dgzwolle > nieuws

Nieuws

Wolwever april/mei 2020
Lees meer >>


Afgelastingen in (DG) Blokzijl
De bestrijding van het coronavirus vraagt om ingrijpende maatregelen én solidariteit.
Als gevolg hiervan gaat de uitvoering van de Johannes Passion op 5 april 2020 niet door. Het zal volgend jaar in de periode voor Pasen 2021 worden uitgevoerd.
Ook gaat de uitvoering van Messiaen’s Quatuor pour la Fin du Temps op 26 april niet door. Dit concert zal later dit jaar  worden uitgevoerd.
Nadere berichtgeving voor mensen die al kaarten hebben gekocht of gereserveerd volgt zo spoedig mogelijk.
N.B.: De Cantate 66 ‘Erfreut euch, Ihr Herzen’ in de Grote Kerk op 19 april, is ook tot nader order geannuleerd.


Samen comforters maken (datum onder voorbehoud).
Comforters zijn lappendekens die wereldwijd in veel Doopsgezinde gemeenten  gemaakt worden. Deze dekens worden verstuurd naar mensen in b.v. vluchtelingenkampen. Vorig jaar is er een grote zending naar Lesbos gegaan en komend najaar is het de bedoeling dat veel dekens verstuurd worden naar vluchtelingenkampen in Jordanië.
In veel Ringen en Gemeenten zijn er groepen mensen die regelmatig bij elkaar komen om met elkaar comforters te maken.
Hopelijk is er in de Ring Zwolle ook belangstelling. Daarom wordt er op vrijdagmiddag 15 mei een eerste bijeenkomst gehouden in ’t Vermanings’uus in Giethoorn.
Jeannette Stenvers en Marjan Huisman komen helpen bij de start. Zij laten zien en leggen uit wat de bedoeling is.
Iedereen die  geïnteresseerd is kan meedoen.  Er zijn veel verschillende dingen te doen, zoals knippen of snijden van stof, spelden, naaien , knopen enz.  Het is dus niet noodzakelijk om een volleerd handwerkster of handwerker te zijn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en plezier.
We hopen op veel nieuwsgierige mensen, dan wordt het vast een gezellige en nuttige middag.
Om zicht te krijgen op wie er komen en ook om gericht informatie te kunnen sturen graag even opgeven bij
Janneke Bakker-Kikstra
Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl
jannekekikstra@planet.nl  tel. 0612253190


Actie voor de Voedselbank Zwolle.
Binnen het Diaconaal Platform Zwolle is het idee opgekomen om de Voedselbank te ondersteunen met een voedselactie.
De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig.
Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de aanvoer in natura stagneert doordat kerken, scholen en andere organisaties gesloten of niet actief zijn.
In principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, omdat men, naast helpen van mensen, ook wil voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.
In de huidige situatie is men het meest geholpen met giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de supermarkten tegen inkoopprijs kopen waardoor het geven van donaties nu extra belangrijk en aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, effectiever en veiliger dan een voedselactie doordat er geen menselijk contact is.
Men volgt hierbij nauwgezet de voorschriften van RIVM en de Voedselbanken Nederland.
Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de leden van de kerken oproepen om (extra) te geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de voedselvoorziening van alle Zwollenaren gegarandeerd is.
Het IBAN-rekeningnummer is:
NL 56 INGB 0001 4861 19
t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o.
o.v.v. Aankoop voedsel.


ook groepen en activiteiten afgelast
Als vervolg op het niet doorgaan van de kerkdiensten, nu ook bericht, dat groepen en activiteiten niet doorgaan. Ook de kerkdiensten in Huize de Venus te Zwolle gaan niet door, in ieder geval t/m 10 april.


Diensten Wolweverkerk Zwolle afgelast, bericht kerkenraad
Aan de leden, vrienden, belangstellenden en allen die de Wolwevergemeente in Zwolle een warm hart toedragen.

Helaas heeft de besmettingsmogelijkheid met het Corona virus ook consequenties voor onze Wolwevergemeente en haar vieringen in de maand maart.
De voorstelling van Kees Posthumus die  aanstaande zondag gespeeld zou worden  gaat  helaas niet door. Ook de  Wolweverviering van 22 maart waar Erik Doijer uit Deventer voor zou gaan komt te vervallen.
Over de activiteiten, zoals Bijbelstudie, en groepen vindt nog overleg plaats.

Als het goed en verantwoord is starten we zondag 5 april weer (palmpaasmorgen) met een informele ochtendviering.
Witte  donderdag 9 april is de viering met brood en wijn.

We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en passen ons aan de situatie aan. Het is overmacht.
Mocht het anders zijn, dan hopen we jullie tijdig te informeren.

We wensen jullie alle goeds toe in deze onzekere tijden,
Namens beide kerkenraden
Harry Wendt
Tineke de Vries


Concerten KAP afgelast vanwege Corona virus
Onderstaande concenten gaan niet door::

Zaterdagmiddagmuziek, aanvang 15.30 uur

14 maart  Plantagekerk. Koperkwintet Vive Brass
   Werken van o.a. Handel, Ewald, Turner en Debussy
21 maart  Doopsgezinde kerk. Suvenir, zangeres en pianiste Lucette van den Berg
   Suvenir is een warm en intiem programma waarbij Lucette haar prachtige Jiddische
   liedjes
lardeert met verhalen en anekdotes over haar leven.
28 maart  Lutherse kerk. Reflecties op nieuw en oud, Gitaar/fluit duo Veluvensis
   presenteert werken van o.a. Toru Takemitsu en Jan-Peter de Jager


Algemene ledenvergaderingen 14 april (Re) en 21 april (Do)
Data onder voorbehoud
Plaats: Wolweverkerk  Tijd: 19.30 uur
Agenda volgt.
Hierbij vragen we alle activiteitengroepen om hun jaarverslagen van 2019 op korte termijn (vorzover nog niet gebeurd, graag zsm) te mailen naar Ekke Klamer (fam@efklamer.nl) en/ of Nanneke Rijkhof (nannekerijkhoff@gmail.com ). Dan kunnen ze gebundeld worden en bij de uitnodiging van de ledenvergaderingen meegestuurd worden. Bij voorbaat dank voor de medewerking.


12345678910111213
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl