dgzwolle > nieuws

Nieuws

Bericht van de Wolwever Kerkenraad 6 november 2020
Beste leden en vrienden,
Als Wolweverkerkenraad hebben we ervoor gekozen om solidair te zijn met alle Nederlanders die geraakt zijn door Covid-19.
We mogen kerkdiensten houden, maar we hebben besloten het toch niet te doen.
De komende twee weken komen ook wij als Wolwevergemeenschap niet bij elkaar. Het gaat om de zondagen 8 en 15 november. Hoe jammer dit ook is voor de gedachtenisdienst en de theatervoorstelling bijeenkomst van Kees Posthumus. Deze laatste is nu voor de tweede keer uitgesteld tot een ander moment.
De Gedachtenisdienst zal live gestreamd worden vanuit de kerk. Hierbij zullen aanwezig zijn: naast onze predikant  predikant Fride, organist Johannes, Anneke Smits en Ekke Klamer die zingen, twee vertegenwoordigers van de Wolwever kerkenraad en iemand, die de lezing doet en iemand om de streaming te verzorgen. Jullie worden dan ook uitgenodigd om de viering live te volgen. De manier waarop wordt nog bekend gemaakt.
De uitgenodigde familie van de overleden leden/vrienden en wij allen kunnen dan deze viering toch, op afstand, meemaken. 
Dit is de link: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA
(deze link is ook voor alle volgende vieringen. Heb je een You tube of Google account dan kun je je op dit kanaal abonneren. Klik daarvoor op ‘abonneren’ als de youtube link is geopend; je kunt dan als je youtube opent bij abonnementen direct naar de vieringen gaan).

Verder zal ieder die zich aangemeld heeft bij de secretaris van de kerkenraad Dieneke Dijksma ook via de mail dit bericht krijgen.

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met één van de voorzitters.
Namens de Wolweverkerkenraad
Harry Wendt 06 1525 8813
Tineke de Vries 06 2536 3195


Optreden Kees Posthumus geannuleerd
Beste mensen,
De Wolweverkerkenraad van de Doopsgezinde – en Remonstrantse Gemeenten in Zwolle is solidair met alle Nederlanders die geraakt zijn door Covid-19.
We mogen kerkdiensten houden, maar we hebben besloten het toch niet te doen.
Naast de viering van zondag 8 november wordt ook het optreden van Kees Posthumus op 15 november geschrapt.
Het optreden voor een handjevol publiek in een verder lege kerkzaal zal geen sfeer scheppen.
We gaan Kees pas weer uitnodigen wanneer we de zaal helemaal mogen vullen en hopen jullie dan te mogen verwelkomen. Dat zal dan pas na de coronacrisis zijn.
Helaas, het is niet anders.
De Wolwever Kerkenraad


Oproep: wie wil de dienst streamen?
De komende kerkdiensten willen we graag opnemen, zodat mensen die om wat voor reden dan ook niet naar de dienst in de kerk komen de dienst toch ook kunnen kijken. We hebben elke dienst iemand nodig voor het regelen van de opname en de uitzending van de dienst via YouTube. Instructies voor het streamen zullen worden gegeven aan de vrijwilligers die zich melden. Het is niet lastig – iedereen die kan mailen, kan ook streamen, zo laat Renze Zijlstra weten.
Belangstelling? Neem contact op met Harry Wendt ( wenhwendt@hotmail.com ) of Renze Zijlstra ( renze.zijlstra@gmail.com ).


Gewetensbezwaren militaire dienst (ook voor meisjes)
Dienstplicht bestaat nog! Doopsgezinden hebben zich al lang sterk gemaakt voor de mogelijkheid om dienst te weigeren vanwege gewetensbezwaren. Onderstaande artikelen geven hier meer informatie over.
(Groot)ouders kunnen dit bespreken met hun (klein)kinderen.

Meisjes, teken op tijd gewetensbezwaren aan 
Meisje van zeventien krijgen net als de jongens een brief van Defensie omdat zij militair dienstplichtig zijn (Trouw, 23 oktober). De opkomstplicht is afgeschaft, maar in een crisissituatie kan de opgeschorte dienstplicht zomaar weer gelden. Het is voor meisjes én jongens met gewetensbezwaren tegen de militaire dienst, bijvoorbeeld op geloofsgronden, van groot belang te weten dat zij in reactie op die brief van Defensie schriftelijk moeten melden dat zij gewetensbezwaren aantekenen. Als de dienstplicht in een crisissituatie plots wordt ingevoegd, is dat te laat.
Kees Nieuwerth (erkend gewetensbezwaarde en burgerdienstplichtige), Gasselternijveen

Gelijke rechten
Jongens en meisjes in dit land hebben gelijke rechten en plichten, aldus minister Bijleveld van defensie afgelopen week. Alle zeventienjarigen worden ingeschreven voor de dienstplicht. Men haalt alles uit de kast om vrouwen te enthousiasmeren voor Defensie. Maar als je fronsende wenkbrouwen kreeg, vanwege onoverkomelijke gewetensbezwaren, is het goed om te weten dat je een beroep kunt doen op de wet gewetensbezwaren militaire dienst. Dit is in de Grondwet geregeld.
Jan Hajer, Vries


Oproep voor hulp aan statushouders*
Soms bereikt ons een verzoek om (tijdelijke) huisvesting bij een gastgezin in Zwolle voor een statushouder, die in een AZC (Asielzoekerscentrum) elders woont. De reden hiervoor kan zijn, dat deze persoon in Zwolle een opleiding kan gaan volgen. Dan is er een speciale logeerregeling van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) van toepassing.
Als iemand denkt hiervoor een mogelijkheid te hebben, kan meer informatie gegeven worden over de betrokken persoon, de voorwaarden voor de huisvesting en verdere wensen. Mocht u meer willen weten over deze vorm van hulp bieden dan is er veel te lezen op de website: www.takecarebnb.org.

Reacties graag naar: henk.blom@doopsgezind.nl 

*Een statushouder is een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning, die toestemming heeft om in ieder geval 5 jaar in Nederland te wonen.


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl