> nieuws

Nieuws

5 september 2020

De Ene boetseerde de mens uit de aarde (Genesis 2: 7) Fride Bonda

In een studie over de twee scheppingsverhalen uit Genesis legt de Australische antropologe Deborah Bird Rose twee mensbeelden voor. In het eerste verhaal wordt de mens gemaakt op de zesde scheppingsdag, naar Gods beeld. En de mens krijgt een opdracht: ‘… onderwerp de aarde … en heers over de vissen van de zee, de vogels van de hemel en al het gedierte dat op de aarde kruipt.’ De mens als heerser; een houding die je op verschillende manieren kunt invullen. De meest vriendelijke is dat je alle levende wezens ruimte geeft en tot hun recht laat komen in het geheel van alle leven. De meest agressieve is dat je alles gebruikt om er zelf beter van te worden. Dat laatste is gebeurd in de rijkste landen van de aarde en daarmee heeft de mens zich geïsoleerd van andere levensvormen.
Het tweede verhaal is anders. De mens Adam wordt gemaakt uit de klei van de aarde. Dezelfde klei als waaruit de dieren en planten zijn gemaakt. Ze zijn van hetzelfde materiaal en ademen dezelfde lucht. Dat is al verbindend. En Adam verbindt zich met de andere levende wezens; hij geeft hun een naam. Het verhaal vertelt: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is.’ Er is een gemis. De ander en het andere is nodig om aan te vullen. Er ontstaat ontmoeting met het andere en met de andere mens en in een ontmoeting is niet alles van tevoren ingevuld, er is ruimte voor verrassing. In dit verhaal leeft de mens niet geïsoleerd van de aarde en haar andere bewoners. Kennis over de aarde ontstaat in verbinding met de aarde. Dat betekent oog hebben voor andere manieren van leven en een zorgvuldig gebruik van levensbronnen. Dan is de mens een samenwerkend deel in een prachtig geheel.
Wat is het toch met de mens en de aarde? Op allerlei gebied beleven we de gevolgen van een overheersende mens. Laten we luisteren naar mensen van wie hun leefgebied verdwijnt in de zee, hetzij door een stijgende zeespiegel, hetzij door smeltende ijskappen. Laten we luisteren naar soorten van leven die dreigen uit te sterven. Laten we luisteren naar wat de ander en het andere nodig heeft om te leven, en laten we leren wat ons eigen genoeg is. Dan kunnen we van deze aarde een tuin maken waar allen en alles waardig en vol kan leven.
Fride Bonda


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl