dgzwolle > nieuws

Nieuws

Groene theologie: scheppingsverhalen en mensbeelden
Dit najaar hebben we aandacht voor scheppingsverhalen. Oude verhalen die hun beelden hebben gestanst in onze breinen, zonder dat we beseffen hoeveel impact dat heeft op onze levenshouding. Het bezinnende stukje deze maand wil daarvan een tipje oplichten. Welke houding hebben wij ten aanzien van de schepping, van de natuur? Door welke beelden zijn we gevormd? De scheppingsverhalen uit Genesis zijn het bekendst. In de bijbel staan ook andere teksten die verwijzen naar een visie op het ontstaan van de wereld en de plaats van de mens daarin. 
In de avonduren de derde donderdag in de maand, 17-09; 15-10; 19-11 om 19.30 in de Mennokamer
In de ochtenduren de vierde vrijdagochtend: 25-09; 23-10; 27-11 om 10.15 uur in de Mennokamer 
Informatie en opgave bij Fride Bonda,  fridebonda@gmail.com, 06 16783562


De Ene boetseerde de mens uit de aarde (Genesis 2: 7) Fride Bonda
Wat is het toch met de mens en de aarde? Records van tropische dagen worden doorbroken en een virus dat zich gretig nestelt en verspreidt onder mensen en duizenden doden en miljoenen zieken veroorzaakt. Keert de aarde zich tegen ons? Is dit het antwoord van de aarde op de excessieve leefwijze van een klein deel van de wereldbevolking? Zijn de aarde en mensen eenheden geworden die tegenover elkaar staan en elkaar tegenwerken?

Lees meer >>


Wolwever september 2020
Lees meer >>


Dienst 23 augustus
In deze dienst zal de muziek door orgel en zang (van 2 gemeenteleden) verzorgd worden. Erik Doijer zal de dienst leiden. Hij is een telg van de familie Doijer. Deze familie heeft in de geschiedenis van de doopsgezinde gemeente in Zwolle een grote rol gespeeld.
Dat Erik Doijer nu voorgaat is een uitvloeisel van het bezoek, dat de familie Doijer bracht aan de kerk en aan Zwolle. In een eerdere Wolwever is geschreven over de familiebijbel, die de Amerikaanse tak van de familie heeft aangeboden aan het Historisch Centrum Overijssel.
Hartelijk welkom in de dienst! Opgave bij Ekke Klamer, fam@efklamer.nl of 038-4660180.


Zomervespers 2020 over Prediker Grote of St. Michalskerk in Zwolle
Zondag 30 augustus is er om 19.00 uur een zomervesper waarin Fride Bonda, predikant van de doopsgezinden en remonstranten in Zwolle voorgaat. Toon Hagen verzorgt de muziek, zo mogelijk met de Michaelscantorij. Het onderwerp van deze vesper is: Wijsheid laat het gezicht stralen. 


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl