dgzwolle > nieuws

Nieuws

Diaconale collectes van de Wolweverkerk
Omdat het gemeenteblad niet in april verschijnt, langs deze weg enige informatie over de in mei geplande diaconale collectes van onze gemeenten, speciaal aanbevolen nu er wegens de coronacrisis geen diensten in de kerk worden gehouden.

10/5: Artsen zonder Grenzen  Aan het werk van deze organisatie wordt regelmatig door ons bijgedragen en is bij velen van ons bekend. Speciaal in gebieden, waar reguliere gezondheidszorg ontbreekt of tekort schiet, wordt medische hulp geboden. Op basis van de jarenlange ervaring in het bestrijden van besmettelijke ziekten wordt nu ook de strijd aangebonden tegen het coronavirus. Uitgebreide informatie op:
https://www.artsenzondergrenzen.nl.

17/5: Indonesische Doopsgezinde Broederschappen  “Wereldwijd doopsgezinde broeders en zusters zijn, dat is wat ons bindt”: dat is wat onze Indonesische broederschappen onlangs tijdens een ontmoeting uitspraken. Met deze collecte – via de ADS – onderstrepen we de extra band tussen Nederlandse en Indonesische doopsgezinden. Zie ook: https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=24838.
24/5: Nemato Change a Life  Ontwikkelingsproject in Nelson Mandela Township (Zuid-Afrika), jaren geleden opgezet en nog steeds enthousiast begeleid door van Jan Blom (zoon van Peter Blom van Assendelft). Begonnen als roeiclub voor kansarmen uitgegroeid tot organisatie voor empowering (versterken, meer macht geven) van mensen door middel van training in diverse sporten, huiswerk- en studiebegeleiding, voedselverstrekking en meer. Meer informatie: https://www.matinyanafund.org.za.

Uw bijdragen kunt u overmaken naar: NL56 TRIO 0254 7228 73 tnv Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, diaconale commissie, of: NL86 INGB 0000 8834 03 tnv Doopsgezinde Gemeente Zwolle, onder vermelding van betreffende collectedoelen.


ADS-dienst en Driezorg Dienst zondag 26 april
De Doopsgezinde viering van aankomende zondag, 26 april wordt vanaf 10 uur weer uitgezonden. De viering komt vanuit de Doopsgezind-Remonstrantse gemeente Hoorn (Het Foreestenhuis) onder leiding van ds. Jan Berkvens.
De uitzending gaat via een Youtube kanaal. Het juiste kanaal is te vinden via de link in de rechter kolom 'Laatste Doopsgezind NU'.
Ook de komende weken organiseert de ADS zo een viering op zondag.

Voor Driezorg in Zwolle verzorgt geestelijk verzorger BAS Dingjan wekelijks een videoviering.Deze zijn te vinden op Kerkdienst gemist, Overijssel, Driezorg Zwolle


Brief 4: Het werk (en meer) van Ellis van der Zee
1. van de werkvloer, een kijkje binnen de bijzondere zorg
In een woonvoorziening van het leger des heils voor voormalig dak-en thuislozen brengt de dreiging van het Corona virus ook veel onrust met zich mee. De bewoners in de voorziening waar ik werk hebben vaak een dermate zwaar verleden gehad dat gebruik van alcohol of andere middelen een uitweg is geworden om lastige emoties te dempen. Of juist te ontkomen aan een altijd aanwezige grauwsluier. Veelal mensen waarvoor het gewone maatschappelijke leven te complex is. De meeste hebben geen sociaal netwerk, een enkeling ziet soms een trouwe moeder of broer/zus. Het kringetje is klein.  Hoe gaat dat nu?  Lees meer >>


Paasgroet

Paasgroet
De kerkenraad van de Wolwevergemeenschap Zwolle wenst u kleurrijke paasdagen

Hoor hoe de viooltjes spelen
       dat het altijd lente was
       Opgefleurd met regenbogen
zingt het door het groene gras
(Sytze de Vries


Brief 3 van Ds. Fride Bonda
In deze bijzondere tijd schrijft Fride wekelijks een brief aan de gemeenteleden. Hieronder is brief 3 te lezen.

Amersfoort, 1 april 2020

Lieve mensen,

Op een avond voor het slapen gaan steek ik mijn hoofd uit het dakraam. Het is stil. Ik hoor niet de constante stroom van motorgeluiden van de snelweg. Heel ver weg een enkele auto, die de stilte die erop volgt benadrukt. Het is stiller dan anders. Ook donkerder. Wel lichtjes uit de huizen, maar niet de lichten van de stad. 
Ik luister een tijdje naar deze weldaad van rust, die een gevolg moet zijn van de sociale onthouding, het voorschrift van de overheid dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Lees meer >>


Wat vervalt door CORONAVIRUS? Bericht van de kerkenraad
U bent gewend om rond deze tijd een uitnodiging te krijgen voor de Algemene Ledenvergaderingen van onze Gemeenten. We hadden deze gepland op dinsdag 14 april Re en dinsdag 21 april Do.
Door het CORONAVIRUS mogen wij geen groepsbijeenkomsten organiseren voorlopig tot 1 juni 2020.
We hebben voor de ledenvergaderingen woensdag 10 juni gereserveerd. Op deze zelfde dag zullen de Remonstrantse en de Doopsgezinde gemeente de ledenvergadering houden. Een groep in de kerkzaal en de andere in de Mennokamer. Na de pauze gaat de vergadering gezamenlijk verder gaan. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging met alle details. Er is ook al een uitwijk datum gepland, nl. vrijdag 11 september.
Dat tot 1 juni alle diensten in de kerk en groepsbijeenkomsten vervallen hebt u in de Wolwever al kunnen lezen.
Op 29 maart was er een digitale kerkdienst te zien en te beluisteren en er wordt voor 5 april (palmpasen) ook zoiets voorbereid, zoals al in een eerdere nieuwsbrief was aangekondigd.


Onderhoud van het kerkgebouw, minstens een bloemetje waard!
Op 29 januari heeft Jacqueline, de schoonmaakster van de kerk, een baarmoeder operatie ondergaan. Alles is goed gegaan en tijdens de weken waarin Jacqueline niet kon werken heeft haar moeder, mevr. Krops, die jarenlang op maandagochtend de kerk schoonmaakte, het werk van haar overgenomen.
Beide dames hebben een bloemetje gehad namens de Wolwever gemeente en dat werd zeer gewaardeerd.
In deze “stille” weken had het geen zin om schoonmaak werkzaamheden te verrichten, omdat er toch geen activiteiten waren.
De afgelopen weken heeft Jacqueline kunnen herstellen en is deze beroerde tijd toch nog ergens goed voor geweest.
Truus Klamer.


Zwollenaren steunen massaal Voedselbank
Coronatijd maakt alles anders en ontwricht onze samenleving. Maar het is ook een tijd die laat zien dat we er in Zwolle voor elkaar zijn. Voor de Voedselbank, en voor iedereen die nu hulp nodig heeft. 
De actie is een succes: er is binnen een week al meer dan € 8.000 binnengekomen! Lees meer >>


123456789101112
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl