dgzwolle > nieuws

Nieuws

Oproep van CPT aan VS en Iran
De doopsgezinde gemeente Zwolle is steungemeente van CPT. Van CPT Internationaal komt het onderstaande bericht.
Christian Peacemaker Teams (CPT) roept op tot een onmiddellijke beëindiging van alle militaire escalatie van de VS en Iran en tot een sterkere inzet voor diplomatie in de regio. De wereld heeft toegezien hoe de regeringen van de Verenigde Staten en de Islamitische Republiek Iran op de rand van de oorlog wankelden toen hun strijdkrachten drone-aanvallen en ballistische raketten lanceerden op verschillende doelen binnen de grenzen van Irak.

Het volledige bericht in het Engels staat op de website van CPT: https://cpt.org/cptnet/2020/01/10/cpt-international-christian-peacemaker-teams-statement-usiranian-tensions-iraq


Religiequiz 30 januari
Donderdag 30 januari  houden we voor de 2e keer de laagdrempelige Religiequiz. De vragen hebben direct of via een omweg te maken met religie.
Er zijn  vragenrondes, plaatjesrondes, een audioronde en een puzzelronde.
Je speelt binnen een team dat ter plekke ingedeeld wordt. Vorig jaar was deze quiz, samengesteld door en onder leiding van Lex Biemond, een doorslaand succes.
Locatie: kerkzaal
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
informatie: Lex Biemond. Mail: lexbiemond@gmail.com 


Creatieve midweek (bericht van de landelijke Remonstranten)
De Creatieve Midweek van de Remonstranten vindt plaats van maandagmiddag 3 tot en met vrijdagochtend 7 augustus 2020 op het  Buitengoed Fredeshiem nabij Steenwijk in Overijssel. Fredeshiem is uitstekend geoutilleerd voor creatieve activiteiten en is prachtig gelegen in het landschap. Kunstenares Antje Sonnenschein geeft instructies en begeleidt ons. De kosten bedragen € 500,-- voor een eenpersoons kamer met vol pension en professionele begeleiding/workshops, alles inclusief behalve de drankjes. De kamers liggen op de begane grond, met een deur naar buiten. Het thema van de week is ‘Vriendschap’. Iedere deelnemer wordt uitgenodigd een tekst bij het thema te zoeken of te schrijven en die bij de maaltijd voor te lezen.
Opgave voor deelname kan bij het bureau van de Remonstranten: 030 2316970 of info@remonstranten.org.
Graag verwelkomen wij ook dit jaar nieuwe deelnemers.


Oproep CMKZ (Christelijk MannenKoor Zwolle)
“Wat valt er nou te vertellen op Stille Zaterdag?” Hoe raar het misschien ook klinkt, meer dan menigeen zal denken. En toch gaan wij op Stille Zaterdag een moment van stilte creëren. 
Dat hopen we samen te doen met dominee Stephan de Jong uit Oudemirdum.
Want we zingen om zijn verhalen (oude Jiddische en hedendaagse) heen mooie, veelal Latijnse liederen die door de combinatie tot nadenken stemmen.  Nadenken, ook in stiltes.
Samengevat: “Een moment voor vrede.”
Ons koor, het Christelijk Mannenkoor Zwolle, zoekt daarom mannen die hieraan willen meewerken en hiervoor mee willen repeteren. Een keer of tien schatten we in, op de dinsdagavonden van 19.45 - 22.00 uur In “De Samenhof” aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle.
We gaan ons vaste begeleidingsteam ervoor uitbreiden en we laten ons horen en zien, op 11 april in “De Koningskerk” aan de Landsheerlaan in Zwolle.

Zin om eraan mee te doen?

Kom dan langs op die dinsdagavonden of kijk voor algemene informatie op de website van ons koor ( www.cmkz.nl .  En natuurlijk kunt u er over bellen of mailen met onze voorzitter Dick Algra ( 06-25180449  / info@cmkz.nl )


Een Vredevol, Licht en Actief 2020 gewenst!

Een Vredevol, Licht en Actief 2020 gewenst!
Op Kerstavond en eerste Kerstdag waren er inspirerende Kerstvieringen.
Op Kerstavond was het thema "Dit leven binnen leven". Een viering met een ingetogen karakter, met aandacht voor het kwetsbare leven, kerstliederen, en ontmoeting met glühwein na afloop.
Op Kerstochtend, voor jong en oud, is het Kerstverhaal van Dick Bruna gelezen, met illustraties door de kinderen (gemaakt in de weken voor de Kerst). Daarna konden de kinderen een jampot versieren, om mee te nemen als een (Kerst)lichtje. Terwijl de kinderen daarmee bezig waren werd het verhaal "de kleine vrede" gelezen voor de ouderen. Hoe bizar kan een paar dagen vrede zijn in het midden van een oorlog? Aansluitend aan dat laatste wenst de Wolwevergemeenschap je een
Vredevol, Licht en Actief 2020!
Kerk versieren voor Kerst, woensdag 18 december
Vanaf 10.00 uur wordt met de aanwezigen gewerkt aan de Kerstversiering. Voor de Advents- en Kerstvieringen is een versierde kerk een extra.
Vele handen maken licht werk, dus wie kan helpen, graag.
Er wordt doorgewerkt tot het klaar is, Neem zelf een boterham voor lunch mee.
Voor soep wordt gezorgd.
Info bij Tineke de Vries via tdevriesdrent@gmail.com 


Hartelijk welkom in de Advents- en Kerstvieringen
15 december 19.00 uur: Adventsvesper.
Ontvangst vanaf 18.30 uur met thee/koffie en na afloop een glaasje glühwein in de Mennokamer.
22 december 10.00 uur: Advents zang- en poëziedienst
Na afloop van de dienst is er ontmoeting met thee en koffie.
24 december 19.30 uur: Kerstavonddienst, m.m.v. koor DoReVocaal
Na afloop ontmoeting met een glaasje glühwein.
25 december 10.00 uur: Kerstviering voor jong en oud. Op de zondagsclub zijn de kinderen al druk geweest met de voorbereidingen. 
Na de viering ontmoeting met koffie en thee.


Interreligieuze viering 5 januari 2020, 19.00 uur
Het is inmiddels een mooie en zinvolle traditie dat in Zwolle het jaar geopend wordt met een interreligieuze viering in een van de gebedshuizen van de stad.
Deze vredesviering wordt
georganiseerd door SLAG (Samen Leven Anders Geloven) in samenwerking met de Synagoge, de ULU moskee en de Oosterkerk en vindt plaats op de eerste zondagavond van het nieuwe jaar.
Joden, moslims en christenen uit onze stad en regio komen bij
elkaar om vanuit elkaars religies inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en vrede toe te wensen.
Het belooft een afwisselende viering te worden, met als thema: Geroepen om te leven.
Wij mogen leven uit onze bronnen: Uit de Tenach, de Bijbel en de Koran worden daarom teksten gelezen die betrekking hebben op dit thema. Er zal gezongen worden en muziek gemaakt.
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie/ thee met wat lekkers.
Van harte welkom in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel 17.
Namens SLAG Zwolle.
Hanneke Buurman


1234567891011
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl