dgzwolle > nieuws

Nieuws

Oproep voor hulp aan statushouders*
Soms bereikt ons een verzoek om (tijdelijke) huisvesting bij een gastgezin in Zwolle voor een statushouder, die in een AZC (Asielzoekerscentrum) elders woont. De reden hiervoor kan zijn, dat deze persoon in Zwolle een opleiding kan gaan volgen. Dan is er een speciale logeerregeling van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) van toepassing.
Als iemand denkt hiervoor een mogelijkheid te hebben, kan meer informatie gegeven worden over de betrokken persoon, de voorwaarden voor de huisvesting en verdere wensen. Mocht u meer willen weten over deze vorm van hulp bieden dan is er veel te lezen op de website: www.takecarebnb.org.

Reacties graag naar: henk.blom@doopsgezind.nl 

*Een statushouder is een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning, die toestemming heeft om in ieder geval 5 jaar in Nederland te wonen.


Wolwever november 2020
Lees meer >>


Leer van de lelies op het veld. (Mattheus 6:28)
Door ds. Fride Bonda
Begin dit jaar maakten we een wandeling in een groot bos in de Vogezen. We volgden de markeringen van een uitgezette route. Dat heeft iets onbezorgds: de pijltjes volgen, die je de weg wijzen en je naar het eindpunt brengen. Zo liepen we onbezorgd door het bos met naaldbomen en een enkele loofboom, met hoogte- en diepteverschillen. Ik ervoer de sfeer als lieflijk. Tot het moment dat we geen pijltjes meer zagen en we ons afvroegen of we een afslag gemist hadden. We liepen het pad terug, maar konden niet ontdekken welke afslag we hadden gemist, alle paden zagen er hetzelfde uit! Hetzelfde bos kwam nu niet meer lieflijk over, maar onzeker en grimmig. Langs omwegen en ongebaande wegen kwamen we veel later dan gewild op de plek waar we wezen wilden.

Lees meer >>


Bijgestelde richtlijn Wolwevervieringen en andere bijeenkomsten
Welkom in de Wolwever! We kijken er naar uit je (weer) te ontmoeten. 
Natuurlijk volgens de geldende Covid 19 voorschriften. 
Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld indien dit nodig is. 
Dat betekent: Als je verschijnselen hebt als koorts, keelpijn en/of loopneus, blijf je thuis. 
Veel gemeenteleden behoren tot de kwetsbare leeftijdsgroep, daarom gaan we voorzichtig met de diensten om. Wij willen het virus niet verder verspreiden. 
Protocol:
1. We mogen met 1,5 meter afstand van elkaar samenkomen om te vieren en elkaar te ontmoeten. In verband met de zaalgrootte betekent dit voor ons kerkgebouw maximaal 30 personen, exclusief de voorganger.
2. Wanneer je aanwezig wilt zijn, meld je dan aan bij Dieneke Dijksma: tel. 038 4229600 of 06 15636278. Mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com. Geef je telefoonnummer erbij (liefst je 06-nummer) 
3. De huidige ingang is alleen de ingang. De uitgang is via de Mennokamer. 
4. In de hal staat de coördinator van dienst. Deze herinnert ons aan en helpt bij vragen rond de regels. En kruist op het aanmeldingsformulier aan als je aanwezig bent. 
Bij de ingang is desinfectiespray om je handen te ontsmetten voordat je naar binnen gaat. 
5. De beschikbare stoelen staan op 1,5 m van elkaar en op de goede plaats. Wanneer je met z’n tweeën bent, mag je de stoelen naast elkaar schuiven. Laat de stoelen daar dan staan. Je stoel is ook je kapstok. 
6. Mensen die met meer dan 2 personen in een huis wonen kunnen in de zijbanken of de achterste bank plaatsnemen. 
7. De kerkzaal wordt van voor naar achter gevuld. 
8. De looproutes naar toilet en Mennokamer zijn aangegeven met pijlen. 
9. Tijdens de viering luisteren we naar muziek of zang;
10. Tijdens de viering wordt alleen gebruik gemaakt van de standaard lezenaar en/ of de preekstoel door dienstdoend WKR lid, de lector en de voorganger. 
11. Bij de uitgang staan schalen voor de collecte. 
12. Bij verplaatsing in de kerk draagt ieder een mondkapje, gezeten kan dat mondkapje af.


De voorstelling: Dwars door de Bijbel is binnenkort toch te zien in de Wolweverkerk.
Op zondag 15 november 2020 speelt Kees Posthumus de voorstelling "Dwars door de bijbel" . In verband met de Corona maatregelen zijn er twee voorstellingen in de Wolweverkerk. Om 10 uur neemt Kees de aanwezigen mee in een avontuurlijke reis. Bij de voorstelling kunnen, zoals het er nu uitziet, 25 mensen aanwezig zijn met inachtneming van de corona maatregelen.
Opgave met naam en tel. nummer vooraf bij Dieneke Dijksma. Mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com.
(Mocht het door nieuwe maatregelen niet doorgaan stellen we jullie tijdig op de hoogte)
De voorstelling duurt ruim een uur en is zonder pauze.
De Wolwever gemeente nodigt belangstellenden van harte uit te komen kijken.
Voor informatie: Tineke de Vries, tdevriesdrent@gmail.com of 06.25363195

Het is de bedoeling om deze voorstelling te streamen, zodat ook vanuit huis gekeken kan worden.
Lees meer >>


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl