dgzwolle > nieuws

Nieuws

8e Ronde Tafel Gesprek , Thema: 75 jaar Vrede en Veiligheid
Dinsdag 20 oktober 2020 om 20.15 uur
t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Inleider: Brigadegeneraal Roland de Jong

7
5 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat?   In t Lam in Blokzijl worden sinds een paar jaar ronde tafel gesprekken gevoerd. 
Voor iedereen toegankelijk en over actuele onderwerpen die ons bezighouden.
Bedoeld als uitwisseling en overdenking.
In ons 8e Ronde Tafel Gesprek gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving. 
Brigadegeneraal de Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen. Hij zal aangeven hoe we al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven. 
Brigadegeneraal de Jong is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. 
De gespreksleider is Pieter Muller.  Entree is €5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperk tot maximaal 20 personen. Opgave kan per mail naar: pmuller2@freeler.nl


Wolwever oktober 2020
Lees meer >>


BIJ DE DIENST VAN 11 OKTOBER
Onderstaand stuk is niet geheel overgekomen in De Wolwever en de vorige Nieuwsbrief. Het laatste stuk ontbrak. Dus als je komt zondag, neem iets te delen mee en een gekleurde draad! (Opgave secr.dgzwolle@gmail.com).

Oktober is de wijnmaand. Zou dat ooit een overweging zijn geweest om brood en wijn te breken en delen? In verband met Covid-19 virus lijkt het ons niet wijs om dit nu te doen. 
Als alternatief worden jullie uitgenodigd om 11 oktober bloemen uit je tuin of anderszins mee te nemen naar de kerk. Na de dienst breng je die bloemen naar iemand uit de gemeente die je een tijd niet hebt gezien. Zo is er toch een vorm van delen. 
We lezen en er wordt gezongen. Leden van Dorevocaal hebben aangeboden om tijdens deze vieringen te zingen. Het kan zijn dat onderstaand lied van Huub Oosterhuis gezongen wordt:
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven,

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten, wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen.
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Na de Wolweverviering Sytse en Marlies Tjallingii!
Sytse en Marlies zijn uitgenodigd om draden op te pakken om verder te weven aan een visie op de Wolwevergemeenschap. Uitgangspunt is de Stip, die de 3+3 commissie heeft geformuleerd. 
Sytse en Marlies vragen ons of we gekleurde draden mee kunnen nemen. Wat we ermee gaan doen is de verrassing! In ieder geval is er kleur. 
Heb je nog niet eerder meegedaan met zo’n bijeenkomst, kom dan nu wel. Het leukste is als we met elkaar verder weven en onze eigen draden in het weefsel kunnen herkennen. 
Welkom! De bijeenkomst duurt niet langer dan een uur. 

Meenemen: bloemen en gekleurde draden.


Richtlijn Wolwevervieringen en andere bijeenkomsten
Welkom in de Wolwever! We kijken er naar uit je (weer) te ontmoeten. 
Natuurlijk volgens de geldende Covid 19 voorschriften. 
Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld indien dit nodig is. 
Dat betekent: Als je verschijnselen hebt als koorts, keelpijn en/of loopneus, blijf je thuis. 
Veel gemeenteleden behoren tot de kwetsbare leeftijdsgroep, daarom gaan we voorzichtig met de diensten om. Wij willen het virus niet verder verspreiden. 
Protocol:
1. We mogen met 1,5 meter afstand van elkaar samenkomen om te vieren en elkaar te ontmoeten. In verband met de zaalgrootte betekent dit voor ons kerkgebouw maximaal 30 personen, exclusief de voorganger.
2. Wanneer je aanwezig wilt zijn, meld je dan aan bij Dieneke Dijksma: tel. 038 4229600 of 06 15636278. Mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com. Geef je telefoonnummer erbij (liefst je 06-nummer) 
3. De huidige ingang is alleen de ingang. De uitgang is via de Mennokamer. 
4. In de hal staat de coördinator van dienst. Deze herinnert ons aan en helpt bij vragen rond de regels. En kruist op het aanmeldingsformulier aan als je aanwezig bent. 
Bij de ingang is desinfectiespray om je handen te ontsmetten voordat je naar binnen gaat. 
5. De beschikbare stoelen staan op 1,5 m van elkaar en op de goede plaats. Wanneer je met z’n tweeën bent, mag je de stoelen naast elkaar schuiven. Laat de stoelen daar dan staan. Je stoel is ook je kapstok. 
6. Mensen die met meer dan 2 personen in een huis wonen kunnen in de zijbanken of de achterste bank plaatsnemen. 
7. De kerkzaal wordt van voor naar achter gevuld. 
8. De looproutes naar toilet en Mennokamer zijn aangegeven met pijlen. 
9. Tijdens de viering luisteren we naar muziek of zang;
10. Tijdens de viering wordt alleen gebruik gemaakt van de standaard lezenaar en/ of de preekstoel door dienstdoend WKR lid, de lector en de voorganger. 
11. Bij de uitgang staan schalen voor de collecte. 
12. Er kan koffie/ thee gedronken worden na de dienst. We gaan hierbij rij voor rij richting de uitgifte op aanwijzing van de coördinator van de kerkenraad. We halen de koffie/thee via de looproutes op in de hal en gaan terug naar de kerkzaal. De suiker en/of koffiemelk wordt door de koffiedienst zn. in je kopje gedaan. De stoelen worden niet verschoven. We blijven op 1,5 m. van elkaar. 
13. We verlaten de kerkzaal met het kopje en plaatsen die op de daar voor klaarstaande tafel in de Mennokamer. We verlaten de kerk via uitgang in de Mennozaal.


Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap: psalm 137
‘Hoe is het leven in ballingschap’, vroeg iemand. We hadden het over het ontstaan van bijbelverhalen die zeer waarschijnlijk zijn ontstaan toen het volk Israël in ballingschap was in Babel. In die oude tijden 5 eeuwen voor de jaartelling was ballingschap een oorlogswapen. Bij een overwinning werd de bevolking meegenomen als personeel. Als balling woon je onvrijwillig ergens anders dan je geboortegrond. Vluchtelingen zijn ook ballingen, als ze willen leven vertrekken ze uit oorlogsgebied of uit het land waar hun politieke opvattingen niet gewenst zijn. 
Hoe leef je als balling?  Lees meer >>


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl