dgzwolle > home

Welkom

Fijn dat je interesse toont in de Wolweverkerk. Hier ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vrienden en belangstellenden elkaar. Ze komen samen in de kerk in de Wolweverstraat 9.  Kijk eens verder op onze website. Welkom bij een wolweverviering, een meditatie, bronnen van inspiratie of andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.
Meer over ons staat bij "Over ons"

Volgende dienst(en)

28 november 2021, 10:00 uur
Wolweverviering (1e Advent)
Voorganger: ds. Foeke Knoppers
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Jan Willem Altelaar
Bijzonderheden:
Om aanwezig te zijn bij de viering is aanmelden (weer) nodig, gezien de Corona situatie.
Aanmelden via secr.dgzwolle@gmail.com  of nannekerijkhoff@gmail.com
NB Het door de kerkenraad toegestane aantal bezoekers is 25!
Bij klachten niet naar de viering komen! De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA
Collecte voor: Lilianefonds.
De liturgie is te verkrijgen door 'bekijk' aan te klikken.

Jeugdclub komt komende tijd niet bij elkaar.
Wel komen er verhalen op het youtube kanaal! Kijken!

Orde van dienst: Lees verder

5 december 2021, 10:00 uur
geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

12 december 2021, 10:00 uur
Wolweverviering (3e Advent)
Voorganger: Ds. C.M. (Tina) Geels
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Kor Pollema
Bijzonderheden:
Om aanwezig te zijn bij de viering is aanmelden (weer) nodig, gezien de Corona situatie.
Aanmelden via secr.dgzwolle@gmail.com  of nannekerijkhoff@gmail.com
NB Het door de kerkenraad toegestane aantal bezoekers is 25!
Bij klachten niet naar de viering komen! De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA

Collecte voor: Nemato
De liturgie is te verkrijgen door 'bekijk' aan te klikken.
Jeugdclub komt voorlopig niet bij elkaar.
Wel komt er een filmpje met een verhaal op het yuotube kanaal. Kijken!
Naar overzicht diensten >> 

Agenda

30-11-2021, 10:00 uur Literatuurkring (uitgesteld!)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Hij ging naar een eenzame plaats (Markus 1,31), door Fride Bonda
Hij ging naar een eenzame plaats… Na alle commotie van de dag, waarin hij zijn kwaliteiten als genezer van zieken had laten zien, trok Jezus zich terug. Om tot zichzelf te komen, stel ik me zo voor, om de verbinding te vinden met de bron van alle zijn van waaruit hij wil leven, zijn inspiratie, zijn G’d. Voor Jezus is het een keuze om zich terug te trekken op een eenzame plaats.
Voor de mensen die hij geneest, de zieken en kwetsbaren, is het vaak geen keuze om in de eenzame plaatsen van een samenleving terecht te komen.
Corona heeft in onze tijd vele mensen ongewild  .......  Lees meer >>

Actueel

Uit de Doopsgezinde en Remonstrantse kerkenraden
Corona
Helaas, opnieuw Corona perikelen. Het is niet anders. De Doopsgezinde en Remonstrantse kerkenraden van onze Wolwevergemeenschap stellen dan ook voor om in verband met de kwetsbaarheid van veel van onze leden/vrienden weer voor een paar weken terug te gaan naar de volgende maatregelen.
1. max. aantal aanmeldingen 25!
    Aanmelden voor de viering bij - Dieneke Dijksma  secr.dgzwolle@gmail.com 
    - Nanneke Rijkhoff nannekerijkhoff@gmail.com   
2. mondkapjes dragen bij verplaatsingen in de kerk
3. wij zingen niet mee – wordt gedaan door voorzangers 
4. Voorlopig even geen koffie/thee na de viering.
De streamingen zullen steeds doorgaan. Alle vieringen kunnen via you tube gevolgd worden.
De kerst-avond-viering wordt een verrassing met Carols and Lessons. Zeker de moeite waard om te komen en/of te kijken via de streaming. We weten niet wat de coronasituatie ons brengt en we zullen handelen naar bevind van zaken. Via de Nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte.

De predikant
Onze eigen predikant -ds. Fride Bonda- heeft gezondheidsklachten. Zij neemt een maand rust. Wij wensen haar vanuit onze beide gemeentes een rustige en hoopvolle periode toe.
Voor de vieringen betekent dit ook een vervanging voor aanstaande zondag. Hierin zal voorgaan ds. Foeke Knoppers uit Apeldoorn. De Vesper van 19 december zal verzorgd worden door ds. Johannes van der Meer. De viering voor 12 december is ongewijzigd en wordt verzorgd door ds. Tina Geels.

Activiteiten
Donderdag 16 december wordt de kerkzaal weer versierd. Wie wil meehelpen?
Opgave bij Jelma Wiegersma jelmawiegersma@gmail.com en/of Janny Buijnink  jannybuijnink@hotmail.com 
Verdere informatie in de komende Wolwever.
WENSKAARTEN!
Ook dit jaar ontwierp Lucy Noordzij weer een wenskaart voor de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar. De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan: De Wolwever.
Verras vrienden en bekenden met deze exclusieve eindejaars-kaart met daarop een madonna met kind. Bij de dubbele kaarten krijg je een passende envelop.
Bestel voor 7 december en de bestelde kaarten krijg je voor of op 15 december met de nota thuis.
Bestellen gaat heel eenvoudig met een mailtje naar claashamming@gmail.com.
De wenskaarten gaan in setjes van 10 stuks. Eén set kost € 17,50, het tweede setje kost € 15,-- en de volgende setjes kosten slechts € 12,50.
Vergeet niet het gewenste aantal door te geven en naam en adres te vermelden.
Schrijvers gezocht voor De Wolwever
De redactie van de Wolwever is op zoek naar correspondenten!
We zouden het heel leuk vinden om een dikke Wolwever samen te stellen.
Een vraag aan jullie voor de komende Wolwever (december/januari nummer):
Kunnen en willen jullie iets schrijven met het volgende als leidraad?:
Wat houdt je bezig in dit jaargetijde? Heb je (dierbare) herinneringen aan "winterse" gebeurtenissen? Hoe vier je graag Kerstmis? Welke vredeswens zou je willen delen? Is er een goed voornemen voor 2022?
Heel graag vóór zaterdag 4 december aanleveren. Op 6/12 gaat de Wolwever naar de drukker.
Kopij sturen aan: dewolwever@gmail.com  Bij voorbaat dank!
De redactie: Jelma, Ronald, Karin en Ellis
Bericht van de zondagsclub
Hallo allemaal,
We hebben besloten om geen zondagsclub te organiseren voor de aankomende tijd. 
We vinden het heel jammer, maar we willen voorzichtig met elkaar omgaan. 
Om jullie, kinderen, toch de mogelijkheid te geven nog een verhaal te horen, zullen Dieneke en ik weer filmpjes op YouTube plaatsen. Dus ouders: Let op, laat ze kijken.
We hopen dat jullie en je familie goed door deze tijd met strengere regels zullen komen! We zien elkaar vast weer als dat weer kan! 
Groetjes Dieneke en Valerie
Nieuws van de Kerkenraden in verband met corona
Corona.
Niemand wil het en toch kunnen we niet anders.
Het opkomende aantal besmettingen raakt ook ons. Ondanks de waarschijnlijk hoge vaccinatiegraad van onze leden en vrienden vragen we ons toch af wat we wel kunnen doen en/of  wat we beter kunnen laten. Het afwegen hiertussen is heel lastig. Naast voldoende afstand van elkaar houden, persoonlijke hygiëne en thuisblijven bij klachten blijft het noodzakelijk dat de kerkenraden ook kijken wat er verder nodig is om de komende vieringen en activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen of op te schorten.
De gedachtenisdienst
In de gedachtenisdienst morgen gedenken we de 10 leden en vrienden die dit jaar overleden zijn. Gezien de toename van coronabesmettingen willen we ook in onze vieringen voorzichtig zijn. Zoals aangekondigd staan de  stoelen weer 1,5 meter van elkaar. Daarbij  vinden we het voorlopig beter dat alleen de voorzangers de liederen zingen. We zingen dus niet samen. In plaats van de aangekondigde 50 aanwezigen willen we dit beperken tot 40. Deze 40 hebben zich reeds gemeld. Natuurlijk kunnen wij allen de viering meemaken via de streaming. De link is
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA
Activiteiten t/m 3 december
Tot onze grote spijt vinden we het beter alle andere activiteiten (behalve de vieringen) tot en met 3 december op te schorten. Zodra we nieuwe data hiervoor hebben laten we dit weten.
Dat betekent, dat ook de aangekondigde huiskamergesprekken uitgesteld worden.

John Butterfield
Tineke de Vries
Ledenvergadering Remonstranten via zoom / uitgesteld
Aan de Leden/vrienden van de Remonstrantse gemeenschap Zwolle
Zwolle, 11 november 2021
Betreft: annulering ALV dinsdag 16 november 2021

Beste leden en vrienden,
Door de recente ontwikkelingen van het Corona virus en de ophanden zijnde maatregelen van onze overheid heeft de Kerkenraad besloten de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 16 november af te zeggen.
Wel vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Twee kerkenraadsleden hebben aangekondigd af te willen treden per 16 november aanstaande. Michiel Jöbsis, een nieuwe vriend (die zich voorstelt in het kerkblad de Wolwever) heeft zich kandidaat gesteld om de vacature van penningmeester te vervullen. 
Het is van belang dat de Kerkenraad door kan gaan, daarom willen we graag de ledenvergadering op deze manier door laten gaan. Als we bij elkaar kunnen komen houden we een ledenvergadering waarin we de resultaten van de peiling met elkaar bespreken. Daarover ontvangt u bericht.
Aftredend zijn:  
Harry Wendt –            Voorzitter

Nanneke Rijkhoff -      Secretaris
Kandidaat zijn:    
John Butterfield -        wisseling functie: Penningmeester naar Voorzitter
Claas Hamming -        Notulist 
Michiel Jöbsis -           Penningmeester
Blijvend zijn:    
Janny Buijnink -           Lid    (tot 30 juni 2022) vacature vacant

Fride Bonda Predikant Lid  
Wij stellen voor om dinsdagavond 16 november een korte zoom vergadering te houden waarin  de nieuwe kerkenraadsleden zich voorstellen. Vervolgens kunnen de aanwezigen vragen stellen en daarna kunnen we tot hun benoeming overgaan. 
Link voor de vergadering: https://us02web.zoom.us/j/89861782141?pwd=bXdNdUg0ekFIWmEvRER4aWgwdlFqUT09
Meeting ID: 898 6178 2141
Passcode: fEdG64
Namens de Kerkenraad,
Nanneke Rijkhoff 
Twee activiteiten in 't Lam in Blokzijl
Eerste Liefde
Eerste liefde is een kort verhaal van de Ierse schrijver en dichter Samuel Beckett (1906-1989).  
Eerste Liefde (premier amour) is een ontroerend en merkwaardig liefdesverhaal van een man die vertelt over zijn eerste en enige liefde. 
Hoewel het oorspronkelijk geen toneeltekst is, werd het in 1995 door regisseur Ger Thijs vertaald en succesvol op toneel uitgevoerd.
Krisjan Schellingerhout studeerde in 2010 af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie in Maastricht. 
Hij was betrokken bij diverse producties van onder meer Orkater, Onafhankelijk Toneel, Toneelgroep Maastricht, Toneelmakerij, Het Zuidelijk Toneel, Toneelschuur, YoungGangsters en Theater Utrecht. Hij speelde Eerste Liefde tijdens het Monologenfestival in Amsterdam in juni van dit jaar.
De eindregie is van Bram van der Kelen.
T Lam ontmoet: Eerste Liefde, monoloog van Samuel Beckett door Krisjan Schellingerhout
Vrijdag 19 november   t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Aanvang: 20.15 uur      € 7,50 per kaartje.
Reserveren noodzakelijk: karin@karinklomp.nl
Everlasting moments 
De film speelt in Zweden aan het  begin van de twintigste eeuw. Het huwelijk van Maria (Heiskanen) met dokwerker Sigrid (Persbrandt) is niet bepaald  goed te noemen; hij zuipt, hij gaat vreemd en hij slaat haar in elkaar. Maria vindt troost door te experimenteren met een in een loterij gewonnen fotocamera. Ze blijkt talent te hebben. De oude Zweedse meester Troell, een Europese filmauteur die al ruim veertig jaar rustig bouwt aan zijn oeuvre, baseerde het scenario op een waargebeurd familieverhaal. 
Film in t Lam: Everlasting Moments
Donderdag 2 december   t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Aanvang: 20.00 uur     € 7,50 per kaartje.
Reserveren noodzakelijk: karin@karinklomp.nl
Corona (bericht van de Wolwever Kerkenraad)
Gezien de ontwikkelingen t.a.v de pandemie verwachten we binnenkort weer een vervolgbericht voor eventuele Coronamaatregelen.
In dezen zullen wij zeker de RIVM richtlijnen volgen voor alle bijeenkomsten.
 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl