dgzwolle > nieuws

Nieuws

Remonstrants Vrouwen Contact
Dinsdag 15 oktober, 10.00 uur, bij Joke Spiers-Jesse. Marja de Jong-van ’t Land houdt een inleiding over “Weefsters”, vrouwen die bewust in het leven willen staan. De Vereniging “Orde van Weefsters” biedt hun die mogelijkheid op diverse manieren.


Toekomst ideen van onze jongeren
De Wolwever Kerkenraad wil graag expliciet de mening van onze jongste leden en vrienden betreffende de toekomst van onze geloofsgemeenschappen kennen.
Daarom worden alle leden en vrienden die ná 1959 geboren zijn  uitgenodigd om hun ideeën over de toekomst van onze gemeenten met ons te delen.
We hopen jullie allemaal te treffen deze avond.
Datum: maandag 30 september Tijd: 20.00 uur Mennokamer


Herfstwandeling met de gemeente, Uitgesteld tot zaterdag 2 november 10 uur
Bij voldoende belangstelling (en acceptabel weer) is er , als vervolg op de voorjaarswandeling, een herfstwandeling, in het Engelse werk.
We besteden aandacht aan de Keltische Boomkalender. Volgens deze boomkalender wordt je karakter bepaald door de boom of struik, die heerst over je geboorteperiode. De 13 bomen en struiken staan allemaal in het Engelse Werk. We kunnen dus op zoek....
Wie gaat er mee? (al opgegeven deelnemers krijgen persoonlijk nog even bericht)
Opgave bij alfredbur@hetnet.nl of a.p.hoogcarspel@gmail.com 


Stadsfestival en parkeren
Dit weekend vindt in Zwolle het Stadsfestival plaats.
Het festivalterrein loopt tussen het Academiehuis(de Grote Kerk), het Grote Kerkplein, de Blijmarkt en de Potgietersingel.
Parkeren voor de kerk wordt aangeraden te doen op de Burg. Van Roijensingel.
Mogelijk is het wat drukker dan normaal in de stad, maar verder zal er voor kerkgangers weinig hinder van het Stadsfestival zijn.


Vredesweek Zwolle 2019

Van 21 tot 29 september is het weer (landelijke) Vredesweek. Het thema is dit jaar 'Vrede verbindt over grenzen'. En grenzen kun je heel verschillend opvatten: wat betekent voor jou 'grenzen'? Kun je over je grenzen heen stappen en draagt dit bij aan vrede? Hoe staan we tegenover mensen met een andere opvatting, met een andere geaardheid, met een andere religie, migranten, verdreven uit eigen land ten gevolge van oorlog of ook door armoede ('gelukszoekers'), enz., enz.?
In Zwolle is er een gevarieerd aanbod aan activiteiten, verzorgd door een steeds groter aantal organisaties. Het Vredesplatform Zwolle verspreidt hierover een flyer maar publiceert ze ook –met de laatste aanvullingen– op www.vredesplatformzwolle.nl/agenda.
Een speciale activiteit is de Walk of Peace op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. Deze keer is hiervoor de wijk Holtenbroek gekozen, met diverse locaties die aanleiding geven om over na te denken of met medewandelaars van gedachten te wisselen over het thema, zoals moslims, Molukkers, daklozen, politieke gevangenen, enz. De wandeling start om 13u30 bij de Ulu-moskee, Gombertstraat 340, en eindigt daar ook weer om ca. 16u00. De tocht is ongeveer 4 km lang.
Deelname is gratis. Aanmelding via walkofpeacezwolle@gmail.com is prettig voor de organisatoren. Kom in elk geval in groten getale!
Dat geldt ook voor de vredesvieringen op zondag 22 september om 9.30 in de O.L.V. Basiliek (Peperbuskerk) of Adventskerk in Zwolle-Zuid. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom bij de andere activiteiten.
NB Door een misverstand is in het programmaoverzicht van de Wolweverkerk opgenomen, dat net als vorig jaar na afloop van de vredesviering in de Basiliek iedereen uitgenodigd is voor een kopje koffie/thee in de Wolweverkerk. Dit koffiedrinken gebeurt echter in de Lutherse kerk aan de Koestraat, waar aansluitend om 11u30 ook intercultureel gedanst wordt (m.m.v. SLAG en Ulumoskee).


Wolwever september 2019
Lees meer >>


Jaarthema 2019-2020: 'Van waar komt mijn hulp'

Jaarthema 2019-2020: 'Van waar komt mijn hulp'
Met de start van het nieuwe seizoen wordt ook het nieuwe jaarthema ‘Van waar komt mijn hulp’ ingeluid. Als doopsgezinde geloofsgemeenschap vervolgen wij met dit jaarthema onze Pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid. Lees meer >>


Uitnodiging broederschapsdag 6 oktober 2019

Op zondag 6 oktober 2019 organiseert de Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder de broederschapsdag van de Ring Zwolle waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Wij verwelkomen u graag op een bijzondere locatie:
Museum Schokland / Middelbuurt 3 / 8319 AB Schokland (Tussen Ens en Nagele)
We beginnen deze dag met een interactieve kerkdienst om 10.00 uur in het prachtige oude kerkje. Het thema is: “Een lot uit de loterij”.
Na de koffie wordt er een rondleiding georganiseerd waarin u alles te weten komt over het voormalige eiland Schokland. Bent u slecht ter been dan is het mogelijk om tijdens de rondleiding in het restaurant te verblijven.
Heeft u een museum jaarkaart, neem die dan mee!
Voor de kinderen is er een apart programma.
We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch en de verwachting is dat we rond 14.15 uur weer huiswaarts gaan.
De kosten voor deze dag bedragen € 15 pp. Kinderen zijn gratis.
Opgave graag uiterlijk 22 september bij de kerkenraad.


123456789101112
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl