dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle werkt sinds enige tijd nauwer samen met de Remonstrantse Gemeente Zwolle in de kerk in de Wolweverstraat 9.  Kijk eens verder op onze website. Welkom bij een wolweverviering, kerkdienst of andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.

Volgende dienst(en)

20 oktober 2019, 10:00 uur
Voorganger: Zr. Jantine Brouwer-Huisman
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Bijzonderheden:
Jantine is opgegroeid in de doopsgezinde wereld en is bezig (geweest) met de jeugd in onze gemeenten. Zij werkt aan:
Geloof in Ontwikkeling
Workshops en (les)materialen voor geloofsopvoeding, persoonlijk geloof en godsdienstonderwijs

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

15-10-2019, 10:00 uur Remonstrants Vrouwen Contact (thv Joke Spiers-Jesse)
25-10-2019, 10:00 uur Bronnen van inspiratie/bijbelkring (Mennokamer)
27-10-2019, 10:30 uur Kerkdienst in Huize De Venus (recreatiezaal)
28-10-2019, 17:30 uur Mannenretraite (Hoorneboeg bij Hilversum)
29-10-2019, 18:00 uur Eten en film Under the Tree (Wolweverstraat 9, Zwolle)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Gesprekken in kader van samenwerking
Zondag 13 oktober zullen, na de viering met brood en wijn, Sytse en/of MarliesTjallingii ons op de voor hen specifieke manier weer verder op weg helpen in ons samengaan.
Na de koffie gaan we aan de slag.
Zorg er voor dat je er bij bent. Dit wil je niet missen. Hoe meer inbreng hoe beter.


Actueel

Maaltijd en Film
Dinsdag 29 oktober 18.00 uur
De film is “Under the tree”, een IJslandse film over een boom die een burenruzie veroorzaakt. Irritaties over en weer. Heel menselijk. Vast een onderwerp om over na te praten.
De maaltijd is zo mogelijk aangepast bij de film (misschien eten we wel zeehond).
Deelnemers geven een vrijwillige bijdrage voor het eten. We komen hiermee steeds uit. Aarzel niet om financiële redenen, ook een kleine bijdrage is genoeg.
Opgave bij a.p.hoogcarspel@gmail.com graag uiterlijk 24 oktober.


Kerken als Podium
De Wolwever van oktober geeft aan, dat het KAP concert op 12 oktober in de Lutherse Kerk is. Dit is onjuist! Het is dan in onze Wolweverkerk, Wolweverstraat 9. 
De serie concerten van Kerken als Podium (KAP) in oktober staat vermeld in de Wolwever Deze is via de website van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle (www.dgzwolle.doopsgezind.nl) in te zien.


Dienst 20 oktober
De dienst op 20 oktober a.s. zal geleid worden door Jantine Brouwer-Huisman. Jantine is opgegroeid in de doopsgezinde wereld en is bezig (geweest) met de jeugd in onze gemeenten. Zij werkt aan:
Geloof in Ontwikkeling
Workshops en (les)materialen voor geloofsopvoeding, persoonlijk geloof en godsdienstonderwijs


Remonstrants Vrouwen Contact
Dinsdag 15 oktober, 10.00 uur, bij Joke Spiers-Jesse. Marja de Jong-van ’t Land houdt een inleiding over “Weefsters”, vrouwen die bewust in het leven willen staan. De Vereniging “Orde van Weefsters” biedt hun die mogelijkheid op diverse manieren.


Herfstwandeling met de gemeente, zaterdag 12 oktober 10 uur
Bij voldoende belangstelling (en acceptabel weer) is er , als vervolg op de voorjaarswandeling, een herfstwandeling, in het Engelse werk.
We besteden aandacht aan de Keltische Boomkalender. Volgens deze boomkalender wordt je karakter bepaald door de boom of struik, die heerst over je geboorteperiode. De 13 bomen en struiken staan allemaal in het Engelse Werk. We kunnen dus op zoek....
Wie gaat er mee?
Opgave bij alfredbur@hetnet.nl of a.p.hoogcarspel@gmail.com 


Uitnodiging broederschapsdag 6 oktober 2019

Op zondag 6 oktober 2019 organiseert de Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder de broederschapsdag van de Ring Zwolle waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Wij verwelkomen u graag op een bijzondere locatie:
Museum Schokland / Middelbuurt 3 / 8319 AB Schokland (Tussen Ens en Nagele)
We beginnen deze dag met een interactieve kerkdienst om 10.00 uur in het prachtige oude kerkje. Het thema is: “Een lot uit de loterij”.
Na de koffie wordt er een rondleiding georganiseerd waarin u alles te weten komt over het voormalige eiland Schokland. Bent u slecht ter been dan is het mogelijk om tijdens de rondleiding in het restaurant te verblijven.
Heeft u een museum jaarkaart, neem die dan mee!
Voor de kinderen is er een apart programma.
We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch en de verwachting is dat we rond 14.15 uur weer huiswaarts gaan.
De kosten voor deze dag bedragen € 15 pp. Kinderen zijn gratis.
Opgave graag uiterlijk 22 september bij de kerkenraad.

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl