dgzwolle > nieuws

Nieuws

De voorstelling: “Dwars door de Bijbel” is binnenkort toch te zien in de Wolweverkerk.
Op zondag 15 november 2020 speelt Kees Posthumus de voorstelling "Dwars door de bijbel" . In verband met de Corona maatregelen zijn er twee voorstellingen in de Wolweverkerk. Om 10 uur neemt Kees de aanwezigen mee in een avontuurlijke reis. Bij de voorstelling kunnen, zoals het er nu uitziet, 25 mensen aanwezig zijn met inachtneming van de corona maatregelen.
Opgave met naam en tel. nummer vooraf bij Dieneke Dijksma. Mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com.
(Mocht het door nieuwe maatregelen niet doorgaan stellen we jullie tijdig op de hoogte)
De voorstelling duurt ruim een uur en is zonder pauze.
De Wolwever gemeente nodigt belangstellenden van harte uit te komen kijken.
Voor informatie: Tineke de Vries, tdevriesdrent@gmail.com of 06.25363195

Het is de bedoeling om deze voorstelling te streamen, zodat ook vanuit huis gekeken kan worden.
Lees meer >>


8e Ronde Tafel Gesprek , Thema: 75 jaar Vrede en Veiligheid
Dinsdag 20 oktober 2020 om 20.15 uur
t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Inleider: Brigadegeneraal Roland de Jong

7
5 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat?   In t Lam in Blokzijl worden sinds een paar jaar ronde tafel gesprekken gevoerd. 
Voor iedereen toegankelijk en over actuele onderwerpen die ons bezighouden.
Bedoeld als uitwisseling en overdenking.
In ons 8e Ronde Tafel Gesprek gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen en visies om vrede en veiligheid te bevorderen in onze samenleving. Geen theorie maar praten over wat we zelf kunnen bijdragen aan een vreedzame omgeving en samenleving. 
Brigadegeneraal de Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen. Hij zal aangeven hoe we al 75 jaar vrede hebben in ons deel van de wereld, wat het ons heeft gebracht en hoe we deze vrede kunnen doorgeven. 
Brigadegeneraal de Jong is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. 
De gespreksleider is Pieter Muller.  Entree is €5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperk tot maximaal 20 personen. Opgave kan per mail naar: pmuller2@freeler.nl


Wolwever oktober 2020
Lees meer >>


BIJ DE DIENST VAN 11 OKTOBER
Onderstaand stuk is niet geheel overgekomen in De Wolwever en de vorige Nieuwsbrief. Het laatste stuk ontbrak. Dus als je komt zondag, neem iets te delen mee en een gekleurde draad! (Opgave secr.dgzwolle@gmail.com).

Oktober is de wijnmaand. Zou dat ooit een overweging zijn geweest om brood en wijn te breken en delen? In verband met Covid-19 virus lijkt het ons niet wijs om dit nu te doen. 
Als alternatief worden jullie uitgenodigd om 11 oktober bloemen uit je tuin of anderszins mee te nemen naar de kerk. Na de dienst breng je die bloemen naar iemand uit de gemeente die je een tijd niet hebt gezien. Zo is er toch een vorm van delen. 
We lezen en er wordt gezongen. Leden van Dorevocaal hebben aangeboden om tijdens deze vieringen te zingen. Het kan zijn dat onderstaand lied van Huub Oosterhuis gezongen wordt:
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven,

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten, wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen.
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Na de Wolweverviering Sytse en Marlies Tjallingii!
Sytse en Marlies zijn uitgenodigd om draden op te pakken om verder te weven aan een visie op de Wolwevergemeenschap. Uitgangspunt is de Stip, die de 3+3 commissie heeft geformuleerd. 
Sytse en Marlies vragen ons of we gekleurde draden mee kunnen nemen. Wat we ermee gaan doen is de verrassing! In ieder geval is er kleur. 
Heb je nog niet eerder meegedaan met zo’n bijeenkomst, kom dan nu wel. Het leukste is als we met elkaar verder weven en onze eigen draden in het weefsel kunnen herkennen. 
Welkom! De bijeenkomst duurt niet langer dan een uur. 

Meenemen: bloemen en gekleurde draden.


Richtlijn Wolwevervieringen en andere bijeenkomsten
Welkom in de Wolwever! We kijken er naar uit je (weer) te ontmoeten. 
Natuurlijk volgens de geldende Covid 19 voorschriften. 
Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld indien dit nodig is. 
Dat betekent: Als je verschijnselen hebt als koorts, keelpijn en/of loopneus, blijf je thuis. 
Veel gemeenteleden behoren tot de kwetsbare leeftijdsgroep, daarom gaan we voorzichtig met de diensten om. Wij willen het virus niet verder verspreiden. 
Protocol:
1. We mogen met 1,5 meter afstand van elkaar samenkomen om te vieren en elkaar te ontmoeten. In verband met de zaalgrootte betekent dit voor ons kerkgebouw maximaal 30 personen, exclusief de voorganger.
2. Wanneer je aanwezig wilt zijn, meld je dan aan bij Dieneke Dijksma: tel. 038 4229600 of 06 15636278. Mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com. Geef je telefoonnummer erbij (liefst je 06-nummer) 
3. De huidige ingang is alleen de ingang. De uitgang is via de Mennokamer. 
4. In de hal staat de coördinator van dienst. Deze herinnert ons aan en helpt bij vragen rond de regels. En kruist op het aanmeldingsformulier aan als je aanwezig bent. 
Bij de ingang is desinfectiespray om je handen te ontsmetten voordat je naar binnen gaat. 
5. De beschikbare stoelen staan op 1,5 m van elkaar en op de goede plaats. Wanneer je met z’n tweeën bent, mag je de stoelen naast elkaar schuiven. Laat de stoelen daar dan staan. Je stoel is ook je kapstok. 
6. Mensen die met meer dan 2 personen in een huis wonen kunnen in de zijbanken of de achterste bank plaatsnemen. 
7. De kerkzaal wordt van voor naar achter gevuld. 
8. De looproutes naar toilet en Mennokamer zijn aangegeven met pijlen. 
9. Tijdens de viering luisteren we naar muziek of zang;
10. Tijdens de viering wordt alleen gebruik gemaakt van de standaard lezenaar en/ of de preekstoel door dienstdoend WKR lid, de lector en de voorganger. 
11. Bij de uitgang staan schalen voor de collecte. 
12. Er kan koffie/ thee gedronken worden na de dienst. We gaan hierbij rij voor rij richting de uitgifte op aanwijzing van de coördinator van de kerkenraad. We halen de koffie/thee via de looproutes op in de hal en gaan terug naar de kerkzaal. De suiker en/of koffiemelk wordt door de koffiedienst zn. in je kopje gedaan. De stoelen worden niet verschoven. We blijven op 1,5 m. van elkaar. 
13. We verlaten de kerkzaal met het kopje en plaatsen die op de daar voor klaarstaande tafel in de Mennokamer. We verlaten de kerk via uitgang in de Mennozaal.


1234567891011121314151617181920
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl