dgzwolle > nieuws

Nieuws

Bericht van de Wolwever Kerkenraad
De afronding van de asbestsanering in het kerkgebouw heeft nog even tijd nodig. De kerk aan de Wolweverstraat zal daardoor in de maand juni nog niet beschikbaar zijn.
Wat betreft de vieringen:
Er zijn dus geen vieringen in de kerk. En er is even pauze in de videovieringen. De eerstvolgende videoviering zal de Ionaviering van 21 juni zijn (bij leven en welzijn). Voor de 28ste juni is er misschien gelegenheid voor een alternatieve videoviering. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden

Verder heeft de kerkenraad besloten om beide gemeenten aan te melden op de website van Wijdekerk (zie www.wijdekerk.nl). Op deze website kunnen gemeenten aangeven, dat ze open staan voor mensen met allerlei seksuele geaardheid. Onze gemeenten laten iedereen toe in de dienst en ook in de kerkenraad. De Remonstrantse gemeente Zwolle heeft zich al geregistreerd. Binnenkort zal dat ook voor de Doopsgezinde Gemeente gebeuren.


Wolwever van juni is uitgekomen.
Deze is via de website www.dgzwolle.doopsgezind.nl te vinden.

Een kleine rectificatie op deze Wolwever van Willy en Theo Prangsma:
Zij zijn nog niet verhuisd, 1 juli is de datum!

Vanaf deze plek willen we Willy en Theo een goede verhuizing toewensen en veel woonplezier op hen nieuwe stek.


Opvang Minderjarige Asielzoekers Griekenland
Oproep van vele organisaties, waar onder Pax en Oxfam Novib

Aan: Woordvoerders asiel en migratie in de Tweede Kamer
cc: Mevr. Broekers-Knol, Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid
Betreft: Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
Datum: 27 mei 2020

Geachte woordvoerders,
100 Nederlandse gemeenten1 hebben een duidelijk statement gemaakt. Zij roepen het kabinet op om alleenstaande kinderen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland over te nemen. Het kabinet weigert echter vooralsnog. Volgens de staatssecretaris zou gehoor geven aan het dringende verzoek van Griekenland om 2500 kwetsbare kinderen in Europa te herverdelen, een ‘ad hoc’ oplossing zijn – alle draagvlak in Nederland ten spijt.
Twaalf Europese landen hebben inmiddels toegezegd een aantal alleenstaande Minderjarigen op te nemen, Luxemburg en Duitsland hebben al kinderen verwelkomd. De Nederlandse houding staat in sterk contrast met de Europese solidariteit die deze landen laten zien. De door de staatssecretaris toegezegde hulp bij het opzetten van een voogdijsysteem is geen alternatief voor acute relocatie van kwetsbare kinderen. Door de complexe problematiek waren eerdere, vergelijkbare pilotprojecten niet succesvol. Lees meer >>


Mededeling na actie Diaconaal Platform Zwolle voor de Voedselbank.
Begin april is door het Diaconaal Platform de actie ‘Aankoop voedsel’ voor de Voedselbank gestart.
Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en niet specifiek voor een inzameling van goederen. Met een financiële actie was er geen fysiek contact nodig (dus veiliger), goederen hoefden niet te worden opgeslagen en de Voedselbank kon gericht goederen inkopen.
De actie van het Diaconaal Platform heeft uiteindelijk meer dan € 20.000,-- opgebracht. Hiermee kon en kan de Voedselbank goede, verse, houdbare en gezonde producten inkopen. Vaak kon worden ingekocht tegen een gereduceerde prijs.
Het bestuur en de medewerkers willen alle geefsters en gevers hiervoor hartelijk bedanken. Ze doen dat ook mede namens hen die u niet kunnen bedanken.  


Samen comforters maken (uitgesteld tot later datum)
Comforters zijn lappendekens die wereldwijd in veel Doopsgezinde gemeenten gemaakt worden. Deze dekens worden verstuurd naar mensen in b.v. vluchtelingenkampen. Vorig jaar is er een grote zending naar Lesbos gegaan en komend najaar is het de bedoeling dat veel dekens verstuurd worden naar vluchtelingenkampen in Jordanië.
In veel Ringen en Gemeenten zijn er groepen mensen die regelmatig bij elkaar komen om met elkaar comforters te maken.
Hopelijk is er in de Ring Zwolle ook belangstelling. 
Om zicht te krijgen op wie er komen en ook om gericht informatie te kunnen sturen graag even opgeven bij
Janneke Bakker-Kikstra
Burg. Nilandtweg 20, 8356HM Blokzijl
jannekekikstra@planet.nl  tel. 0612253190


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl