> nieuws

Nieuws

24 juli 2020

Bericht van de Wolwever Kerkenraad, 24 juli 2020

Richtlijn  Wolwevervieringen en andere bijeenkomsten vanaf 12 juli 2020.

Welkom  in de Wolwever! We kijken er naar uit je weer te ontmoeten.

Het heeft even geduurd maar we zijn 12 juni gelukkig  weer begonnen. Natuurlijk volgens de geldende voorschriften. Dat betekent: als je verschijnselen hebt als koorts, keelpijn en loopneus, blijf je thuis. 
Veel gemeenteleden behoren tot de kwetsbare leeftijdsgroep, daarom gaan we voorzichtig van start. Wij willen het virus niet verder verspreiden. We houden de 1,5 meter richtlijn aan.

Kerkgang in de Wolwever vanaf 12  juli 2020

1. Vanaf   juli mogen we  met  1,50 meter afstand van elkaar weer samenkomen om te vieren en elkaar te ontmoeten. In verband met de zaal grootte  en de ventilatiemogelijkheden betekent dit voor ons  kerkgebouw een klein aantal personen. Het juiste aantal wordt nog onderzocht. We informeren jullie hier zo spoedig mogelijk over. 


2. Wanneer je graag aanwezig wilt zijn, meld je dan aan bij Ekke Klamer tel. 038.4660180 of 06.83128111. Mailadres:  Fam@efklamer.nl   Geef ook je tel. nummer erbij. liefst je 06.

3. De huidige ingang is alleen de ingang.  De uitgang is in de Mennokamer.

4. In de hal staat de  coördinator van dienst. Hij/zij herinnert ons aan - en helpt bij vragen rond de regels. Hij/zij kruist op het aanmeldingsformulier aan wanneer  je aanwezig bent. Hij/zij staan bij de tafel in de hal. 

5. Verder staat er bij de ingang desinfectiespray om je handen te ontsmetten voordat je de kerkzaal binnen gaat.

6. De beschikbare stoelen staan in rijen van drie en op 1,5 m. van elkaar. Wanneer je met z’n  tweeën  bent, mag je naast elkaar zitten. Wanneer je alleen bent, blijft een stoel in het midden vrij. Laat de stoelen daar dan staan. Je stoel is ook je kapstok.

7. Gezinnen/ huisgenoten met meer dan 2 personen kunnen in de zijbanken en/of de achterste bank plaatsnemen.

8. De kerkzaal wordt van voor naar achter gevuld.

9. De looproutes naar toilet en Mennokamer worden aangegeven met pijlen.

10. Tijdens de viering luisteren we naar muziek en/of  mogen we de daarvoor opgegeven liederen mee neuriën. 

11. Tijdens de viering wordt  gebruik gemaakt van de standaard lezenaar door dienstdoend WKR lid en de lector. De voorganger heeft een eigen lezenaar op de liturgietafel en/of  de preekstoel.

12. 12 juli hebben we het koffiedrinken na de viering geoefend. Het  was moeilijk de 1.50 meter te handhaven. We halen nu – met inachtneming van de 1.5 meter -  via de looproute  1x  de koffie op van het uitgiftepunt in de keuken. Daar wordt zonodig de koffiemelk en/of de suiker in je kopje gedaan door de koffiedienst. Er zullen geen koekjes bij de koffie zijn.  Hierna  ga je  terug naar de kerkzaal . De stoelen worden niet verschoven. We blijven op 1,5 m. van elkaar.

13. We verlaten de kerkzaal met het kopje en plaatsen die op de daar voor klaarstaande tafel in de Mennokamer. We verlaten de kerk via uitgang in de Mennozaal.
Bij de uitgang staan twee schalen voor de collectes. 


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl