dgzwolle > home

Welkom

Fijn dat je interesse toont in de Wolweverkerk. Hier ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vrienden en belangstellenden elkaar. Ze komen samen in de kerk in de Wolweverstraat 9.  Kijk eens verder op onze website. Welkom bij een wolweverviering, een meditatie, bronnen van inspiratie of andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.
Meer over ons staat bij "Over ons"

Volgende dienst(en)

20 juni 2021, 10:00 uur
geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

27 juni 2021, 10:00 uur
Wolweverviering
Voorganger: Ds. Machteld van Woerden
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Jan Willem Altelaar
Bijzonderheden:
Om aanwezig te zijn bij de viering is aanmelden vooraf nodig. Er mogen maximaal 25 mensen in de kerk aanwezig zijn:
Aanmelden bij Dieneke Dijksma, secr.dgzwolle@gmail.com  
of Nanneke Rijkhoff, nannekerijkhoff@gmail.com
 
De viering kan ook live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA

Collecte voor Nemato

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

In dit delen maak ons één (door Fride Bonda)
(Zangen voor zoeken en zien, lied 128, Anne Hilhorst-Joosten)
Wandelend over het landgoed dat we, dankzij corona, steeds beter leren kennen zie ik een oude beuk. Draaiingen in de stam, knoesten van ooit afgevallen takken en andere puisterige vergroeiingen.
‘Kijk, wat een leven in de boom!’ roep ik uit. ‘En wat een dood”, zegt mijn zoon met wie ik daar loop, want hij ziet dode takken de lucht insteken. Leven en dood met elkaar verweven, in de boom, in de natuur, in een mensenleven. We krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. We hebben er geen weet van wat mensen in hun levens meemaken aan verlies.

Lees meer >>


Actueel

Uit de Wolwever KerkenRaad juni 2021
We gaan samen vieren …….
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is gaan we, nu het kan, a.s. zondag de 13e juni met een aantal mensen - max 25 – de eerste dienst weer beginnen. In de dienst zal voorgaan ds. Marianne Gaastra. Er is iemand die zingt, en na afloop zingen we allemaal zachtjes het slotlied. Kor Pollema speelt piano/orgel. Er zal ook nog iemand zijn die de dienst gaat streamen, midden voor in de kerk. En koffie is helaas thuis maar dat wordt komende tijd allemaal beter!
Wel nog even de voorwaarden die we in acht nemen: 
 - Bij binnenkomst handen desinfecteren en mondkapje op.
 - We houden -  ook wanneer we zitten - 1,5 meter afstand van elkaar
 - Partners en gezinnen kunnen bij elkaar gaan zitten
 - Jassen hangen we achter op onze eigen stoelen
 - We lopen niet heen en weer
 - Na afloop moeten we helaas nog de koffie missen en gaan direct naar buiten.
We missen jullie nog steeds, en hopen elkaar weer te treffen.
Harry Wendt


t Lam ontmoet Uitbreken! Kindervoorstelling op 4 juli gaat door!

Het lijkt er op dat we tóch nog een voorstelling van “t Lam ontmoet” gaan meemaken dit seizoen! De eerste en dan ook meteen de laatste van het seizoen. Maar dat zal de pret niet drukken.

Het gaat om de kindervoorstelling Uitbreken! (wat een toepasselijke titel).
De voorstelling is twee keer verplaatst; de laatste keer naar 4 juli.
En die gaat door!
Extra fijn dat ze nu eindelijk weer naar een voorstelling kunnen gaan; voor de kinderen is het dus ook een beetje ‘uitbreken’.  
Reserveren is verplicht en vol is vol (max. 50 bezoekers).

Hieronder vind je alle informatie over de voorstelling
Zondag 4 juli Aanvang: 15.00 uur Locatie: De Ploats Groenestraat in Blokzijl
Kindervoorstelling. Uitbreken! Voor mensen vanaf 4 jaar
Over bazige broertjes en slimme zusjes, door Theatergroep Dolle Maandag
Entree: € 5, kinderen tot 12 jaar gratis
Reserveren kun je via: karin@karinklomp.nl. Je betaalt je kaartje(s) aan de zaal. 


Advies ADS: diensten met maximaal 60 mogelijk

Advies ADS: diensten met maximaal 60 mogelijk
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) geeft in navolging van het  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan gemeenten het volgende advies:
- Diensten kunnen door maximaal 60 kerkgangers worden bezocht (exclusief medewerkers). 
- Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden.  Lees meer >>


Uit de Wolwever KerkenRaad mei 2021
We kunnen weer samen vieren …….
Alle tekenen staan op groen. Wat zijn we hier blij mee.  Voor ons als Wolwevergemeente betekent dit dat we weer gaan opstarten. Naast het feit dat velen van ons reeds gevaccineerd zijn, geven ook de algemene richtlijnen van de RIVM deze verruiming aan. Natuurlijk doen we hieraan mee.  
Voor ons betekent dit het volgende:

Per 13 juni a.s. kunnen we ons weer aanmelden om bij de vieringen aanwezig te zijn.  We kunnen dan rond de 25 personen ontvangen.
De volgende voorwaarden blijven nog even van kracht:
   -Aanmelden bij Dieneke Dijksma, mailadres:   secr.dgzwolle@gmail.com   
           of  Nanneke Rijkhoff , mailadres: nannekerijkhoff@gmail.com  

   -Bij binnenkomst handen desinfecteren en mondkapje op.
   -We houden -  ook wanneer we zitten - 1,5 meter afstand van elkaar
   -Partners en gezinnen kunnen bij elkaar gaan zitten
   -Jassen hangen we achter op onze eigen stoelen
   -De liederen worden nog  door 1 of 2 personen gezongen.
   -We lopen niet heen en weer
   -Na afloop moeten we helaas nog de koffie missen en gaan direct naar buiten.
Het is een eerste stap. Wanneer de volgende stap komt weten we nog niet. We willen graag voorzichtig zijn en geen risico lopen. Ondertussen gaat de streaming van de vieringen gewoon door. Verder gaan we er van uit dat we in ieder geval vanaf september weer volop kunnen draaien. Daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang.
We missen jullie en hopen elkaar weer te treffen.

Zakboekje
Er zal voor het komend seizoen weer een nieuw zakboekje verschijnen. Jullie kunnen wijzigingen en/ of toevoegingen voor 1 juli sturen naar Tineke de Vries, mailadres: tdevriesdrent@gmail.com 
Huiskamerbijeenkomsten
Om elkaar beter te leren kennen en van elkaars ideeën te leren gaan we voor het nieuwe seizoen huiskamerbijeenkomsten  organiseren. We hebben elkaar daarbij nodig.  Mogelijk willen jullie er vast over nadenken of  jullie je huiskamer een keer ter beschikking stellen. Er zullen mogelijk 4 – 6 mensen aanwezig zijn.
Huiskameraanmelding bij de secretarissen. Do: Dieneke Dijksma, secr.dgzwolle@gmail.com Re: Nanneke Rijkhof  nannekerijkhoff@gmail.com 

Vragen
Er zal binnenkort een mail gestuurd worden met enkele vragen aan alle leden om meer inzicht te krijgen in wat er leeft, en om iedereen aan het woord te laten, ook al is het maar via de mail.


Creatieve Midweek in Fredeshiem in Steenwijk
Datum: 2 augustus 2021 vanaf de lunch t/m 6 augustus 2021 na de koffie.
De deelnemers kunnen een cursus schilderen volgen o.l.v. Antje Sonnenschein. Kosten € 525,-- voor verblijf op een éénpersoonskamer (vol pension). Materiaal kun je zelf meenemen of ter plaatse aanschaffen à € 25,--.  ’s Avonds is er een literaire bijdrage met als thema “Fantasie”.
Verdere info op de website van de Remonstranten www.remonstranten.nl en in adRem van mei 2021.
Opgave via info@remonstranten.org.


Vooraankondiging Tweejaarlijkse Ringdag
Zondag 3 oktober 2021 kunt u vast reserveren voor de 2 jaarlijkse Ringdag van de Doopsgezinde Gemeenten in de Ring Zwolle.  Ieder is daar van harte welkom.
Deze dag wordt dit keer georganiseerd door de Doopsgezinde Gemeente Steenwijk en de Ring Zwolle. De Ringdag vindt plaats op de "Koloniehof" te Frederiksoord van 10.00 -14.00 uur. 
Er wordt een viering voorbereid door Bertha Groen en Gerke van Hiele.
Een rondleiding,  activiteiten voor minder validen en een kinderprogramma staan in de steigers.  De inwendige mens komt aan zijn trekken met koffie, thee en een lunch.
De kosten (onder voorbehoud) zullen ongeveer € 12,50 zijn.
Zodra er meer bekend is (onder andere over opgave voor deze dag) wordt dat medegedeeld.


Menno Moment | Iris Speckmann over het Avondmaal

Menno Moment | Iris Speckmann over het Avondmaal
Iris Speckmann spreekt in het Menno Moment over het Avondmaal, het onderwerp van haar proefschrift.  Lees meer >>


Van de kerkenraad, begin mei 2021
Gezien de ontwikkelingen in de Covid 19 pandemie en de aanbevelingen voor kerken blijft de situatie wat de vieringen betreft zoals die was:
De vieringen worden gestreamd en in een Nieuwsbrief kort voor de viering staan de Orde van Dienst en verdere mededelingen (o.a. over collecte).
In De Wolwever, die dit weekend verspreid wordt, staan samenvattende verslagen van de ledenvergaderingen die kortgeleden zijn gehouden.

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl