dgzwolle > nieuws

Nieuws

Vieringen komende tijd
Voor 21 juni is een Ionaviering gemaakt voor onze Wolwevergemeenschap.
Veel plezier onderweg......ga mee op weg!
De zondagen 28 juni en 5 juli zijn er geen vieringen.
De planning is om op 12 juli voorzichtig in de kerk een viering te houden.
Nadere berichten volgen.


De komende tijd.....
Er zijn geen geplande activiteiten, vanwege de Covid19 pandemie. Langzamerhand worden de maatregelen versoepeld en een ieder moet wennen aan wat nu wel en nog niet mag. En veel mensen maken een soort van balans op: wat ging goed en wat moeten we niet doen, als het virus de kop weer opsteekt.
In juli en augustus zijn er naar verwachting voorzichtig weer diensten in het kerkgebouw.
Daarover volgen nadere mededelingen in de volgende Nieuwsbrieven en in de Wolwever.
Voor de Wolwever van juli en augustus is de kopijdatum 27 juni.

Er zijn Remonstrantse Vieringen (landelijk, via internet) met op 14 juni Ds. Sigrid Coenradi uit Eindhoven. zie https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g
Er zijn Doopsgezinde Vieringen via internet met op 14 juni uit Doopsgezinde Gemeente Aardenburg ds. Marijn Vermet. zie https://www.youtube.com/watch?v=AU3HKd23LWA&feature=youtu.be


Verschijnen Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt nog op 27 juni en 11 juli. Daarna is het zomer'reces'.
Zo nodig kan er een extra Nieuwsbrief verschijnen, bv. voor aankondiging van proefdiensten in de kerk.
Na de vakantie verschijnt de Nieuwsbrief weer op 22 augustus en vervolgend iedere 2 weken.


Wolwever juni 2020
Lees meer >>


Bericht van de Wolwever Kerkenraad
De afronding van de asbestsanering in het kerkgebouw heeft nog even tijd nodig. De kerk aan de Wolweverstraat zal daardoor in de maand juni nog niet beschikbaar zijn.
Wat betreft de vieringen:
Er zijn dus geen vieringen in de kerk. En er is even pauze in de videovieringen. De eerstvolgende videoviering zal de Ionaviering van 21 juni zijn (bij leven en welzijn). Voor de 28ste juni is er misschien gelegenheid voor een alternatieve videoviering. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden

Verder heeft de kerkenraad besloten om beide gemeenten aan te melden op de website van Wijdekerk (zie www.wijdekerk.nl). Op deze website kunnen gemeenten aangeven, dat ze open staan voor mensen met allerlei seksuele geaardheid. Onze gemeenten laten iedereen toe in de dienst en ook in de kerkenraad. De Remonstrantse gemeente Zwolle heeft zich al geregistreerd. Binnenkort zal dat ook voor de Doopsgezinde Gemeente gebeuren.


Wolwever van juni is uitgekomen.
Deze is via de website www.dgzwolle.doopsgezind.nl te vinden.

Een kleine rectificatie op deze Wolwever van Willy en Theo Prangsma:
Zij zijn nog niet verhuisd, 1 juli is de datum!

Vanaf deze plek willen we Willy en Theo een goede verhuizing toewensen en veel woonplezier op hen nieuwe stek.


Opvang Minderjarige Asielzoekers Griekenland
Oproep van vele organisaties, waar onder Pax en Oxfam Novib

Aan: Woordvoerders asiel en migratie in de Tweede Kamer
cc: Mevr. Broekers-Knol, Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid
Betreft: Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
Datum: 27 mei 2020

Geachte woordvoerders,
100 Nederlandse gemeenten1 hebben een duidelijk statement gemaakt. Zij roepen het kabinet op om alleenstaande kinderen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland over te nemen. Het kabinet weigert echter vooralsnog. Volgens de staatssecretaris zou gehoor geven aan het dringende verzoek van Griekenland om 2500 kwetsbare kinderen in Europa te herverdelen, een ‘ad hoc’ oplossing zijn – alle draagvlak in Nederland ten spijt.
Twaalf Europese landen hebben inmiddels toegezegd een aantal alleenstaande Minderjarigen op te nemen, Luxemburg en Duitsland hebben al kinderen verwelkomd. De Nederlandse houding staat in sterk contrast met de Europese solidariteit die deze landen laten zien. De door de staatssecretaris toegezegde hulp bij het opzetten van een voogdijsysteem is geen alternatief voor acute relocatie van kwetsbare kinderen. Door de complexe problematiek waren eerdere, vergelijkbare pilotprojecten niet succesvol. Lees meer >>


Mededeling na actie Diaconaal Platform Zwolle voor de Voedselbank.
Begin april is door het Diaconaal Platform de actie ‘Aankoop voedsel’ voor de Voedselbank gestart.
Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en niet specifiek voor een inzameling van goederen. Met een financiële actie was er geen fysiek contact nodig (dus veiliger), goederen hoefden niet te worden opgeslagen en de Voedselbank kon gericht goederen inkopen.
De actie van het Diaconaal Platform heeft uiteindelijk meer dan € 20.000,-- opgebracht. Hiermee kon en kan de Voedselbank goede, verse, houdbare en gezonde producten inkopen. Vaak kon worden ingekocht tegen een gereduceerde prijs.
Het bestuur en de medewerkers willen alle geefsters en gevers hiervoor hartelijk bedanken. Ze doen dat ook mede namens hen die u niet kunnen bedanken.  


12345678910111213
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl