dgzwolle > home

Welkom

Fijn dat je interesse toont in de Wolweverkerk. Hier ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vrienden en belangstellenden elkaar. Ze komen samen in de kerk in de Wolweverstraat 9.  Kijk eens verder op onze website. Welkom bij een wolweverviering, een meditatie, bronnen van inspiratie of andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.
Meer over ons staat bij "Over ons"

Volgende dienst(en)

21 augustus 2022, 10:00 uur
Geen dienst
Waar: Wolweverkerk, Wolweverstraat 9, Zwolle

28 augustus 2022, 10:00 uur
Gezamenlijke viering van Doopsgezinden, Remonstranten en vrienden
Voorganger: ds. Fride Bonda
Waar: Wolweverkerk, Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Johannes Dijkstra
Bijzonderheden:
Welkom bij de viering.
Bij (corona)klachten is het verstandig om niet te komen.

Collecte voor: Voedselbank
De liturgie is te verkrijgen door 'bekijk' aan te klikken.  

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

30-08-2022, 14:00 uur Literatuurkring (thv Rieke)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Column  door Fride Bonda

Column door Fride Bonda
We liepen door het landschap van Noord Spanje. We liepen langs dorpen, langs de eindeloze zee, door geurige eucalyptusbossen, we liepen langs snelwegen en door stedelijke gebieden. Veel te vaak over asfalt, maar meestal was het landschap intens groen. In Noord Spanje valt veel regen, omdat het omringd is door zee. De glooiingen waren anders dan we kenden. Lange brede valleien met hier en daar een dorpje, dat opgenomen leek in het geheel; koeien en schapen waren tevreden in weilanden doorkruist met houtwallen en oude eiken. De kalfjes keken met verbaasde ogen op van het gras naar de wandelaars die voorbij kwamen. In de dorpjes waren vaak maar een paar huizen bewoond. Veel huizen en schuren waren vervallen; soms zag dat er spookachtig grijs uit, soms lieflijk door allerlei planten die hun weg hadden gevonden op en langs de vervallen muren.
Naarmate we meer naar het westen liepen veranderde er iets in het landschap. Lees meer >>

Actueel

Een oproep van Kerk in Actie !
Mede namens het Diaconaal Platform ontvingen we onderstaand bericht:
Afgelopen woensdag ontving ik de ingesloten (zie lees meer) oproep van Karel Jungheim van Kerk in Actie. Kerk in Actie inventariseert hoeveel plekken kerken in Nederland willen vrijmaken voor vluchtelingen. Heel graag zend ik dit naar u door met de vraag of u hem en misschien ook mij wilt laten weten hoeveel plekken vanuit uw gemeenschap beschikbaar gesteld kunnen worden. Heel graag brengt Karel dit dan in in een overleg dat hij op 17 augustus heeft met COA Nederland.
Dit mailbericht wordt verzonden naar alle kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen in Zwolle, in afstemming met het Diaconaal Platform Zwolle. Ik hoop van harte dat heel veel Zwolse christenen willen bezien welke ruimte we kunnen maken en hoe we samen vluchtelingen in onze stad welkom heten.
Dank u wel alvast!
Lees meer >>
Dopers Leerhuis Heerenveen, 2022-2023

Dopers Leerhuis Heerenveen, 2022-2023
Het programma van het Dopers Leerhuis in het Noorden 2022-2023 is bekend. Dit keer weer met nieuwe gezichten en een combinatie van nieuwe, indringende en boeiende onderwerpen. Wat het nieuws praktisch niet haalt krijgt hier een podium. Wij hopen velen op deze bijeenkomsten te mogen begroeten.
De bijeenkomsten worden gehouden in de Menniste Wurkpleats van de doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd, Kerkstraat 36.
Graag uw opgave vóór 1 september aanstaande bij mij: Pieter Post, pbpost1958@gmail.com, of via de gewone telefoon 0513-785542. Gelieve in te spreken. Lees meer >>

Kort durende fotoexpositie Doopsgezinde kerk Steenwijk 13 juli 15.30 uur
Aan leden en belangstellenden,
A.s woensdag 15.30 uur is er afsluiting van een kort durende fotoexpositie, gemaakt door en met jong/volwassen asielzoekers uit Luttelgeest door Stichting de Vrolijkheid. Mogelijk zag u in de kerkdienst van afgelopen zondag de halve expositie. Sinds maandag j.l. hangt alles er.
Het is kort en vluchtig. Ook voor hen zelf het staat onder druk. Het is nog geen vakantie. De jongeren gaan ook naar school.
Bij deze van harte uitgenodigd om met koffie/thee en een vruchtentaartje af te sluiten met een verhaal over het werk van Stichting de Vrolijkheid in Azc's.
Tijd 15.30-16.30 uur. Daarna pakken zij in.
Een een week later begint dan de zomerexpositie in de kerk.
Namens Galerie De Vermaning.
Jan Piet van den Berg jpaberg@live.nl  0619629996
Een bericht over u komst is fijn; als u dat vergeet ook welkom.
Diakonaal Platform Zwolle beraadt zich op hulp aan Oekrainers, 27 juni
Een stukje uit een beleidsnotitie:
Met de vakantie voor de deur van veel vrijwilligers is er nu een fase aangebroken van integratie. De rol van de kerken verandert mee.
De centrale vraag die gesteld moet worden is: Wat heeft de Oekraïner nodig?
Voorstel: de leden van de kerken kunnen naaste zijn voor de Oekraïner. Door in het gewone leven hen te ondersteunen en op de lange termijn om te helpen te integreren in de samenleving.
Een voorbeeld van een activiteit: buddy op gezinsniveau, als wegwijzer in de samenleving, zodat mensen zelf keuzes leren maken.
Kort samengevat kan het Diaconaal Platform twee rollen vervullen t.w.:
1.    Bestaande goed lopende activiteiten ondersteunen door andere diaconieën en kerken erbij te betrekken, zodat deze activiteiten, ook in vakantietijd, doorgang kunnen vinden.
2.    Nieuwe activiteiten initiëren en die helpen ondersteunen. Het gaat dan om initiatieven die o.a. een langere adem vergen.
Kunnen we als Dopersen en Remonstranten hierin ook wat betekenen?
Meer info bij a.p.hoogcarspel@home.nl

Data literatuurkring
De volgende Literatuurkring is op dinsdagmiddag 30 augustus om 14 uur bij Rieke, van Deldensweg 8 in Hattem. We nemen ons favoriete boek mee. En vertellen: waarom vonden we dat de moeite waard?
De volgende reguliere bijeenkomst is op dinsdagavond 11 oktober, om 19.30 uur bij Ineke, Herfterlaan 1b, Zwolle. We bespreken dan het boek Wormmaan van Mariken Heitman, winnaar van de Libris Literatuuprijs 2022. Rieke doet de voorbereiding. 
Deze titel is als e-book en als luisterboek te leen via de Onlinebibliotheek. 
Ik wens iedereen een mooie zomer, met veel leesplezier! 
Met hartelijke groet, Tineke Datema 
Klimaatmars 19 juni 2022 Rotterdam

Klimaatmars 19 juni 2022 Rotterdam
Na 6 november in Amsterdam is er nu een klimaatmars in Rotterdam.
Vertrek is om 13.00 uur van de Binnenrotte.
Voorafgaand id er een Interreligieuze klimaatviering in de Laurenskerk in Rotterdam om 11.30 uur (vlak bij de Binnenrotte).
Mijn plan is om er naar toe te gaan, samen met enkele mensen van de Iona Community Nederland.
Wil je daarbij aansluiten? Hartelijk welkom!
Meld je even op mijn mobiele nummer 05 547 83 582, dan houden we contact.
Aart Hoogcarspel

Bidden voor Oekraïne

Bidden voor Oekraïne
UPDATE: De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door. De hulp vanuit Nederland heeft vorm gekregen, en overal in Nederland en elders in Europa wordt samengewerkt om Oekräine bij te staan. Lees meer >>

Oproep: Denk mee over vrede! Voor oecumenische vredesviering op 18 september
Al een aantal jaren houden de Oosterkerk, de Lutherse gemeente, de Thomas a Kempisparochie, de Wolweverkerk en de Basisbeweging samen een oecumenische vredesviering in de Vredesweek. Dit jaar vindt deze viering plaats op zondag 18 september in de Peperbuskerk. 
Ter voorbereiding op deze viering willen we graag met een paar mensen van de deelnemende gemeenschappen nadenken over de inhoud ervan. Pax, een landelijke vredesorganisatie, maakt jaarlijks een liturgiekrant die ons kan inspireren. In de krant wordt het thema van het jaar uitgewerkt. Dit jaar is het thema Generatie Vrede. De krant bevat voorbeelden van teksten en liederen. De eerste voorbereidingsbijeenkomst is op maandagavond 13 juni 20.30 uur (gewijzigde begintijd) aan de Wipstrikkerallee 120. Een eventuele vervolgbijeenkomst plannen we die avond.
Op www.vredesweek.nl onder downloads is begin juli meer informatie te vinden.
Wil je aansluiten? Welkom! Fijn als je je even aanmeldt via anneke.nusselder@home.nl 
Liesbeth de Lange, Aart Hoogcarspel en Anneke Nusselder
 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl