dgzwolle > home

Welkom

Fijn dat je interesse toont in de Wolweverkerk. Hier ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vrienden en belangstellenden elkaar. Ze komen samen in de kerk in de Wolweverstraat 9.  Kijk eens verder op onze website. Welkom bij een wolweverviering, een meditatie, bronnen van inspiratie of andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.
Meer over ons staat bij "Over ons"

Volgende dienst(en)

18 april 2021, 10:00 uur
geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

25 april 2021, 10:00 uur
Wolweverviering
Voorganger: Bertha Groen (Giethoorn)
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Johannes Dijkstra
Bijzonderheden:
De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA

Collecte voor KiKa

2 mei 2021, 10:00 uur
geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

9 mei 2021, 10:00 uur
Wolweverviering
Voorganger: ds. Fride Bonda
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Organist: Kor Pollema
Bijzonderheden:
De viering kan live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA

Collecte voor Project Musicians without Borders / Wereldwerk

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

22-04-2021, 19:30 uur Ledenvergadering Re

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Er is een tijd om op te bouwen (Prediker 3:3), door Fride Bonda
Deze tijd voor Pasen gaan mijn gedachten naar bijbelse teksten. Over visioenen van profeten, waar een zuigeling speelt bij het hol van een adder, waar koe en berin samen grazen, over een uittocht uit het land van onderdrukking naar een land overvloeiende van melk en honing, over het land dat Abraham beloofd werd, waar hij kan wonen met zijn nageslacht, over een woestijn die vruchtbaar wordt, over iets nieuws dat beginnen gaat, over opstanding uit de dood, over een nieuwe stad waar geen tranen meer zijn en geen verdriet.

Al die verhalen lezen wij met de ogen en oren van onze eigen tijd. Veel gelovige mensen lezen ze alsof er een tijd zal komen dat alle pijn en verdriet voorbij is. Het land van belofte. Ik lees dat verhalen verder gaan. Aangekomen in het land van belofte is er strijd om een plek te vinden om te wonen. Ook na de opstanding van Jezus gaat het verhaal verder, van vervolgingen en verschillende inzichten hoe je leeft met de wijsheid van Jezus. Hoe zouden ze dat in vroegere tijden hebben gehoord, toen de wereld met meer mysterie beleefd werd? 

Lees meer >>


Actueel

Ledenvergaderingen Do en Re
De  ledenvergadering van zowel Do als Re vindt plaats via Zoom. Ieder kan zo vanuit de eigen woonsituatie de vergadering bijwonen. Het zou fijn zijn wanneer zoveel mogelijk leden/ vrienden van deze gelegenheid gebruik maken.  We weten dat het niet ideaal is, maar gezien de omstandigheden is er geen keus.

Aanstaande dinsdag 20 april 2021, om 19.30 uur is de ledenvergadering van de Doopsgezinde gemeente.
Ieder heeft een uitnodiging en de bijbehorende bijlagen ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, neem contact op met de secretaris Dieneke Dijksma, secr.dgzwolle@gmail.com, tel. 06 156 362 78.
Aanmelden (en ook afmelden) voor de vergadering gaat via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.
De Zoomlink wordt, na aanmelding, kort voor de vergadering toegestuurd via e-mail.

Aanstaande donderdag 22 april 2021, om 19.30 uur is de ledenvergadering van de Remonstrantse gemeente.
Als het goed is heeft ook hier iedereen een uitnodiging met bijlagen ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met de secretaris Nanneke Rijkhof, nannekerijkhoff@gmail.com, tel. 06 241 844 78.
Aanmelden (en ook afmelden) voor deze bijeenkomst bij Nanneke.
De Zoomlink wordt, na aanmelding, kort voor de vergadering toegestuurd via e-mail.


Bij de viering van 25 april a.s.
In deze viering gaat in plaats van Fride Bonda - die even wat meer rust nodig heeft - Bertha Groen voor. Deze viering zal gestreamd worden.


Oproep Diakonaal Platform over kinderen in armoede
Beste lezer,
Teken je ook de campagne van Sire* omtrent kinderen in armoede? Kinderen in armoede is schrijnend in een rijk land als Nederland.
https://campagne.sire.nl/ 
Alvast hartelijk dank en stuur het gerust door in je netwerk.
Met vriendelijke groeten,
Wim van Ree. *SIRE, Stichting Ideële Reclame is een onafhankelijke stichting. Opgericht in 1967 door de gezamenlijke communicatiebranche. Met behulp van campagnes brengen we maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht van het Nederlandse publiek, opinieleiders en besluitvormers.


ADS internetviering uit Haarlem

ADS internetviering uit Haarlem
Op zondag 18 april wordt de ADS internetviering verzorgd door ds. Herman Heijn vanuit de doopsgezinde gemeente Haarlem. De viering is te zien vanaf 10:00 uur. Klik HIER om naar de viering te gaan.  Lees meer >>


Menno Moment 8 | Christiane Karrer

Menno Moment 8 | Christiane Karrer
Ter afsluiting van de serie Menno Moment een video-overweging voor de week na Pasen, door Christiane Karrer. Zij legt de boomgaard met Jezus’ graf naast de boomgaard van Adam en Eva. Wat hebben die tuinen met elkaar te maken, en wat is het verband met Pasen? Lees meer >>


Bij de Paasviering
Als we het paasverhaal uit Marcus 16 lezen dan is er schrik, verwarring en ongeloof. Een heel menselijke reactie als er grootse dingen gebeuren in je leven, die niet te bevatten zijn. Bij schrik en verwarring verschuiven de lagen van je waarneming en kun je raken aan andere dimensies van het leven.
Dit is de gedachte van deze paasdag. Jan Willem Altelaar verzorgt de muzikale begeleiding en Johan Jonker en Anneke Smits zingen.

Collecte voor Voedselbank Zwolle en omgeving.
Aan dit doel dragen we vaker per jaar bij, omdat dit voor onze diaconale inzet zo wezenlijk is. Boodschappen doen is voor bijna een miljoen mensen in Nederland lastig. Ze leven onder de armoedegrens en na de vaste lasten blijft er vrijwel geen geld over voor eten of drinken. Voedselbank Zwolle helpt mensen uit Zwolle en omgeving met voedselpakketten die wekelijks worden uitgedeeld. Voor nadere informatie: https://voedselbankzwolle.nl
Bijdragen voor de collecten kunt u overmaken naar: NL56 TRIO 0254 7228 73 t.n.v. Remonstrantse Broederschap, Gemeente Zwolle / Diaconale Commissie onder vermelding van het collectedoel.


Bij de komende vieringen
Palmpasen
Op zondag 28 maart is er een viering met ds. Johannes van der Meer. We lezen uit Marcus het verhaal van de intocht in Jeruzalem en zingen tussen de lezingen liederen van verwachting. Jan Willem Altelaar verzorgt de muziek en Rachel Lopes Cardozo en Aart Hoogcarspel zingen.
Witte Donderdag
Dit jaar is Witte donderdag een eenvoudige viering met lezingen van het Marcusevangelie, waar Jezus het brood deelt met zijn vrienden, waar hij verraden wordt en alleen is in de tuin van Gethsemané met zijn slapende vrienden. De lezingen worden afgewisseld met muziek. Kor Pollema speelt op de vleugel en Rachel Lopes Cardozo zingt. Er is brood en wijn, maar we kunnen het niet delen. Dat is de pijn die we voelen in deze tijd. In de liturgie is aandacht voor gebrokenheid en niet-kunnen-delen.
Pasen
Als we het paasverhaal uit Marcus 16 lezen dan is er schrik, verwarring en ongeloof. Een heel menselijke reactie als er grootse dingen gebeuren in je leven, die niet te bevatten zijn. Bij schrik en verwarring verschuiven de lagen van je waarneming en kun je raken aan andere dimensies van het leven.
Dit is de gedachte van deze paasdag. Johannes Dijkstra verzorgt de muzikale begeleiding en Johan Jonker en Anneke Smits zingen.


Oproep en mededeling van de kerkenraad
De situatie wat betreft Covid 19 lijkt nog niet te verbeteren, behalve bij de gevaccineerde ouderen.
De kerkenraad roept daarom op om vol te houden, hoewel voor velen dat steeds moeilijker wordt. Laten we de hoop op verbetering levend houden.
En de komende tijd oog voor elkaar blijven houden, door een telefoontje, kaartje, misschien een bloemetje of nog iets anders.
Wat betreft de vieringen: zoals het er nu naar uitziet worden ook de viering op Witte Donderdag 1 april en Pasen 4 april verzorgd via streaming.

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl