dgzwolle > nieuws

Nieuws

Verschijnen Nieuwsbrief
Voor de zomervakantie verschijnt de Nieuwsbrief nog op 29 juni en 13 juli.
De eerste Nieuwsbrief na de zomer verschijnt op 24 augustus.


Wolweverviering op 25 augustus met aandacht voor de blauwe envelop
Lex Janssen studeerde rechten, belastingkunde en godsdienstwetenschappen en werkt in de praktijk van fiscaal en kerkelijk recht. Hij is diaken in het aartsbisdom Utrecht.
Hij is auteur van: God en de blauwe envelop. In de dienst van 25 augustus zal daar ook aandacht aan besteed worden.


Vooraankondiging Vredesweek 2019
In de Vredesweek 2019, van 21 t/m 29 september, zal weer een Oecumenische Vredesviering plaatsvinden.
Deze is in de OLV Basiliek, op 22 september om 9.30 uur.
De voorbereidingen daarvoor zijn begonnen. Nader bericht volgt.


Op 26 mei: Waar willen we samen naar toe?
De kerkenraden zijn op 2 maart jl. een dag bij elkaar gekomen en hebben zich onder leiding van Sytse en Marlies Tjallingii verder laten inspireren in het kader van ‘De weg die we gaan ….’
Waar nemen we de tijd voor? Wat helpt ons om die weg te gaan? Waar willen we (samen) naar toe? Hier willen we graag met gemeenteleden, vrienden en belangstellenden op een bijzondere manier een vervolg aan geven. Juist ook als je je nog niet eerder hierbij zo betrokken voelde, stellen we je deelname heel erg op prijs.
Het zou fijn zijn wanneer we met een grote groep ‘Wolwevers’ hierbij aanwezig zullen zijn.
Datum 26 mei, na de dienst.
Tijdsindicatie:
viering 10.00 – 10.45 uur
koffie 10.45 – 11.00 uur
Verder op weg als Doopsgezinden en Remonstranten met de Wolwevers 11.00 – 12.00 uur


buurtbbq Wolweverstraat
Aangekondigd stond in de Wolwever een kennismaking met (nieuwe) buurtbewoners op 30 juni. Dat gaat niet door, want die kennismaking is al geweest op 21 mei, bij een buurtbbq in de Wolweverstraat. 


Bij de dienst van 19 mei
Voorgangster Janneke Leerink
'Waar is de jeugd?' Het is misschien wel de meest gestelde vraag wanneer ik als jongerenwerker een gemeente bezoek. Of we het nu willen of niet, veel broeders en zusters geven zich dikwijls over aan sombere gedachtes omtrent de toekomst van de kerk: 'we vergrijzen', 'we krimpen'. 'straks kan de laatste het licht uit doen'.
Maar doen we met die gedachte de kinderen en jongeren van onze broederschap niet te kort? Zijn ze er echt niet meer? Of zien we ze niet meer?
Als jonge lekenpreker en jongerenwerker kom ik aanstaande zondag 19 mei vertellen over de Doopsgezinde jeugd. Wie zijn ze? Waar zijn ze? Hoe zien zij de toekomst? De toekomst van zichzelf en de toekomst van de kerk.
Ik nodig u van harte uit om naar deze dienst te komen en ik hoop dat u met een glimlach op uw gezicht, vol liefde én bovenal met vertrouwen in de toekomst de deur weer uitloopt na afloop.


12345678910111213141516
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl