dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle werkt sinds enige tijd nauwer samen met de Remonstrantse Gemeente Zwolle in de kerk in de Wolweverstraat 9.  Kijk eens verder op onze website. Welkom bij een wolweverviering, kerkdienst of andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.

Volgende dienst(en)

5 juli 2020, 10:00 uur
Geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

12 juli 2020, 10:00 uur
Wolweverviering in de kerk
Voorganger: Ds. Fride Bonda
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Bijzonderheden:
Deze zondag zal voor het eerst weer een viering in de kerk gehouden worden.
Aangezien er nog maar max. 24 mensen aanwezig mogen zijn, is opgave noodzakelijk: Ekke Klamer tel. 038-4660180 of fam@efklamer.nl 

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Bericht Wolweverkerkenraad eind juni
Terugkijkend op de afgelopen 3 maanden zou je kunnen denken dat zowel de WKR als de voorganger, en jullie zelf, een rustige tijd gehad hebben. Niets is echter minder waar. 
Onze voorganger Fride is iedere week druk geweest met een brief aan de gemeente en daarbij nog vele telefoontjes met gemeenteleden, en regelmatig videovieringen. Die hebben veel energie en organisatievermogen van haar gevraagd. We zijn hier Fride zeer dankbaar voor.
Naar aanleiding van de videovieringen, de verbindende functie, hebben we besloten om alle komende vieringen voortaan ook rechtstreeks uit te gaan zenden (streamen). Daarvoor wordt de, door de gemeente bij elkaar gecollecteerde, benodigde apparatuur gekocht. 
De WKR heeft noodgedwongen met meer of minder succes vergaderd via het skypen. Dat wil zeggen via een beeldverbinding vergaderen. Het was wél prima elkaar elke keer weer te zien, maar is ook een hele leerschool geweest.
De eerstkomende viering, in de kerk, op zondag 12 juli, zal voor de aanwezigen wel wennen zijn. 
De kerkzaal is weliswaar asbest vrij, maar het terugplaatsen van convectoren en de banken kost nog meer tijd. Daarom kunnen we op zondag 12 juli met niet meer dan 24 mensen in de kerk aanwezig zijn. En worden protocollen getest.
(Opgave voor 12 juli is noodzakelijk. Dit kan bij Ekke Klamer, tel. 038-4660180 of via e-mail fam@efklamer.nl).
Wanneer alles klaar is mogen we met 50 mensen aanwezig zijn, maar wel volgens de geldende richtlijnen. De richtlijnen hiervoor en de bijbehorende toelichting krijgen jullie nog toegestuurd. Wellicht horen we dan hoe het jullie vergaan is!
Wij verheugen ons erop elkaar, zowel voor als na de vakantie, weer te zien. 
Harry Wendt
Tineke de Vries


Actueel

Verschijnen Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt nog op 27 juni en 11 juli. Daarna is het zomer'reces'.
Zo nodig kan er een extra Nieuwsbrief verschijnen, bv. voor aankondiging van proefdiensten in de kerk.
Na de vakantie verschijnt de Nieuwsbrief weer op 22 augustus en vervolgend iedere 2 weken.


Mededeling na actie Diaconaal Platform Zwolle voor de Voedselbank.
Begin april is door het Diaconaal Platform de actie ‘Aankoop voedsel’ voor de Voedselbank gestart.
Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en niet specifiek voor een inzameling van goederen. Met een financiële actie was er geen fysiek contact nodig (dus veiliger), goederen hoefden niet te worden opgeslagen en de Voedselbank kon gericht goederen inkopen.
De actie van het Diaconaal Platform heeft uiteindelijk meer dan € 20.000,-- opgebracht. Hiermee kon en kan de Voedselbank goede, verse, houdbare en gezonde producten inkopen. Vaak kon worden ingekocht tegen een gereduceerde prijs.
Het bestuur en de medewerkers willen alle geefsters en gevers hiervoor hartelijk bedanken. Ze doen dat ook mede namens hen die u niet kunnen bedanken.  


Bericht van de Wolwever Kerkenraad

Naar elkaar omkijken
In deze moeilijke tijd hebben we het er in de kerkenraadsvergadering van de Wolwevergemeente over gehad, dat we naar elkaar moeten omkijken. 
Groet elkaar als je op straat loopt, en bel eens een keer met iemand in jouw omgeving die je een tijd niet gezien hebt.
Want in deze tijd hebben we het allemaal moeilijk. Een beetje naar elkaar omkijken kan geen kwaad. Er gebeurt al veel:

Sommige leden van onze gemeentes fietsen een rondje langs de leden, ze maken dan op afstand een praatje of zwaaien even. Wat een geweldig initiatief. Een kaartje sturen kan natuurlijk ook.
Wat ook heel fijn is dat we houvast hebben aan de brief van Fride en aan de online overwegingen op de 2e en 4e zondag van de maand.
En het is verheugend om te zien dat we aan de medemens denken buiten onze eigen kring om. Er wordt goed gedoneerd aan de collecte die normaal bij een gewone dienst gehouden zou worden.
Voorlopig zien we elkaar nog niet in de reguliere diensten. We zijn druk aan het denken hoe we het gaan doen als we weer kerkdiensten mogen houden. Hoe dat gaat, daar zijn we nog niet uit. Dat komt nog wel.
We wensen jullie allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Mochten jullie vragen, wensen hebben laat dit dan weten aan Fride of aan de leden van de kerkenraad. 
Liefdevolle groet namens de Wolwever Kerkenraad 
Nanneke Rijkhoff


Doopsgezinde Online dienst
Kerken zijn nog steeds gesloten. Maar juist in deze tijd zijn mensen op zoek naar woorden van troost en liederen ter bemoediging. De ADS zendt daarom iedere zondag een online viering uit. 
De dienst is om 10.00 uur live te volgen, maar kan op elk later gewenst tijdstip ook nog bekeken worden via ons YouTube kanaal:
Op zondag 28 juni komt de dienst uit de doopsgezinde gemeente Ouddorp. Voorganger is ds. Karel van Wijngaarden. Te volgen via de volgende link
  https://www.youtube.com/watch?v=mPoSWYAMrhI&feature=youtu.be


Remonstrantse online diensten (vervolg)
Voor 28 juni is er de volgende Remonstrantse dienst:

Ds. Koen Holtzapffel, vanuit Breda, concentreert zich in deze dienst op de tweelinggelijkenis van de verborgen parel uit Matt. 13: 44-46 over de verborgen parels. Waar geven wij alles voor op?

De dienst is te vinden via deze link:
https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g

Een en ander is ook te vinden via de website van de Remonstranten www.remonstranten.nl


Video kerkdiensten Huize De Venus (Driezorg)
Voor Driezorg wordt wekelijks een video kerkdienst gemaakt door geestelijk verzoger BAS Dingjan.
De kerkdienst is te vinden op "Kerkdienst gemist", onder Overijssel, Driezorg Zwolle.


Geen viering in de kerk en toch bekers en kaarten voor Nemato!
Zoals jullie weten verkoop ik na de dienst vaak vrolijke, zelfgemaakte kaarten en bekers. Een deel van de opbrengst is bestemd voor Nemato, het project van Jan Blom, dat ik graag wil steunen.
Jan heeft NU geld nodig voor de eerste levensbehoeften van de bewoners, vooral eten.

Door wat er allemaal in de wereld gebeurt en door onze verhuizing is het niet mogelijk om na de dienst iets te verkopen. Maar dat kan wel op een andere manier.
Iedereen die een kaart of beker wil, kan mij bellen of mailen en ik kom bij je langs zodat je zelf iets kan uitzoeken. Voorzichtig met alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn.
De prijs van de kaarten is € 2,50 en de bekers zijn € 10,00.
Ik ben te bereiken via 06 20879063 en willy.prangsma@deprangen.nl
Op deze manier kan ik toch nog wat bijdragen aan Nemato.
Hartelijk dank, Willy Prangsma


Oproep: Nu breien voor Kerst
Beste leden en vrienden van de Wolwever Gemeenschap,
Namens de Doopsgezinden en de Remonstranten zit ik de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing (WWL). Via deze werkgroep krijgen de leden af en toe een oproep met de vraag die door te spelen aan het kerkgenootschap dat zij vertegenwoordigen. Onlangs was er bijvoorbeeld de oproep geld te doneren aan de Voedselbank van Zwolle.
Dit keer is er een oproep aan alle brei(st)ers om warme sjaals, mutsen en wanten te breien om die rond Kerst 2020 toe te voegen aan de voedselpakkettenactie van Kerst Zwolle. Wellicht zit u vanwege de coronaperikelen meer binnen dan u gewend bent en hebt u wat tijd over voor een andere bezigheid.
De Wolwever Gemeenschap heeft behalve wolwevers ongetwijfeld ook wolbrei(st)ers in haar midden.
“Kunt u nog breien, brei dan mee!”
Informatie kunt u inwinnen bij:
j.kok@travers.nl of 06-29076560.

Corine Konijnenbelt

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl