelijke middelbare school in de Betuwe was de basis voor mijn werk als opbouwwerker in de Doopsgezinde gemeente Wageningen (thans Arboretumkerk). Naast mijn huidige werkzaamheden voor de Ring Zwolle van Doopsgezinde Gemeenten , ben ik nu voor een korte periode weer werkzaam als opbouwwerker voor de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. Deze uitdagende klus inspireert mij zeer. Samen met ds. Fride Bonda en de mensen die verbonden zijn aan de gemeente wil ik graag verbindend aanwezig zijn om met elkaar te zoeken naar ieders rol en bijdrage voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl