dgzwolle > nieuws

Nieuws

Een Vredevol, Licht en Actief 2020 gewenst!

Een Vredevol, Licht en Actief 2020 gewenst!
Op Kerstavond en eerste Kerstdag waren er inspirerende Kerstvieringen.
Op Kerstavond was het thema "Dit leven binnen leven". Een viering met een ingetogen karakter, met aandacht voor het kwetsbare leven, kerstliederen, en ontmoeting met glühwein na afloop.
Op Kerstochtend, voor jong en oud, is het Kerstverhaal van Dick Bruna gelezen, met illustraties door de kinderen (gemaakt in de weken voor de Kerst). Daarna konden de kinderen een jampot versieren, om mee te nemen als een (Kerst)lichtje. Terwijl de kinderen daarmee bezig waren werd het verhaal "de kleine vrede" gelezen voor de ouderen. Hoe bizar kan een paar dagen vrede zijn in het midden van een oorlog? Aansluitend aan dat laatste wenst de Wolwevergemeenschap je een
Vredevol, Licht en Actief 2020!
Kerk versieren voor Kerst, woensdag 18 december
Vanaf 10.00 uur wordt met de aanwezigen gewerkt aan de Kerstversiering. Voor de Advents- en Kerstvieringen is een versierde kerk een extra.
Vele handen maken licht werk, dus wie kan helpen, graag.
Er wordt doorgewerkt tot het klaar is, Neem zelf een boterham voor lunch mee.
Voor soep wordt gezorgd.
Info bij Tineke de Vries via tdevriesdrent@gmail.com 


Hartelijk welkom in de Advents- en Kerstvieringen
15 december 19.00 uur: Adventsvesper.
Ontvangst vanaf 18.30 uur met thee/koffie en na afloop een glaasje glühwein in de Mennokamer.
22 december 10.00 uur: Advents zang- en poëziedienst
Na afloop van de dienst is er ontmoeting met thee en koffie.
24 december 19.30 uur: Kerstavonddienst, m.m.v. koor DoReVocaal
Na afloop ontmoeting met een glaasje glühwein.
25 december 10.00 uur: Kerstviering voor jong en oud. Op de zondagsclub zijn de kinderen al druk geweest met de voorbereidingen. 
Na de viering ontmoeting met koffie en thee.


Interreligieuze viering 5 januari 2020, 19.00 uur
Het is inmiddels een mooie en zinvolle traditie dat in Zwolle het jaar geopend wordt met een interreligieuze viering in een van de gebedshuizen van de stad.
Deze vredesviering wordt
georganiseerd door SLAG (Samen Leven Anders Geloven) in samenwerking met de Synagoge, de ULU moskee en de Oosterkerk en vindt plaats op de eerste zondagavond van het nieuwe jaar.
Joden, moslims en christenen uit onze stad en regio komen bij
elkaar om vanuit elkaars religies inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en vrede toe te wensen.
Het belooft een afwisselende viering te worden, met als thema: Geroepen om te leven.
Wij mogen leven uit onze bronnen: Uit de Tenach, de Bijbel en de Koran worden daarom teksten gelezen die betrekking hebben op dit thema. Er zal gezongen worden en muziek gemaakt.
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie/ thee met wat lekkers.
Van harte welkom in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel 17.
Namens SLAG Zwolle.
Hanneke Buurman


Vermaningspad 2020, vrijwilligers gevraagd
Ieder jaar op Hemelvaartsdag vindt ergens in Nederland een fietstocht en autotocht plaats langs een aantal Doopsgezinde Gemeenten. Een doopsgezinde kerk wordt ook wel een vermaning genoemd, vandaar de naam vermaningspad.
In 2020 is de Ring Zwolle aan de beurt. De uitgekozen route loopt van Blokzijl naar Giethoorn en Steenwijk en weer terug naar Blokzijl.
Frans van der Meer, Martin van Buren en Tineke de Vries zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor dit Vermaningspad 2020.
De uitvoering kan alleen wanneer er zich voldoende vrijwilligers melden om te helpen. Waar hebben we mensen voor nodig:
1.       Een parkeerterrein in Blokzijl is het startpunt voor zowel fietser als automobilist. Hier vindt  registratie, betaling en uitdelen routeboek plaats. Hier zijn 5 mensen nodig.
2.       In de gemeentes Blokzijl, Steenwijk en Giethoorn  ontvangen van de deelnemers en het verzorgen van koffie/thee en/of soep. Per gemeente  4 mensen.
3.       Voor collecteren bij de afsluitende vesper 2 mensen.
Aan de gemeentes die niet op de route liggen te weten Meppel, Emmeloord en Zwolle vragen we ook vrijwilligers om Blokzijl, Steenwijk en Giethoorn te ondersteunen.
 
Opgeteld zijn er dus rond 20 vrijwilligers nodig.
De voorbereiders zijn steeds telefonisch bereikbaar en zijn ANWB op de route.
Kortom: Wie wil als vrijwilliger aan deze dag meewerken ?
Opgave: tdevriesdrent@gmail.com


Wolwever december 2019/ januari 2020
Lees meer >>


Ledenvergadering Remonstranten verplaatst
Bericht van de Remonstrantse Kerkenraad
Zoals u hebt gelezen is de ledenvergadering van de Remonstranten gepland op zondag 8 december 2019. We zijn er vanuit gegaan dat alles voor die tijd geregeld zou worden, maar dat is niet gelukt en dus moeten we de vergadering uitstellen.
En wel tot donderdag 16 januari 2020. 
Ziekte, afwezigheid en drukte heeft hiertoe geleid. Daarvoor vragen we uw begrip. 
Het heeft als nadeel, dat we een aantal dingen niet kunnen afwerken en er in het nieuwe jaar mee verder moeten. Het heeft als voordeel dat we het beter kunnen voorbereiden. 
U krijgt nog een uitnodiging, noteer alvast 16 januari 2020 om 19.30 uur in uw agenda, dan kunt  u meepraten.


Faire modeshow dinsdag 10 december
Sari Fair Fashion uit Dalfsen showt ons de nieuwste damesmode op fairtrade gebied.
Een prachtige modeshow op de ‘catwalk’. Deze show is zeker de moeite waard om te
komen kijken. Eigen mannequins zullen de show verzorgen.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur . Informatie: Tineke de Vries tel. 06 253 631 95


123456789101112
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl