dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle nodigt u uit om verder te kijken op onze website. U bent altijd welkom bij een kerkdienst of een andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.

Volgende dienst(en)

19 mei 2019, 10:00 uur
Voorganger: Janneke Leerink (jongeren lekepreker)
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

19-05-2019, 10:30 uur Kerkdienst in Huize De Venus (recreatiezaal)
23-05-2019, 20:00 uur Bijeenkomst in het kader van de 5 Vs van de Remonstranten (Oosterbeek)
25-05-2019, 13:00 uur Activiteiten voor jongeren (Samen Een, Giethoorn)
26-05-2019, 11:00 uur Bijeenkomst 'Waar willen we samen naar toe?' (Kerkzaal )
27-05-2019, 19:30 uur Bijeenkomst in het kader van de 5 Vs van de Remonstranten (Remonstrantse kerk Groningen)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Bij de dienst van 19 mei
Voorgangster Janneke Leerink
'Waar is de jeugd?' Het is misschien wel de meest gestelde vraag wanneer ik als jongerenwerker een gemeente bezoek. Of we het nu willen of niet, veel broeders en zusters geven zich dikwijls over aan sombere gedachtes omtrent de toekomst van de kerk: 'we vergrijzen', 'we krimpen'. 'straks kan de laatste het licht uit doen'.
Maar doen we met die gedachte de kinderen en jongeren van onze broederschap niet te kort? Zijn ze er echt niet meer? Of zien we ze niet meer?
Als jonge lekenpreker en jongerenwerker kom ik aanstaande zondag 19 mei vertellen over de Doopsgezinde jeugd. Wie zijn ze? Waar zijn ze? Hoe zien zij de toekomst? De toekomst van zichzelf en de toekomst van de kerk.
Ik nodig u van harte uit om naar deze dienst te komen en ik hoop dat u met een glimlach op uw gezicht, vol liefde én bovenal met vertrouwen in de toekomst de deur weer uitloopt na afloop.


Actueel

Op 26 mei: Waar willen we samen naar toe?
De kerkenraden zijn op 2 maart jl. een dag bij elkaar gekomen en hebben zich onder leiding van Sytse en Marlies Tjallingii verder laten inspireren in het kader van ‘De weg die we gaan ….’
Waar nemen we de tijd voor? Wat helpt ons om die weg te gaan? Waar willen we (samen) naar toe? Hier willen we graag met gemeenteleden, vrienden en belangstellenden op een bijzondere manier een vervolg aan geven. Juist ook als je je nog niet eerder hierbij zo betrokken voelde, stellen we je deelname heel erg op prijs.
Het zou fijn zijn wanneer we met een grote groep ‘Wolwevers’ hierbij aanwezig zullen zijn.
Datum 26 mei, na de dienst.
Tijdsindicatie:
viering 10.00 – 10.45 uur
koffie 10.45 – 11.00 uur
Verder op weg als Doopsgezinden en Remonstranten met de Wolwevers 11.00 – 12.00 uur


buurtbbq Wolweverstraat
De kennismaking met de nieuwe buurtbewoners zoals aangegeven in de Wolwever voor 30 juni as. gaat niet door.
Wij zijn door de buurtbewoners bij hen genodigd voor een buurtbarbeque 21 mei.
Wie wil als gemeentelid of –vriend daarbij zijn? Graag opgave bij de kerkenraden.


Ringleiding Kerk aangelegd
Al een hele tijd is de geluidsinstallatie in de kerk onderwerp van gesprek (en in bewerking).
De werkzaamheden zijn afgelopen woensdag afgerond.
De kerkzaal heeft nu een werkende ringleiding, waarop ieder met een hoorapparaat met stand T gebruik van kan maken.
Verder is de installatie opnieuw ingesteld en zijn de geluidsniveaus van de diverse microfoons aangepast. Ds. Lense Lijzen bleek afgelopen zondag vanaf de kansel heel goed verstaanbaar te zijn.
Voor wie het weten wil: de kerk heeft nu een kanselmicrofoon, een headset, een draadloze handmicrofoon en een draad microfoon voor in de kerk. Er is eventueel een tweede draadmicrofoon aan te sluiten.
De komende weken testen we of alles goed werkt. Opmerkingen graag naar de kerkenraden of naar ondergetekende.
Aart Hoogcarspel


Zwols bijbelproject VERVOLG
Het Zwolse Bijbelproject trekt veel aandacht van de pers: vrijdag had ik contact met EO en NCRV, net krijg ik een mailtje van het Nederlands Dagblad! We zijn blijkbaar met iets spraakmakends bezig. Maar dat betekent niet dat alles vanzelf gaat: er moeten nog heel wat Zwollenaren komen schrijven.
We zijn op een kwart van de Bijbel en hebben nog een maand te gaan… Daarna neemt de Artez Finals de hele kerk in beslag, dus kunnen wij daar niet meer terecht.
Het Zwolse Bijbelteam is daarom druk bezig zoveel mogelijk groepen bij het project te betrekken. Mochten jullie zelf lid zijn van een koor, een sportclub, een schilderclub, een bridgeclub, een kookclub, een leesclub, een volksdansgroep, een visvereniging, een soos of wat voor gezelschap dan ook, sleep iedereen mee naar de Grote Kerk om te schrijven! Wie met een groep komt is bovendien ook ’s avonds welkom. Wel op afspraak natuurlijk: peter@academiehuis.nl. Zo nodig komt het Zwolse team een groep ook op de eigen locatie opzoeken met Bijbelteksten, papier en pennen. Dus: zegt het voort!
Mariska van Beusichem, Stadspastor Zwolle, 06 23165797
Academiehuis Grote Kerk Zwolle, Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle, 038 421 25 12
www.zwolsebijbel.nl


E-flits van de Raad van Kerken
De E-flits is een maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken.
Nummer 5 is begin mei 2019 verschenen, met berichten over: jongstleden 'Kerkproeverij', aandacht van de Raad voor de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka en San Diego, Ramadangroet 2019, het belang van de Europese Verkiezingen (donderdag 23 mei), een bulletin over Maria, de Nationale Synode op 29 mei, een gesprek met Staatssecretaris Van Ark over armoede, de Kerkennacht in weekend 21-23 juni (met speciale Nieuwsbrief), Werkdag Vluchtelingen op 23 november en de Week van Gebed in 2020.
Eerdere edities van de E-flits zijn te vinden op https://www.raadvankerken.nl/?p=search.
Wilt u ook de E-flits maandelijks ontvangen, geef uw e-mailadres door aan rvk@raadvankerken.nl.


Buitendag Ring Zwolle, FDS en GDS
Noorderland, voorbij de horizon
Regionale buitendag op zondag 23 juni 2019

OPGAVE UITERLIJK 9 JUNI, BIJ TINEKE DE VRIES, OF OP DE INTEKENLIJST IN DE KERK

Een dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op zondag 23 juni 2019. Doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag. De locatie is 'De Buorskip’ in Beetsterzwaag (onverhoopt is 'de Roggenberg' als locatie komen te vervallen). De bijeenkomst belooft feestelijk te worden, deels (zo mogelijk) in de open lucht, en met veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Het thema voor deze dag is 'Noorderland, voorbij de horizon'. Het is het denkbeeldige land waar doopsgezinden uit Noord-Nederland samen naar onderweg zijn. We vieren dat we met elkaar op weg zijn naar een hoopvolle toekomst. Hoe dat er uit gaat zien weten we niet. Wel dat we samen onderweg zullen zijn, op avontuur. En misschien zien we iets van toekomst al dagen!
Wanneer: zondag 23 juni 2019
Waar: Zalencentrum ’t Buorskip
Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Hoe laat: 10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang.
Kosten: € 10,00 p.p. Kinderen € 5,00 p.p.
Opgave en betaling - voor zowel de buitendag als het kamperen- vóór 9 juni (= Pinksterweekend) via uw kerkenraad (geef a.u.b. ook uw dieetwensen door)

Informatie: Tineke de Vries, 06 25 36 31 95, tdevriesdrent@gmail.com

Programma
10.00 tot 10.30 uur Inloop met koffie
10.30 tot 11.00 uur Welkom, zingen en vieren
11.00 tot 12.15 uur Workshops
12.30 tot 13.30 uur Lunch
13.30 tot 14.15 uur Samen zingen
14.15 tot 15.00 uur Afsluitende viering
Voorgangers: Roelof Akse, Geert Brüsewitz en Wiske Beuker

Workshops
Hand letteren — Moniek Rekker
Bezinnend Wandelen — Graddie Meier
De weg van de Comforters — Marjan Huisman
Visoenen voor u, spiritueel waarzeggen — Geert Brüsewitz
Doopsgezind, van blijvende waarde — Pieter Post en Jacob Kikkert
Speeddaten — Yvette Krol
Spiegelverhalen — Jehannes Regnerus
Schilderen voor kinderen en ouderen — Anne Marjan Bosma
Zingen — Caroline in ’t Veld
Quilten — Jantiena de Vries-Durksz
Huisgemeenten — Sieb Kiestra
Kinder- en jongerenprogramma — Janneke Leerink Lees meer >>


Bericht van Diaconaal Platform Zwolle

Van burgerlijke Gemeente Zwolle

Vanaf 1 april kan er weer een beroep gedaan worden op de Scholierenregeling 2019. Wie weet, komt het in jullie contacten aan de orde, dat ouders soms net geen extraatje hebben om hun kinderen goed op weg te helpen na de basisschool. Dan is het – als aan de voorwaarden wordt voldaan – mogelijk om een bijdrage te krijgen op grond van de Scholierenregeling. 

Nieuwsbrief Zwolle Armoedevrij! april 2019
De nieuwsbrief Zwolle Armoedevrij! van april 2019 is uit! Deze staat weer vol met leuke nieuwtjes, initiatieven en regelingen.
U kunt hem vinden via www.zwolle.nl/armoedevrij, onder het tabblad ‘nieuwsbrieven’.
Ondertussen wordt er al gewerkt aan de volgende nieuwsbrief.

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl