dgzwolle > nieuws

Nieuws

De komende tijd.....
Er zijn geen geplande activiteiten, vanwege de Covid19 pandemie. Langzamerhand worden de maatregelen versoepeld en een ieder moet wennen aan wat nu wel en nog niet mag. En veel mensen maken een soort van balans op: wat ging goed en wat moeten we niet doen, als het virus de kop weer opsteekt.
In juli en augustus zijn er naar verwachting voorzichtig weer diensten in het kerkgebouw.
Daarover volgen nadere mededelingen in de volgende Nieuwsbrieven en in de Wolwever.
Voor de Wolwever van juli en augustus is de kopijdatum 27 juni.

Er zijn Remonstrantse Vieringen (landelijk, via internet) met op 14 juni Ds. Sigrid Coenradi uit Eindhoven. zie https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g
Er zijn Doopsgezinde Vieringen via internet met op 14 juni uit Doopsgezinde Gemeente Aardenburg ds. Marijn Vermet. zie https://www.youtube.com/watch?v=AU3HKd23LWA&feature=youtu.be


Verschijnen Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt nog op 27 juni en 11 juli. Daarna is het zomer'reces'.
Zo nodig kan er een extra Nieuwsbrief verschijnen, bv. voor aankondiging van proefdiensten in de kerk.
Na de vakantie verschijnt de Nieuwsbrief weer op 22 augustus en vervolgend iedere 2 weken.


Wolwever juni 2020
Lees meer >>


Bericht van de Wolwever Kerkenraad
De afronding van de asbestsanering in het kerkgebouw heeft nog even tijd nodig. De kerk aan de Wolweverstraat zal daardoor in de maand juni nog niet beschikbaar zijn.
Wat betreft de vieringen:
Er zijn dus geen vieringen in de kerk. En er is even pauze in de videovieringen. De eerstvolgende videoviering zal de Ionaviering van 21 juni zijn (bij leven en welzijn). Voor de 28ste juni is er misschien gelegenheid voor een alternatieve videoviering. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden

Verder heeft de kerkenraad besloten om beide gemeenten aan te melden op de website van Wijdekerk (zie www.wijdekerk.nl). Op deze website kunnen gemeenten aangeven, dat ze open staan voor mensen met allerlei seksuele geaardheid. Onze gemeenten laten iedereen toe in de dienst en ook in de kerkenraad. De Remonstrantse gemeente Zwolle heeft zich al geregistreerd. Binnenkort zal dat ook voor de Doopsgezinde Gemeente gebeuren.


Wolwever van juni is uitgekomen.
Deze is via de website www.dgzwolle.doopsgezind.nl te vinden.

Een kleine rectificatie op deze Wolwever van Willy en Theo Prangsma:
Zij zijn nog niet verhuisd, 1 juli is de datum!

Vanaf deze plek willen we Willy en Theo een goede verhuizing toewensen en veel woonplezier op hen nieuwe stek.


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl