dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle nodigt u uit om verder te kijken op onze website. U bent altijd welkom bij een kerkdienst of een andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.

Volgende dienst(en)

25 augustus 2019, 10:00 uur
Wolweverviering
Voorganger: Dhr. Lex Janssen
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Toon Hagen

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

29-08-2019, 10:00 uur Bijeenkomst van remonstrantse contactleden. (thv Aggie Esselink)
08-09-2019, 10:00 uur Gemeentezondag (Wolweverstraat 9, Zwolle)
15-09-2019, 11:10 uur Ledenvergadering Doopsgezinde Gemeente (Wolweverstraat 9, Zwolle)
16-09-2019, 10:00 uur Reisje Remonstrantse Gemeente

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Bij de komende diensten
Op 21 juli zal er geen dienst zijn.
Op 28 juli gaat Ds. Heine Siebrand voor. Hij was eerder in onze Wolwevergemeente op 10 februari. Hij is godsdienst filosoof en is (studenten)predikant geweest in de Remonstrantse Gemeentes Groningen en Utrecht en is sinds 2014 met emeritaat. 
Op 11 augustus zal de dienst geleid worden  door Ds. Marianne Gaastra. Als vrijzinnig predikant is zij begonnen in Apeldoorn, daarna naar Vaassen en Kampen en Vledder-Nijensleek. Naast het predikantschap was zij jaren docent in het voortgezet onderwijs, filosofie en levensbeschouwing, een verfrissende en heilzame combinatie.
Op 18 augustus gaat ds. Graddie Meijer voor in de doopsgezinde dienst. Zij is voorgangster in o.a. Meppel (DORE gemeente) en Emmeloord. Zij draait zo al geruime tijd mee in de doopsgezinde Ring Zwolle.
Op 25 augustus wordt de dienst geleid door dhr. Lex Janssen.
Lex Janssen studeerde rechten, belastingkunde en godsdienstwetenschappen en werkt in de praktijk van fiscaal en kerkelijk recht. Hij is diaken in het
aartsbisdom Utrecht. Hij is auteur van: “God en de blauwe envelop”. In de dienst zal daar ook aandacht aan besteed worden.


Actueel

Uitnodiging broederschapsdag 6 oktober 2019

Op zondag 6 oktober 2019 organiseert de Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder de broederschapsdag van de Ring Zwolle waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Wij verwelkomen u graag op een bijzondere locatie:
Museum Schokland / Middelbuurt 3 / 8319 AB Schokland (Tussen Ens en Nagele)
We beginnen deze dag met een interactieve kerkdienst om 10.00 uur in het prachtige oude kerkje. Het thema is: “Een lot uit de loterij”.
Na de koffie wordt er een rondleiding georganiseerd waarin u alles te weten komt over het voormalige eiland Schokland. Bent u slecht ter been dan is het mogelijk om tijdens de rondleiding in het restaurant te verblijven.
Heeft u een museum jaarkaart, neem die dan mee!
Voor de kinderen is er een apart programma.
We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch en de verwachting is dat we rond 14.15 uur weer huiswaarts gaan.
De kosten voor deze dag bedragen € 15 pp. Kinderen zijn gratis.
Opgave graag uiterlijk 22 september bij de kerkenraad.


Reisje op maandag 16 september 2019
Het reisje gaat dit jaar naar Urk.
Programma :
- Autotocht naar Urk
- Autorit door Urk met bezoek aan het monument voor omgekomen vissers
- Autorit rond de haven
- Koffie in restaurant met uitzicht op de haven en IJsselmeer
- Rondvaart met lunch
- Autotocht terug naar Zwolle via Winsum
Dat belooft een mooie dag te worden.
Joke van Vuure en Nico Gravesteijn.
Kosten (onder voorbehoud van instemming van de diaconale cie)
€ 5,00 en de consumpties zoals koffie en lunch voor eigen rekening.
Aanmelden bij :
Joke van Vuure tel. 038 - 466 26 44
Nico Gravesteijn tel. 038 - 452 83 55


Verschijnen Nieuwsbrief
Voor de zomervakantie verschijnt de Nieuwsbrief nog op 29 juni en 13 juli.
De eerste Nieuwsbrief na de zomer verschijnt op 24 augustus.


Vooraankondiging Vredesweek 2019
In de Vredesweek 2019, van 21 t/m 29 september, zal weer een Oecumenische Vredesviering plaatsvinden.
Deze is in de OLV Basiliek, op 22 september om 9.30 uur.
De voorbereidingen daarvoor zijn begonnen. Nader bericht volgt.

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl