dgzwolle > nieuws

Nieuws

collecte op Witte Donderdag
Het collectedoel voor deze Witte Donderdag was een ad hoc doel. En is pas laat bekend geworden. Wie nog wil bijdragen, graag! Hierbij de informatie:

Door corona konden we brood en wijn niet delen. Wel kunnen we delen van onze overvloed. We maken geld over naar Stichting Vluchteling om hulp te bieden aan de opgejaagde Rohingya mensen, die geen veilige plek hebben om te bestaan.
Op https://www.vluchteling.nl lezen we: In Myanmar zijn nog steeds veel mensen op de vlucht. Door interne gewapende conflicten slaan nieuwe mensen op de vlucht, zoals de Rohingya’s in het zuidwesten van het land. Zij vluchten naar buurland Bangladesh, maar de kampen kunnen de hoge aantallen vluchtelingen bij lange na niet aan en de voorzieningen schieten te kort.
Bijdragen kan op NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, met vermelding van het collectedoel.


Wolwever april 2021
Lees meer >>


Bij de Paasviering
Als we het paasverhaal uit Marcus 16 lezen dan is er schrik, verwarring en ongeloof. Een heel menselijke reactie als er grootse dingen gebeuren in je leven, die niet te bevatten zijn. Bij schrik en verwarring verschuiven de lagen van je waarneming en kun je raken aan andere dimensies van het leven.
Dit is de gedachte van deze paasdag. Jan Willem Altelaar verzorgt de muzikale begeleiding en Johan Jonker en Anneke Smits zingen.

Collecte voor Voedselbank Zwolle en omgeving.
Aan dit doel dragen we vaker per jaar bij, omdat dit voor onze diaconale inzet zo wezenlijk is. Boodschappen doen is voor bijna een miljoen mensen in Nederland lastig. Ze leven onder de armoedegrens en na de vaste lasten blijft er vrijwel geen geld over voor eten of drinken. Voedselbank Zwolle helpt mensen uit Zwolle en omgeving met voedselpakketten die wekelijks worden uitgedeeld. Voor nadere informatie: https://voedselbankzwolle.nl
Bijdragen voor de collecten kunt u overmaken naar: NL56 TRIO 0254 7228 73 t.n.v. Remonstrantse Broederschap, Gemeente Zwolle / Diaconale Commissie onder vermelding van het collectedoel.


Bij de komende vieringen
Palmpasen
Op zondag 28 maart is er een viering met ds. Johannes van der Meer. We lezen uit Marcus het verhaal van de intocht in Jeruzalem en zingen tussen de lezingen liederen van verwachting. Jan Willem Altelaar verzorgt de muziek en Rachel Lopes Cardozo en Aart Hoogcarspel zingen.
Witte Donderdag
Dit jaar is Witte donderdag een eenvoudige viering met lezingen van het Marcusevangelie, waar Jezus het brood deelt met zijn vrienden, waar hij verraden wordt en alleen is in de tuin van Gethsemané met zijn slapende vrienden. De lezingen worden afgewisseld met muziek. Kor Pollema speelt op de vleugel en Rachel Lopes Cardozo zingt. Er is brood en wijn, maar we kunnen het niet delen. Dat is de pijn die we voelen in deze tijd. In de liturgie is aandacht voor gebrokenheid en niet-kunnen-delen.
Pasen
Als we het paasverhaal uit Marcus 16 lezen dan is er schrik, verwarring en ongeloof. Een heel menselijke reactie als er grootse dingen gebeuren in je leven, die niet te bevatten zijn. Bij schrik en verwarring verschuiven de lagen van je waarneming en kun je raken aan andere dimensies van het leven.
Dit is de gedachte van deze paasdag. Johannes Dijkstra verzorgt de muzikale begeleiding en Johan Jonker en Anneke Smits zingen.


Er is een tijd om op te bouwen (Prediker 3:3), door Fride Bonda
Deze tijd voor Pasen gaan mijn gedachten naar bijbelse teksten. Over visioenen van profeten, waar een zuigeling speelt bij het hol van een adder, waar koe en berin samen grazen, over een uittocht uit het land van onderdrukking naar een land overvloeiende van melk en honing, over het land dat Abraham beloofd werd, waar hij kan wonen met zijn nageslacht, over een woestijn die vruchtbaar wordt, over iets nieuws dat beginnen gaat, over opstanding uit de dood, over een nieuwe stad waar geen tranen meer zijn en geen verdriet.

Al die verhalen lezen wij met de ogen en oren van onze eigen tijd. Veel gelovige mensen lezen ze alsof er een tijd zal komen dat alle pijn en verdriet voorbij is. Het land van belofte. Ik lees dat verhalen verder gaan. Aangekomen in het land van belofte is er strijd om een plek te vinden om te wonen. Ook na de opstanding van Jezus gaat het verhaal verder, van vervolgingen en verschillende inzichten hoe je leeft met de wijsheid van Jezus. Hoe zouden ze dat in vroegere tijden hebben gehoord, toen de wereld met meer mysterie beleefd werd? 

Lees meer >>


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl