dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle nodigt u uit om verder te kijken op onze website. U bent altijd welkom bij een kerkdienst of een andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.

Volgende dienst(en)

30 juni 2019, 10:00 uur
Geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

07-07-2019, 10:00 uur Afsluitend uitje van zondagsclub (Wolweverstraat 9, Zwolle)
07-07-2019, 10:30 uur Kerkdienst in Huize De Venus (recreatiezaal)
21-07-2019, 10:30 uur Kerkdienst in Huize De Venus (recreatiezaal)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Buitendag Ring Zwolle, FDS en GDS
Noorderland, voorbij de horizon
Regionale buitendag op zondag 23 juni 2019

OPGAVE UITERLIJK 9 JUNI, BIJ TINEKE DE VRIES, OF OP DE INTEKENLIJST IN DE KERK

Een dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op zondag 23 juni 2019. Doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag. De locatie is 'De Buorskip’ in Beetsterzwaag (onverhoopt is 'de Roggenberg' als locatie komen te vervallen). De bijeenkomst belooft feestelijk te worden, deels (zo mogelijk) in de open lucht, en met veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Het thema voor deze dag is 'Noorderland, voorbij de horizon'. Het is het denkbeeldige land waar doopsgezinden uit Noord-Nederland samen naar onderweg zijn. We vieren dat we met elkaar op weg zijn naar een hoopvolle toekomst. Hoe dat er uit gaat zien weten we niet. Wel dat we samen onderweg zullen zijn, op avontuur. En misschien zien we iets van toekomst al dagen!
Wanneer: zondag 23 juni 2019
Waar: Zalencentrum ’t Buorskip
Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Hoe laat: 10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang.
Kosten: € 10,00 p.p. Kinderen € 5,00 p.p.
Opgave en betaling - voor zowel de buitendag als het kamperen- vóór 9 juni (= Pinksterweekend) via uw kerkenraad (geef a.u.b. ook uw dieetwensen door)

Informatie: Tineke de Vries, 06 25 36 31 95, tdevriesdrent@gmail.com

Programma
10.00 tot 10.30 uur Inloop met koffie
10.30 tot 11.00 uur Welkom, zingen en vieren
11.00 tot 12.15 uur Workshops
12.30 tot 13.30 uur Lunch
13.30 tot 14.15 uur Samen zingen
14.15 tot 15.00 uur Afsluitende viering
Voorgangers: Roelof Akse, Geert Brüsewitz en Wiske Beuker

Workshops
Hand letteren — Moniek Rekker
Bezinnend Wandelen — Graddie Meier
De weg van de Comforters — Marjan Huisman
Visoenen voor u, spiritueel waarzeggen — Geert Brüsewitz
Doopsgezind, van blijvende waarde — Pieter Post en Jacob Kikkert
Speeddaten — Yvette Krol
Spiegelverhalen — Jehannes Regnerus
Schilderen voor kinderen en ouderen — Anne Marjan Bosma
Zingen — Caroline in ’t Veld
Quilten — Jantiena de Vries-Durksz
Huisgemeenten — Sieb Kiestra
Kinder- en jongerenprogramma — Janneke Leerink Lees meer >>


Actueel

Verschijnen Nieuwsbrief
Voor de zomervakantie verschijnt de Nieuwsbrief nog op 29 juni en 13 juli.
De eerste Nieuwsbrief na de zomer verschijnt op 24 augustus.


Wolweverviering op 25 augustus met aandacht voor de blauwe envelop
Lex Janssen studeerde rechten, belastingkunde en godsdienstwetenschappen en werkt in de praktijk van fiscaal en kerkelijk recht. Hij is diaken in het aartsbisdom Utrecht.
Hij is auteur van: God en de blauwe envelop. In de dienst van 25 augustus zal daar ook aandacht aan besteed worden.


Vooraankondiging Vredesweek 2019
In de Vredesweek 2019, van 21 t/m 29 september, zal weer een Oecumenische Vredesviering plaatsvinden.
Deze is in de OLV Basiliek, op 22 september om 9.30 uur.
De voorbereidingen daarvoor zijn begonnen. Nader bericht volgt.


buurtbbq Wolweverstraat
De kennismaking met de nieuwe buurtbewoners zoals aangegeven in de Wolwever voor 30 juni as. gaat niet door.
Wij zijn door de buurtbewoners bij hen genodigd voor een buurtbarbeque 21 mei.
Wie wil als gemeentelid of –vriend daarbij zijn? Graag opgave bij de kerkenraden.


Ringleiding Kerk aangelegd
Al een hele tijd is de geluidsinstallatie in de kerk onderwerp van gesprek (en in bewerking).
De werkzaamheden zijn afgelopen woensdag afgerond.
De kerkzaal heeft nu een werkende ringleiding, waarop ieder met een hoorapparaat met stand T gebruik van kan maken.
Verder is de installatie opnieuw ingesteld en zijn de geluidsniveaus van de diverse microfoons aangepast. Ds. Lense Lijzen bleek afgelopen zondag vanaf de kansel heel goed verstaanbaar te zijn.
Voor wie het weten wil: de kerk heeft nu een kanselmicrofoon, een headset, een draadloze handmicrofoon en een draad microfoon voor in de kerk. Er is eventueel een tweede draadmicrofoon aan te sluiten.
De komende weken testen we of alles goed werkt. Opmerkingen graag naar de kerkenraden of naar ondergetekende.
Aart Hoogcarspel

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl