dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle werkt sinds enige tijd nauwer samen met de Remonstrantse Gemeente Zwolle in de kerk in de Wolweverstraat 9.  Kijk eens verder op onze website. Welkom bij een wolweverviering, kerkdienst of andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.

Volgende dienst(en)

25 oktober 2020, 10:00 uur
Wolweverviering
Voorganger: Ds. Machteld van Woerden
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Jan Willem Altelaar
Bijzonderheden:
Opgave voor de dienst via secr.dgzwolle@gmail.com, 038-4229600 of 06-15636278

1 november 2020, 10:00 uur
Geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

8 november 2020, 10:00 uur
Wolweverviering
Voorganger: Ds. Fride Bonda
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Johannes Dijkstra
Bijzonderheden:
Gedachtenisdienst
Opgave voor de dienst via secr.dgzwolle@gmail.com, 038-4229600 of 06-15636278

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

23-10-2020, 10:15 uur Bronnen van inspiratie: scheppingsverhalen en mensbeelden Groep 1
30-10-2020, 10:15 uur Bronnen van inspiratie: scheppingsverhalen en mensbeelden Groep 2
05-11-2020, 19:30 uur Meditatie Teder hart (Mennokamer)
10-11-2020, 13:30 uur Gesprekken over levensvragen (Mennokamer)
15-11-2020, 10:00 uur Dwars door de Bijbel

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap: psalm 137
‘Hoe is het leven in ballingschap’, vroeg iemand. We hadden het over het ontstaan van bijbelverhalen die zeer waarschijnlijk zijn ontstaan toen het volk Israël in ballingschap was in Babel. In die oude tijden 5 eeuwen voor de jaartelling was ballingschap een oorlogswapen. Bij een overwinning werd de bevolking meegenomen als personeel. Als balling woon je onvrijwillig ergens anders dan je geboortegrond. Vluchtelingen zijn ook ballingen, als ze willen leven vertrekken ze uit oorlogsgebied of uit het land waar hun politieke opvattingen niet gewenst zijn. 
Hoe leef je als balling?  Lees meer >>


Actueel

De voorstelling: Dwars door de Bijbel is binnenkort toch te zien in de Wolweverkerk.
Op zondag 15 november 2020 speelt Kees Posthumus de voorstelling "Dwars door de bijbel" . In verband met de Corona maatregelen zijn er twee voorstellingen in de Wolweverkerk. Zowel om 10 uur als om 12 uur neemt Kees de aanwezigen mee in een avontuurlijke reis. Per voorstelling kunnen, zoals het er nu uitziet, 30 mensen aanwezig zijn met inachtneming van de corona maatregelen.
Opgave met naam en tel. nummer vooraf bij Dieneke Dijksma. Mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com.
(Mocht het door nieuwe maatregelen niet doorgaan stellen we jullie tijdig op de hoogte)
De voorstelling duurt ruim een uur en is zonder pauze.
De Wolwever gemeente nodigt belangstellenden van harte uit te komen kijken.
Voor informatie: Tineke de Vries, tdevriesdrent@gmail.com of 06.25363195 Lees meer >>


8e Ronde Tafel Gesprek , Thema: 75 jaar Vrede en Veiligheid
Dinsdag 20 oktober 2020 om 20.15 uur
t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Inleider: Brigadegeneraal Roland de Jong

7
5 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat?   In t Lam in Blokzijl worden sinds een paar jaar ronde tafel gesprekken gevoerd. 
Voor iedereen toegankelijk en over actuele onderwerpen die ons bezighouden.
Bedoeld als uitwisseling en overdenking.
In ons 8e Ronde Tafel Gesprek gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving. 
Brigadegeneraal de Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen. Hij zal aangeven hoe we al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven. 
Brigadegeneraal de Jong is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. 
De gespreksleider is Pieter Muller.  Entree is €5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperk tot maximaal 20 personen. Opgave kan per mail naar: pmuller2@freeler.nl


Richtlijn Wolwevervieringen en andere bijeenkomsten
Welkom in de Wolwever! We kijken er naar uit je (weer) te ontmoeten. 
Natuurlijk volgens de geldende Covid 19 voorschriften. 
Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld indien dit nodig is. 
Dat betekent: Als je verschijnselen hebt als koorts, keelpijn en/of loopneus, blijf je thuis. 
Veel gemeenteleden behoren tot de kwetsbare leeftijdsgroep, daarom gaan we voorzichtig met de diensten om. Wij willen het virus niet verder verspreiden. 
Protocol:
1. We mogen met 1,5 meter afstand van elkaar samenkomen om te vieren en elkaar te ontmoeten. In verband met de zaalgrootte betekent dit voor ons kerkgebouw maximaal 30 personen, exclusief de voorganger.
2. Wanneer je aanwezig wilt zijn, meld je dan aan bij Dieneke Dijksma: tel. 038 4229600 of 06 15636278. Mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com. Geef je telefoonnummer erbij (liefst je 06-nummer) 
3. De huidige ingang is alleen de ingang. De uitgang is via de Mennokamer. 
4. In de hal staat de coördinator van dienst. Deze herinnert ons aan en helpt bij vragen rond de regels. En kruist op het aanmeldingsformulier aan als je aanwezig bent. 
Bij de ingang is desinfectiespray om je handen te ontsmetten voordat je naar binnen gaat. 
5. De beschikbare stoelen staan op 1,5 m van elkaar en op de goede plaats. Wanneer je met z’n tweeën bent, mag je de stoelen naast elkaar schuiven. Laat de stoelen daar dan staan. Je stoel is ook je kapstok. 
6. Mensen die met meer dan 2 personen in een huis wonen kunnen in de zijbanken of de achterste bank plaatsnemen. 
7. De kerkzaal wordt van voor naar achter gevuld. 
8. De looproutes naar toilet en Mennokamer zijn aangegeven met pijlen. 
9. Tijdens de viering luisteren we naar muziek of zang;
10. Tijdens de viering wordt alleen gebruik gemaakt van de standaard lezenaar en/ of de preekstoel door dienstdoend WKR lid, de lector en de voorganger. 
11. Bij de uitgang staan schalen voor de collecte. 
12. Er kan koffie/ thee gedronken worden na de dienst. We gaan hierbij rij voor rij richting de uitgifte op aanwijzing van de coördinator van de kerkenraad. We halen de koffie/thee via de looproutes op in de hal en gaan terug naar de kerkzaal. De suiker en/of koffiemelk wordt door de koffiedienst zn. in je kopje gedaan. De stoelen worden niet verschoven. We blijven op 1,5 m. van elkaar. 
13. We verlaten de kerkzaal met het kopje en plaatsen die op de daar voor klaarstaande tafel in de Mennokamer. We verlaten de kerk via uitgang in de Mennozaal.


Zondagsclub!
Ja! Het kan weer!
Vanaf 13 september zijn de kinderen weer welkom voor de zondagsclub.
Een beetje anders dan we gewend zijn, maar wel weer heel gezellig! - Kinderen worden gelijk voor de aanvang van de dienst naar het Hoekje gebracht.
- kinderen krijgen na afloop ranja en een koekje in het Hoekje.
- na afloop worden de kinderen vanuit het Hoekje opgehaald en gaan naar huis.
- graag opgeven via het gebruikelijke mailadres en de zondags-club-app Het programma zal bestaan uit: een verhaal, (knutsel) activiteit en bij mooi weer even naar buiten voor een spel.
We kijken er naar uit jullie weer te zien!
Groetjes Dieneke en Valerie


Meditatie Teder hart
Beginnend in het najaar bied ik aan met elkaar te mediteren in de Mennokamer. Niet in de kleine ruimte, maar in de grote, zodat we met gepaste afstand van elkaar stil kunnen worden en aandacht hebben voor ons lichaam en voor ons hart. Deze zomer las ik een klein boekje met een grootse inhoud. Training in tenderness van Dzigar Kongtrul. Hoe kan je verbinding blijven houden met de stroom van tederheid die in je hart is en soms geblokkeerd raakt door spanningen van het leven. We oefenen niet alleen in stilte, maar we oefenen ook de stilte, steeds een beetje langer tot we 25 minuten stil kunnen zijn.
Mennokamer om 19.30 uur. 1-10; 5-11; 3-12 (evt i.v.m. advent 10-12 en 17-12); 7-1, 4-2, 4-3; info en opgave: fridebonda@gmail.com

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl