dgzwolle > nieuws

Nieuws

Van de voedselbank aan de Wolwevergemeente
In het vorige kwartaal hebt u onze organisatie namens de Wolwever Gemeente financieel ondersteund. Fijn dat uw kerkelijke gemeente aan de voedselbank heeft gedacht. Met deze ondersteuning zijn heel veel mensen blij gemaakt. 
De voedselbank is volledig afhankelijk van vrijwilligers en onze inkomsten bestaan uitsluitend uit giften. Mede dankzij de ondersteuning van uw kerkelijke gemeente lukt het elk jaar weer honderden huishoudens elke week van gezond voedsel te voorzien. Met deze donatie maakt uw kerk het belangrijke werk van de voedselbank mogelijk. Voor meer informatie over het werk en de impact van de voedselbank verwijzen wij u graag naar onze website http://zwolle.voedselbankennederland.nl.
Indien leden van uw diaconie belangstelling hebben om een keer te komen kijken op de vestiging van de voedselbank dan zijn zij van harte welkom. Met een korte film, een presentatie en een rondleiding laat de voedselbank graag zien hoe haar activiteiten er uitzien. Voor een afspraak daarover kunt u altijd met mij contact opnemen.
De voedselbank dankt u heel hartelijk voor uw steun. Wilt u onze dank ook overbrengen aan de leden van uw gemeente? (Hierbij gebeurd). Het is fijn om te weten dat het draagvlak voor de voedselbank groot is en dat veel mensen bereid zijn mensen in nood de helpende hand te reiken. 
Met vriendelijke groet,
Derko den Otter | Contactpersoon Kerken


Alles heeft een reden. Al weet ik vaak niet hoe (Typhoon)
Iemand liet een lied horen van Typhoon. Alles is gezegend. Het maakte me nieuwsgierig en ik zocht op internet naar de achtergronden van dit lied. In een ontwapenend interview met Matthijs van Nieuwkerken vertelt de zanger erover. Dat hij een zware burn-out had. Niet alleen door de vele gevarieerde concerten die hij gaf, maar ook doordat hij zich vanbinnen leeg voelde. Hij zegt zoiets als: ‘als er in je iets gebroken is, dan is het niet goed.’ Daardoor raakte hij uitgeput. In de bergen van Zwitserland hoorde hij een stem, die hij als een stem Gods ervoer, die zei zoiets als: Jongen, je bent goed zoals je bent.  Lees meer >>


Wolweverviering 24 januari
De leraar in de leerhuisviering is Johannes van der Meer uit Friesland. Het liefste zou hij met de kerkgangers rond de tafel zitten. Doordat in deze coronatijd de viering gestreamd wordt, is dat geen mogelijkheid.
Het zou geen goed geluid en beeld opleveren.
Nu ieder thuis de viering meedoet is gesprek over de tekst niet mogelijk. Opmerkingen bij de tekst kunnen echter wel doorgegeven worden via het emailadres info@dgzwolle.doopsgezind.nl
De liturgie is te vinden bij de aankondiging van de viering, bij Orde van Dienst: lees verder.
Over het collectedoel staat meer informatie bij 'lees meer'.

Lees meer >>


Bijzondere dienst voor en door Jasper van der Horst
Komende zondag 24 januari zijn Fride en Jasper in Assen.
Jasper van der Horst is op 1 januari begonnen als voorganger van Vrijzinnig Assen. Zondag is de dienst waarin Fride Bonda hem zal bevestigen als voorganger. Van harte welkom om deze dienst op afstand mee te beleven!
Dat kan via deze link, die een paar dagen zal blijven staan, dus achteraf kijken is ook mogelijk. De liturgie is te vinden bij 'lees meer'.

https://youtu.be/Gc1pA15Qmck

Lees meer >>


Brief van de kerkenraad 09-01-2021
Beste mensen,
2021
Natuurlijk wensen we jullie allemaal  een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe samen met elkaar en de mensen om je heen. 
Wat zou het fijn zijn om dit jaar weer wat meer van elkaar te horen en te weten.  Daarom hopen wij dat we halverwege dit jaar onze verhalen weer met elkaar kunnen delen. Wanneer je graag op korte termijn iets wilt delen kan dat natuurlijk, neem dan contact op met je (wijk)contactpersoon , met Fride of met ons. 
Een korte terugblik
Noodgedwongen is onze normale routine van vieringen en andere bijeenkomsten in 2020 er anders uit gaan zien of is zelfs helemaal komen te vervallen.  Hoe jammer dit ook is toch hebben we ook weer nieuwe mogelijkheden ontdekt zoals vieringen in klein verband en vieringen streamen , op afstand vergaderen of  zoom vergaderingen.  En denk daarbij aan de kerstavond viering van Fride met de zangers, en de bijzondere kerstochtend viering van Dieneke en Valerie met de kinderen, en natuurlijk ook de (oudejaar)verhalen van gemeenteleden.  We hebben er van genoten! We voelden ons genoodzaakt om de nieuwe techniek van streamen te omarmen. Het opstarten hiervan  heeft de nodige problemen doorstaan, maar met hulp van een paar techneuten in ons midden is dat opgelost. We zijn nu zover dat de meeste mensen de viering goed kunnen ontvangen maar mocht dit nog niet het geval zijn dan  ligt dit over het algemeen  aan een verouderde apparatuur. Dan kan bijvoorbeeld het gebruik van oortjes en/ of de aanschaf van geluidsboxen  wel helpen. Activiteiten die niet door gegaan zijn, zoals liturgisch bloemschikken en de  bijeenkomst met Kees Posthumus, – worden zodra dit weer mogelijk is-  opnieuw op de agenda gezet. 
De komende tijd
De komende tijd varen we - wat ons samenkomen aangaat-  op het kompas van de RIVM.  Dat wil zeggen dat we  in principe  tot nader order de viering nog opnemen en/of streamen. Wanneer we  - onder voorbehoud - daarna weer met 25 mensen samen mogen komen, dan laten we dat weten via de nieuwsbrief en zijn mensen uiteraard van harte welkom. 
De regels van aanmelden, handen wassen, mondkapjes en 1,5 meter zullen ongetwijfeld nog een poos van kracht zijn. Ook het koffiedrinken na de viering zal nog even op zich laten wachten. Na de viering gaan we direct naar buiten. De grote meerderheid van ons zal in maart wanneer zij dat willen ingeënt kunnen worden en de rest van ons daarna.  We wachten af hoe de adviezen er dan uit gaan zien. 
van de voorzitters,
Harry Wendt
Tineke de Vries.


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl