dgzwolle > nieuws

Nieuws

Paasgroet

Paasgroet
De kerkenraad van de Wolwevergemeenschap Zwolle wenst u kleurrijke paasdagen

Hoor hoe de viooltjes spelen
       dat het altijd lente was
       Opgefleurd met regenbogen
zingt het door het groene gras
(Sytze de Vries


Brief 3 van Ds. Fride Bonda
In deze bijzondere tijd schrijft Fride wekelijks een brief aan de gemeenteleden. Hieronder is brief 3 te lezen.

Amersfoort, 1 april 2020

Lieve mensen,

Op een avond voor het slapen gaan steek ik mijn hoofd uit het dakraam. Het is stil. Ik hoor niet de constante stroom van motorgeluiden van de snelweg. Heel ver weg een enkele auto, die de stilte die erop volgt benadrukt. Het is stiller dan anders. Ook donkerder. Wel lichtjes uit de huizen, maar niet de lichten van de stad. 
Ik luister een tijdje naar deze weldaad van rust, die een gevolg moet zijn van de sociale onthouding, het voorschrift van de overheid dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Lees meer >>


Wat vervalt door CORONAVIRUS? Bericht van de kerkenraad
U bent gewend om rond deze tijd een uitnodiging te krijgen voor de Algemene Ledenvergaderingen van onze Gemeenten. We hadden deze gepland op dinsdag 14 april Re en dinsdag 21 april Do.
Door het CORONAVIRUS mogen wij geen groepsbijeenkomsten organiseren voorlopig tot 1 juni 2020.
We hebben voor de ledenvergaderingen woensdag 10 juni gereserveerd. Op deze zelfde dag zullen de Remonstrantse en de Doopsgezinde gemeente de ledenvergadering houden. Een groep in de kerkzaal en de andere in de Mennokamer. Na de pauze gaat de vergadering gezamenlijk verder gaan. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging met alle details. Er is ook al een uitwijk datum gepland, nl. vrijdag 11 september.
Dat tot 1 juni alle diensten in de kerk en groepsbijeenkomsten vervallen hebt u in de Wolwever al kunnen lezen.
Op 29 maart was er een digitale kerkdienst te zien en te beluisteren en er wordt voor 5 april (palmpasen) ook zoiets voorbereid, zoals al in een eerdere nieuwsbrief was aangekondigd.


Onderhoud van het kerkgebouw, minstens een bloemetje waard!
Op 29 januari heeft Jacqueline, de schoonmaakster van de kerk, een baarmoeder operatie ondergaan. Alles is goed gegaan en tijdens de weken waarin Jacqueline niet kon werken heeft haar moeder, mevr. Krops, die jarenlang op maandagochtend de kerk schoonmaakte, het werk van haar overgenomen.
Beide dames hebben een bloemetje gehad namens de Wolwever gemeente en dat werd zeer gewaardeerd.
In deze “stille” weken had het geen zin om schoonmaak werkzaamheden te verrichten, omdat er toch geen activiteiten waren.
De afgelopen weken heeft Jacqueline kunnen herstellen en is deze beroerde tijd toch nog ergens goed voor geweest.
Truus Klamer.


Zwollenaren steunen massaal Voedselbank
Coronatijd maakt alles anders en ontwricht onze samenleving. Maar het is ook een tijd die laat zien dat we er in Zwolle voor elkaar zijn. Voor de Voedselbank, en voor iedereen die nu hulp nodig heeft. 
De actie is een succes: er is binnen een week al meer dan € 8.000 binnengekomen! Lees meer >>


Bericht over de Kerkdiensten in De Venus
Nu de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden worden verlengd mogen we er definitief van uit gaan dat de kerkvieringen met Pasen en daarna in de Venus niet door kunnen gaan. Dat spijt mij heel erg voor onze bewoners.
Op 11 april zal ik daarom vanuit de Ichthuskerk een speciale Paas viering voor onze bewoners opnemen. De bewoners kunnen deze dan op verschillende manieren terugkijken. Ik hoop op deze manier het licht van Pasen te kunnen laten schijnen voor onze bewoners. 

Ik hoop dat het goed blijft gaan met jullie en met jullie naasten.
Hartelijke groet,
Bas Dingjan (Geestelijk verzorger Driezorg)


Bericht van Grootouders voor het klimaat
Wat kun je zelf deze week doen? 
Het thuiszitten is niet fijn, maar het betekent wel dat je tijd hebt om over te stappen naar een duurzame bank. Een groep studenten maakt van 15 april de nationale 'Hink-Stap-Over'- dag.
Kijk op deze website: https://hink-stap-over.nl/
Op hun website (gericht op studenten maar door ieder te gebruiken) leggen ze alles uit en zijn ook onderzoeken te vinden over verschillende banken. Doe mee en stap ook over naar een duurzame bank!


Vemaningspad 2020 jaar uitgesteld vanwege coronavirus.
20 maart 2020
Gezien de omstandigheden omtrent het coronavirus en de mogelijkheid dat dit niet binnen 2 maanden vanaf nu achter de rug zal zijn, heeft het dagelijks bestuur van de Ring Zwolle in overleg met de organisatoren met pijn in het hart besloten de jaarlijkse fietstocht langs Doopsgezinde kerken 2020, ook wel  ‘het  Vermaningspad ’ genoemd, een jaar op te schorten.  
Voor alle deelnemers willen we graag op safe spelen.  Alle reeds gedane voorbereidingen blijven in tact en het is de bedoeling om volgend jaar  - dus in 2021 – elkaar in de ring Zwolle op Hemelvaartsdag al fietsend ( of autorijdend ) te ontmoeten.
Meer informatie bij Tineke de Vries, tel: 06.25363195


12345678910111213
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl