dgzwolle > nieuws

Nieuws

Oproep: wie wil de dienst streamen?
De komende kerkdiensten willen we graag opnemen, zodat mensen die om wat voor reden dan ook niet naar de dienst in de kerk komen de dienst toch ook kunnen kijken. We hebben elke dienst iemand nodig voor het regelen van de opname en de uitzending van de dienst via YouTube. Instructies voor het streamen zullen worden gegeven aan de vrijwilligers die zich melden. Het is niet lastig – iedereen die kan mailen, kan ook streamen, zo laat Renze Zijlstra weten.
Belangstelling? Neem contact op met Harry Wendt ( wenhwendt@hotmail.com ) of Renze Zijlstra ( renze.zijlstra@gmail.com ).


Gewetensbezwaren militaire dienst (ook voor meisjes)
Dienstplicht bestaat nog! Doopsgezinden hebben zich al lang sterk gemaakt voor de mogelijkheid om dienst te weigeren vanwege gewetensbezwaren. Onderstaande artikelen geven hier meer informatie over.
(Groot)ouders kunnen dit bespreken met hun (klein)kinderen.

Meisjes, teken op tijd gewetensbezwaren aan 
Meisje van zeventien krijgen net als de jongens een brief van Defensie omdat zij militair dienstplichtig zijn (Trouw, 23 oktober). De opkomstplicht is afgeschaft, maar in een crisissituatie kan de opgeschorte dienstplicht zomaar weer gelden. Het is voor meisjes én jongens met gewetensbezwaren tegen de militaire dienst, bijvoorbeeld op geloofsgronden, van groot belang te weten dat zij in reactie op die brief van Defensie schriftelijk moeten melden dat zij gewetensbezwaren aantekenen. Als de dienstplicht in een crisissituatie plots wordt ingevoegd, is dat te laat.
Kees Nieuwerth (erkend gewetensbezwaarde en burgerdienstplichtige), Gasselternijveen

Gelijke rechten
Jongens en meisjes in dit land hebben gelijke rechten en plichten, aldus minister Bijleveld van defensie afgelopen week. Alle zeventienjarigen worden ingeschreven voor de dienstplicht. Men haalt alles uit de kast om vrouwen te enthousiasmeren voor Defensie. Maar als je fronsende wenkbrouwen kreeg, vanwege onoverkomelijke gewetensbezwaren, is het goed om te weten dat je een beroep kunt doen op de wet gewetensbezwaren militaire dienst. Dit is in de Grondwet geregeld.
Jan Hajer, Vries


Oproep voor hulp aan statushouders*
Soms bereikt ons een verzoek om (tijdelijke) huisvesting bij een gastgezin in Zwolle voor een statushouder, die in een AZC (Asielzoekerscentrum) elders woont. De reden hiervoor kan zijn, dat deze persoon in Zwolle een opleiding kan gaan volgen. Dan is er een speciale logeerregeling van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) van toepassing.
Als iemand denkt hiervoor een mogelijkheid te hebben, kan meer informatie gegeven worden over de betrokken persoon, de voorwaarden voor de huisvesting en verdere wensen. Mocht u meer willen weten over deze vorm van hulp bieden dan is er veel te lezen op de website: www.takecarebnb.org.

Reacties graag naar: henk.blom@doopsgezind.nl 

*Een statushouder is een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning, die toestemming heeft om in ieder geval 5 jaar in Nederland te wonen.


Wolwever november 2020
Lees meer >>


Leer van de lelies op het veld…. (Mattheus 6:28)
Door ds. Fride Bonda
Begin dit jaar maakten we een wandeling in een groot bos in de Vogezen. We volgden de markeringen van een uitgezette route. Dat heeft iets onbezorgds: de pijltjes volgen, die je de weg wijzen en je naar het eindpunt brengen. Zo liepen we onbezorgd door het bos met naaldbomen en een enkele loofboom, met hoogte- en diepteverschillen. Ik ervoer de sfeer als lieflijk. Tot het moment dat we geen pijltjes meer zagen en we ons afvroegen of we een afslag gemist hadden. We liepen het pad terug, maar konden niet ontdekken welke afslag we hadden gemist, alle paden zagen er hetzelfde uit! Hetzelfde bos kwam nu niet meer lieflijk over, maar onzeker en grimmig. Langs omwegen en ongebaande wegen kwamen we veel later dan gewild op de plek waar we wezen wilden.

Lees meer >>


1234567891011121314151617181920
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl