dgzwolle > nieuws

Nieuws

Oproep en mededeling van de kerkenraad
De situatie wat betreft Covid 19 lijkt nog niet te verbeteren, behalve bij de gevaccineerde ouderen.
De kerkenraad roept daarom op om vol te houden, hoewel voor velen dat steeds moeilijker wordt. Laten we de hoop op verbetering levend houden.
En de komende tijd oog voor elkaar blijven houden, door een telefoontje, kaartje, misschien een bloemetje of nog iets anders.
Wat betreft de vieringen: zoals het er nu naar uitziet worden ook de viering op Witte Donderdag 1 april en Pasen 4 april verzorgd via streaming.


Hoe gastvrij zijn wij?
Op de website van de Remonstranten reageert Peter Nissen op de brief over polarisatie. Hij schrijft vanuit zijn eigen geschiedenis en vanuit zijn waarnemingen bij gastpreekbeurten in diverse kerken. Zijn artikel is te lezen via de volgende link:
https://www.remonstranten.nl/blog/inspiratie/hoe-gastvrij-zijn-wij/


Bij de viering van 14 maart
In de viering van 14 maart gaat Ds. Fride Bonda voor.
Deze viering wordt gestreamd.
Zie voor de link voor de streaming en de Orde van Dienst bij de aankondiging van de dienst.
Voor de kinderen komt er wel een filmpje op het youtube kanaal, maar dat komt pas later......de opname wordt gemaakt bij het Klimaatalarm.
Deze demonstratie wordt zondagmiddag gehouden van 14.00-15.00 uur in meer dan 40 steden en ook in Zwolle.


Wolwever maart 2021
Lees meer >>


Tafel van Vier voor vrouwen of Tafel van velen?
Donderdag 11 maart, 17.30 uur
Tien keer was het een inspirerende bijeenkomst: de Tafel van Vier. Samen eten en dan aan de tafeltjes van vier vrouwen met elkaar in gesprek zijn over het gekozen thema. Altijd was dit op de eerste donderdag na 8 maart, Internationale Vrouwendag. Viering Internationale vrouwendag, heeft dat nog nut, is er nog noodzaak, of hoef je er niet meer aan te denken?
Binnen de Wolweverkerk wordt er nu ook, via een digitale Tafel van Vier, aandacht aan besteed.
Wilt u op 11 maart digitaal samen eten (uw eigen kopje soep met …), samen praten, maar vooral samen luisteren, dan kunt u zich melden bij coot.winkler.prins@doopsgezind.nl, en krijgt u de inlogcode voor een Zoomgesprek.
Tafel van Vier wordt zo Tafel van Velen.
Coot Winkler Prins, Jelma Wiegersma, Karin Janze


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl