dgzwolle > nieuws

Nieuws

Bij de komende vieringen
Palmpasen
Op zondag 28 maart is er een viering met ds. Johannes van der Meer. We lezen uit Marcus het verhaal van de intocht in Jeruzalem en zingen tussen de lezingen liederen van verwachting. Jan Willem Altelaar verzorgt de muziek en Rachel Lopes Cardozo en Aart Hoogcarspel zingen.
Witte Donderdag
Dit jaar is Witte donderdag een eenvoudige viering met lezingen van het Marcusevangelie, waar Jezus het brood deelt met zijn vrienden, waar hij verraden wordt en alleen is in de tuin van Gethsemané met zijn slapende vrienden. De lezingen worden afgewisseld met muziek. Kor Pollema speelt op de vleugel en Rachel Lopes Cardozo zingt. Er is brood en wijn, maar we kunnen het niet delen. Dat is de pijn die we voelen in deze tijd. In de liturgie is aandacht voor gebrokenheid en niet-kunnen-delen.
Pasen
Als we het paasverhaal uit Marcus 16 lezen dan is er schrik, verwarring en ongeloof. Een heel menselijke reactie als er grootse dingen gebeuren in je leven, die niet te bevatten zijn. Bij schrik en verwarring verschuiven de lagen van je waarneming en kun je raken aan andere dimensies van het leven.
Dit is de gedachte van deze paasdag. Johannes Dijkstra verzorgt de muzikale begeleiding en Johan Jonker en Anneke Smits zingen.


Er is een tijd om op te bouwen (Prediker 3:3), door Fride Bonda
Deze tijd voor Pasen gaan mijn gedachten naar bijbelse teksten. Over visioenen van profeten, waar een zuigeling speelt bij het hol van een adder, waar koe en berin samen grazen, over een uittocht uit het land van onderdrukking naar een land overvloeiende van melk en honing, over het land dat Abraham beloofd werd, waar hij kan wonen met zijn nageslacht, over een woestijn die vruchtbaar wordt, over iets nieuws dat beginnen gaat, over opstanding uit de dood, over een nieuwe stad waar geen tranen meer zijn en geen verdriet.

Al die verhalen lezen wij met de ogen en oren van onze eigen tijd. Veel gelovige mensen lezen ze alsof er een tijd zal komen dat alle pijn en verdriet voorbij is. Het land van belofte. Ik lees dat verhalen verder gaan. Aangekomen in het land van belofte is er strijd om een plek te vinden om te wonen. Ook na de opstanding van Jezus gaat het verhaal verder, van vervolgingen en verschillende inzichten hoe je leeft met de wijsheid van Jezus. Hoe zouden ze dat in vroegere tijden hebben gehoord, toen de wereld met meer mysterie beleefd werd? 

Lees meer >>


Oproep en mededeling van de kerkenraad
De situatie wat betreft Covid 19 lijkt nog niet te verbeteren, behalve bij de gevaccineerde ouderen.
De kerkenraad roept daarom op om vol te houden, hoewel voor velen dat steeds moeilijker wordt. Laten we de hoop op verbetering levend houden.
En de komende tijd oog voor elkaar blijven houden, door een telefoontje, kaartje, misschien een bloemetje of nog iets anders.
Wat betreft de vieringen: zoals het er nu naar uitziet worden ook de viering op Witte Donderdag 1 april en Pasen 4 april verzorgd via streaming.


Hoe gastvrij zijn wij?
Op de website van de Remonstranten reageert Peter Nissen op de brief over polarisatie. Hij schrijft vanuit zijn eigen geschiedenis en vanuit zijn waarnemingen bij gastpreekbeurten in diverse kerken. Zijn artikel is te lezen via de volgende link:
https://www.remonstranten.nl/blog/inspiratie/hoe-gastvrij-zijn-wij/


Bij de viering van 14 maart
In de viering van 14 maart gaat Ds. Fride Bonda voor.
Deze viering wordt gestreamd.
Zie voor de link voor de streaming en de Orde van Dienst bij de aankondiging van de dienst.
Voor de kinderen komt er wel een filmpje op het youtube kanaal, maar dat komt pas later......de opname wordt gemaakt bij het Klimaatalarm.
Deze demonstratie wordt zondagmiddag gehouden van 14.00-15.00 uur in meer dan 40 steden en ook in Zwolle.


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl