dgzwolle > nieuws

Nieuws

World Fellowship Day (Wereldwijd doopsgezind / mennoniet)
. Over jou, mij, ons en zij

Voor de World Fellowshipsday verplaatsen we ons zondag 27 januari 2019 naar Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk. We gaan kijken en luisteren naar de interactieve theatervoorstelling ONDER ANDEREN . Hoe gaan we met elkaar om, wat weten we van elkaar, zijn we bang voor wat we niet kennen? Zo maar een paar vragen die de revue zullen passeren.Het zal zeker de moeite waard worden. Ieder is hierbij uitgenodigd.
Inloop vanaf 09.30 uur, Aanvang 10.00 uur.
Adres: Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk (De Bult)

Opgave voor deelname (uiterlijk 20 januari): tijdens de diensten van 13 en 20 januari of bij de secretaris Ekke Klamer (secr.dgzwolle@gmail.com, 038-4660180)


Kerkasiel: Ga je mee?
Vrijdag 4 januari ga ik voor in de Bethelkerk in Den Haag. In deze kerk heeft de familie Tamrazyan sinds november asiel gevonden. Om dit kerkasiel mogelijk te maken moet er continu een kerkdienst gevierd worden, want dan mag er geen inval gedaan worden.
Deze familie heeft van de rechter twee keer toestemming gekregen om in Nederland te blijven. Twee keer is de IND in beroep gegaan. Dit alles heeft de procedure extra verlengd.
Uit solidariteit met het gezin en als reactie naar de overheid, die asielprocedures veel te lang laat duren, ga ik vrijdag 4 januari voor. In mijn enthousiasme heb ik voor twee uur ingeschreven: om 18.00 uur en 19.00 uur.
In de hoop dat er mensen uit Zwolle mee willen gaan om ook een tekst of gedachte uit te spreken of muziek te laten horen.
Voor mijn eerste inspiratie denk ik aan woorden uit een psalm: Hoe lang moeten wij wachten een noodkreet van een dichter die lang in de penarie zit en wacht op perspectief. En gedachten van Etty Hillesum over hoe het is, als mensen je weg willen hebben.
Als je mee wilt, laat je het dan weten? Ik ben zelf van plan met de trein te gaan. Maar je kunt ook met de auto. Dan is het aardig als anderen mee kunnen rijden. Als je meegaat, geef dan aan hoe je gaat. En als je iets wilt doen, laat je dat dan weten?

adres van de kerk: Thomas Schwenkestraat 30, Den Haag

Hartelijke groet,Fride Bonda (fridebonda@gmail.com)


PELGRIMAGE INTERRELIGIEUZE VREDESVIERING 2019
Op weg gaan, op weg geroepen worden in de interreligieuze vredesviering van 2019 komt dat aan de orde.
De drie Abrahamitische godsdiensten: islam, jodendom en christendom, zoeken elkaar op in hun viering van de vrede. Het thema is dit jaar: Pelgrimage. Alle drie de godsdiensten kennen de pelgrimage, het gaan van een weg waarop bezinning op geloof en leven aan de orde is.

Iedereen is welkom bij deze interreligieuze viering voor de Vrede op de eerste zondag van het nieuwe jaar:

6 januari om 19.00 uur in de ULU Moskee aan de Gombertstraat 340.

De Vredesviering wordt georganiseerd door SLAG (Samen Leven Anders geloven).


Bij de kerkdiensten in januari
De eerste dienst in 2019:
Zondag 13 januari Wolweverviering, 10.00 uur, ds. Fride Bonda, over 'maak los de koorden van het verleden over loslaten en verder gaan. Nieuwjaarsbegroeting.

Zondag 20 januari Viering met Ds. Coot Winkler Prins met aandacht voor wereldwijde doopsgezinde verbanden.

Let op! Anders dan in "De Wolwever" aangekondigd:
Zondag 27 januari Wolweverviering 10.00 uur, meditatieve bijeenkomst rond schilderijen van Mark Rothko; muziek door gemeenteleden


De beste wensen
Remonstrantse en Doopsgezinde gemeente Zwolle wensen ieder een gezond, zegenrijk en licht 2019.


Luisteren naar muziek
luisteravond bij Gerard en Jennechien.

De formule is:

- neem zelf muziek (cd of lp) mee die je raakt of meld die muziek bij Gerard, die het dan van te voren opzoekt (emailadres: zie hieronder)
- je geeft die avond een korte toelichting op jouw muziekkeuze
- we luisteren naar een gedeelte dat jij graag wilt laten horen
- we bespreken de gehoorde muziek: wat horen wij in deze muziek?
- zo komen op een avond een aantal mooie luisterervaringen langs.

Locatie: Gerard Hoogvliet en Jennechien Tiemens
Data: Donderdag 10 januari 2019
Inloop: vanaf 19.00 uur, de koffie/ thee staat dan klaar
(tijdens deze inloop wordt door Gerard de meegebrachte muziek gesorteerd)
Start: om 19.30 uur Einde: rond 21.30 uur

Aanmelding: Via email aanhoogvlietg@gmail.com,
met daarbij:datum waarop je komt en je telefoonnummer


12345678910111213141516
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl