dgzwolle > home

Welkom

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle werkt sinds enige tijd nauwer samen met de Remonstrantse Gemeente Zwolle in de kerk in de Wolweverstraat 9.  Kijk eens verder op onze website. Welkom bij een wolweverviering, kerkdienst of andere activiteit. Kijk hiervoor in de agenda.

Volgende dienst(en)

31 mei 2020, 10:00 uur
Wolwever video viering (Pinksteren)
Voorganger: Ds. Fride Bonda
Waar: Thuis
Bijzonderheden:
Prachtige duiven vliegen in deze videoviering van PInksteren.
Ook is er veel ruimte voor een pinksterlied en een aria van de goldbergvariaties van Bach, gespeeld door Zhu Xiao-Mei De overweging maakt duidelijk waarom we die ruimte genomen hebben om de hele aria te laten klinken.
De link naar de viering:
https://www.youtube.com/watch?v=3hozuRXBoGs

Aan deze viering werkten mee:
alle mensen die een duif invlogen
Onno Sijperda, piano,
Theo te Winkel, gebed van alle noden
Fride Bonda is de predikant
de montage werd verzorgd door Dimitri Sijperda. 

Collectes:
voor camera en standaard: NL86INGB0000883403 tnv doopsgezinde Gemeente Zwolle ovv streaming
voor stichting Vluchteling: Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale Commissie ovv stichting vluchteling
   
7 juni 2020, 10:00 uur
Geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Bijzonderheden:
Ook geen videoviering

14 juni 2020, 10:00 uur
Geen dienst
Waar: Wolweverstraat 9, Zwolle
Bijzonderheden:
Ook geen videoviering

21 juni 2020, 10:00 uur
Iona video viering
Voorganger: Karin Janze en Aart Hoogcarspel
Waar: Thuis
Bijzonderheden:
De link naar de viering wordt hier op zaterdagavond geplaatst.

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

04-06-2020, 19:00 uur Luisteren naar muziek (als het weer mag en kan) (thv fam. Hoogvliet/Tiemens)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Bericht van de Wolwever Kerkenraad
De afronding van de asbestsanering in het kerkgebouw heeft nog even tijd nodig. De kerk aan de Wolweverstraat zal daardoor in de maand juni nog niet beschikbaar zijn.
Wat betreft de vieringen:
Er zijn dus geen vieringen in de kerk. En er is even pauze in de videovieringen. De eerstvolgende videoviering zal de Ionaviering van 21 juni zijn (bij leven en welzijn). Voor de 28ste juni is er misschien gelegenheid voor een alternatieve videoviering. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden

Verder heeft de kerkenraad besloten om beide gemeenten aan te melden op de website van Wijdekerk (zie www.wijdekerk.nl). Op deze website kunnen gemeenten aangeven, dat ze open staan voor mensen met allerlei seksuele geaardheid. Onze gemeenten laten iedereen toe in de dienst en ook in de kerkenraad. De Remonstrantse gemeente Zwolle heeft zich al geregistreerd. Binnenkort zal dat ook voor de Doopsgezinde Gemeente gebeuren.


Actueel

Wolwever van juni is uitgekomen.
Deze is via de website www.dgzwolle.doopsgezind.nl te vinden.

Een kleine rectificatie op deze Wolwever van Willy en Theo Prangsma:
Zij zijn nog niet verhuisd, 1 juli is de datum!

Vanaf deze plek willen we Willy en Theo een goede verhuizing toewensen en veel woonplezier op hen nieuwe stek.


Opvang Minderjarige Asielzoekers Griekenland
Oproep van vele organisaties, waar onder Pax en Oxfam Novib

Aan: Woordvoerders asiel en migratie in de Tweede Kamer
cc: Mevr. Broekers-Knol, Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid
Betreft: Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
Datum: 27 mei 2020

Geachte woordvoerders,
100 Nederlandse gemeenten1 hebben een duidelijk statement gemaakt. Zij roepen het kabinet op om alleenstaande kinderen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland over te nemen. Het kabinet weigert echter vooralsnog. Volgens de staatssecretaris zou gehoor geven aan het dringende verzoek van Griekenland om 2500 kwetsbare kinderen in Europa te herverdelen, een ‘ad hoc’ oplossing zijn – alle draagvlak in Nederland ten spijt.
Twaalf Europese landen hebben inmiddels toegezegd een aantal alleenstaande Minderjarigen op te nemen, Luxemburg en Duitsland hebben al kinderen verwelkomd. De Nederlandse houding staat in sterk contrast met de Europese solidariteit die deze landen laten zien. De door de staatssecretaris toegezegde hulp bij het opzetten van een voogdijsysteem is geen alternatief voor acute relocatie van kwetsbare kinderen. Door de complexe problematiek waren eerdere, vergelijkbare pilotprojecten niet succesvol. Lees meer >>


Mededeling na actie Diaconaal Platform Zwolle voor de Voedselbank.
Begin april is door het Diaconaal Platform de actie ‘Aankoop voedsel’ voor de Voedselbank gestart.
Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en niet specifiek voor een inzameling van goederen. Met een financiële actie was er geen fysiek contact nodig (dus veiliger), goederen hoefden niet te worden opgeslagen en de Voedselbank kon gericht goederen inkopen.
De actie van het Diaconaal Platform heeft uiteindelijk meer dan € 20.000,-- opgebracht. Hiermee kon en kan de Voedselbank goede, verse, houdbare en gezonde producten inkopen. Vaak kon worden ingekocht tegen een gereduceerde prijs.
Het bestuur en de medewerkers willen alle geefsters en gevers hiervoor hartelijk bedanken. Ze doen dat ook mede namens hen die u niet kunnen bedanken.  


Bericht van de Wolwever Kerkenraad

Naar elkaar omkijken
In deze moeilijke tijd hebben we het er in de kerkenraadsvergadering van de Wolwevergemeente over gehad, dat we naar elkaar moeten omkijken. 
Groet elkaar als je op straat loopt, en bel eens een keer met iemand in jouw omgeving die je een tijd niet gezien hebt.
Want in deze tijd hebben we het allemaal moeilijk. Een beetje naar elkaar omkijken kan geen kwaad. Er gebeurt al veel:

Sommige leden van onze gemeentes fietsen een rondje langs de leden, ze maken dan op afstand een praatje of zwaaien even. Wat een geweldig initiatief. Een kaartje sturen kan natuurlijk ook.
Wat ook heel fijn is dat we houvast hebben aan de brief van Fride en aan de online overwegingen op de 2e en 4e zondag van de maand.
En het is verheugend om te zien dat we aan de medemens denken buiten onze eigen kring om. Er wordt goed gedoneerd aan de collecte die normaal bij een gewone dienst gehouden zou worden.
Voorlopig zien we elkaar nog niet in de reguliere diensten. We zijn druk aan het denken hoe we het gaan doen als we weer kerkdiensten mogen houden. Hoe dat gaat, daar zijn we nog niet uit. Dat komt nog wel.
We wensen jullie allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Mochten jullie vragen, wensen hebben laat dit dan weten aan Fride of aan de leden van de kerkenraad. 
Liefdevolle groet namens de Wolwever Kerkenraad 
Nanneke Rijkhoff


Doopsgezinde Online diensten
Kerken zijn nog steeds gesloten. Maar juist in deze tijd zijn mensen op zoek naar woorden van troost en liederen ter bemoediging. De ADS zendt daarom iedere zondag een online viering uit. 
De dienst is om 10.00 uur live te volgen, maar kan op elk later gewenst tijdstip ook nog bekeken worden via ons YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UC6bStpPKCvCj1nKPdtGSIrg


Remonstrantse online diensten (vervolg)
Voor de komende tijd zijn er de volgende Remonstrantse diensten voorzien:
17 mei    ds. Friso Boogerd vanuit Bussum
24 mei    ds. Peter Nissen vanuit Nijmegen
31 mei   prof. Christa Anbeek en studenten aan het remonstrants seminarie vanaf de Hoorneboeg in Hilversum

07 juni   ds. Martijn Junte vanuit Verpleeghuis De Nieuwe Plantage in Rotterdam

14 juni   ds. Sigrid Coenradie vanuit Eindhoven
21 juni   ds. Pieter Korbee vanuit Alkmaar
28 juni   ds. Koen Holzapffel vanuit Breda

Een en ander is te vinden via de website van de Remonstranten www.remonstranten.nl


Video kerkdiensten Huize De Venus (Driezorg)
Voor Driezorg wordt wekelijks een video kerkdienst gemaakt door geestelijk verzoger BAS Dingjan.
De kerkdienst is te vinden op "Kerkdienst gemist", onder Overijssel, Driezorg Zwolle.


Geen viering in de kerk en toch bekers en kaarten voor Nemato!
Zoals jullie weten verkoop ik na de dienst vaak vrolijke, zelfgemaakte kaarten en bekers. Een deel van de opbrengst is bestemd voor Nemato, het project van Jan Blom, dat ik graag wil steunen.
Jan heeft NU geld nodig voor de eerste levensbehoeften van de bewoners, vooral eten.

Door wat er allemaal in de wereld gebeurt en door onze verhuizing is het niet mogelijk om na de dienst iets te verkopen. Maar dat kan wel op een andere manier.
Iedereen die een kaart of beker wil, kan mij bellen of mailen en ik kom bij je langs zodat je zelf iets kan uitzoeken. Voorzichtig met alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn.
De prijs van de kaarten is € 2,50 en de bekers zijn € 10,00.
Ik ben te bereiken via 06 20879063 en willy.prangsma@deprangen.nl
Op deze manier kan ik toch nog wat bijdragen aan Nemato.
Hartelijk dank, Willy Prangsma

 
 
Adres
Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
Tel. 038-4211586
info@dgzwolle.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl