dgzwolle > nieuws

Nieuws

Wolwever juli augustus 2020
Lees meer >>


Wolwevervieringen online?
Vanaf 12 juli vinden vieringen weer plaats in de Wolweverstraat.
Voor 12 juli hebben zich inmiddels zo veel mensen opgegeven, dat het 'vol' is (in de huidige omstandigheden).
Dat kan de komende vieringen ook gebeuren.
Het is (hopelijk) mogelik de vieringen via internet te volgen:
https://www.twitch.tv/wolwevervideo  (nog experimenteel).


Dank van NEMATO Change a life

Dank van NEMATO Change a life
success in life – for youth, by youth
Office: 53 Tyali Street
Nelson Mandela Township
Port Alfred, 6170

Aan de leden van de Wolweverkerk in Zwolle,
31 mei 2020

Beste ‘Wolwevers’,

In de lockdown periode voor het coronavirus moeten we ons centrum sluiten en daardoor ook het vervaardigen van warme maaltijden voor onze leden stoppen. Voor velen van hen, die thuis in armoede leven, betekent dat honger. Om tegemoet te komen aan dit probleem hebben we besloten om de gezinnen van onze actieve leden in deze periode maandelijks te voorzien van voedselpakketten.

Maar de gevolgen van de lockdown zijn dramatisch voor veel meer gezinnen. Veel mensen in de township zijn werkloos en overleven normaliter van kleine klusjes of bij voorbeeld van het verzamelen en doorverkopen van schroot of ander materiaal. Veel van deze werkzaamheden kunnen in de lockdown periode ineens niet meer en leiden tot zorgelijke situaties. Lees meer >>


Bericht Wolweverkerkenraad eind juni
Terugkijkend op de afgelopen 3 maanden zou je kunnen denken dat zowel de WKR als de voorganger, en jullie zelf, een rustige tijd gehad hebben. Niets is echter minder waar. 
Onze voorganger Fride is iedere week druk geweest met een brief aan de gemeente en daarbij nog vele telefoontjes met gemeenteleden, en regelmatig videovieringen. Die hebben veel energie en organisatievermogen van haar gevraagd. We zijn hier Fride zeer dankbaar voor.
Naar aanleiding van de videovieringen, de verbindende functie, hebben we besloten om alle komende vieringen voortaan ook rechtstreeks uit te gaan zenden (streamen). Daarvoor wordt de, door de gemeente bij elkaar gecollecteerde, benodigde apparatuur gekocht. 
De WKR heeft noodgedwongen met meer of minder succes vergaderd via het skypen. Dat wil zeggen via een beeldverbinding vergaderen. Het was wél prima elkaar elke keer weer te zien, maar is ook een hele leerschool geweest.
De eerstkomende viering, in de kerk, op zondag 12 juli, zal voor de aanwezigen wel wennen zijn. 
De kerkzaal is weliswaar asbest vrij, maar het terugplaatsen van convectoren en de banken kost nog meer tijd. Daarom kunnen we op zondag 12 juli met niet meer dan 24 mensen in de kerk aanwezig zijn. En worden protocollen getest.
(Opgave voor 12 juli is noodzakelijk. Dit kan bij Ekke Klamer, tel. 038-4660180 of via e-mail fam@efklamer.nl).
Wanneer alles klaar is mogen we met 50 mensen aanwezig zijn, maar wel volgens de geldende richtlijnen. De richtlijnen hiervoor en de bijbehorende toelichting krijgen jullie nog toegestuurd. Wellicht horen we dan hoe het jullie vergaan is!
Wij verheugen ons erop elkaar, zowel voor als na de vakantie, weer te zien. 
Harry Wendt
Tineke de Vries


Vieringen komende tijd
Voor 21 juni is een Ionaviering gemaakt voor onze Wolwevergemeenschap.
Veel plezier onderweg......ga mee op weg!
De zondagen 28 juni en 5 juli zijn er geen vieringen.
De planning is om op 12 juli voorzichtig in de kerk een viering te houden.
Nadere berichten volgen.


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl