dgzwolle > nieuws

Nieuws

Bericht Wolweverkerkenraad eind juni
Terugkijkend op de afgelopen 3 maanden zou je kunnen denken dat zowel de WKR als de voorganger, en jullie zelf, een rustige tijd gehad hebben. Niets is echter minder waar. 
Onze voorganger Fride is iedere week druk geweest met een brief aan de gemeente en daarbij nog vele telefoontjes met gemeenteleden, en regelmatig videovieringen. Die hebben veel energie en organisatievermogen van haar gevraagd. We zijn hier Fride zeer dankbaar voor.
Naar aanleiding van de videovieringen, de verbindende functie, hebben we besloten om alle komende vieringen voortaan ook rechtstreeks uit te gaan zenden (streamen). Daarvoor wordt de, door de gemeente bij elkaar gecollecteerde, benodigde apparatuur gekocht. 
De WKR heeft noodgedwongen met meer of minder succes vergaderd via het skypen. Dat wil zeggen via een beeldverbinding vergaderen. Het was wél prima elkaar elke keer weer te zien, maar is ook een hele leerschool geweest.
De eerstkomende viering, in de kerk, op zondag 12 juli, zal voor de aanwezigen wel wennen zijn. 
De kerkzaal is weliswaar asbest vrij, maar het terugplaatsen van convectoren en de banken kost nog meer tijd. Daarom kunnen we op zondag 12 juli met niet meer dan 24 mensen in de kerk aanwezig zijn. En worden protocollen getest.
(Opgave voor 12 juli is noodzakelijk. Dit kan bij Ekke Klamer, tel. 038-4660180 of via e-mail fam@efklamer.nl).
Wanneer alles klaar is mogen we met 50 mensen aanwezig zijn, maar wel volgens de geldende richtlijnen. De richtlijnen hiervoor en de bijbehorende toelichting krijgen jullie nog toegestuurd. Wellicht horen we dan hoe het jullie vergaan is!
Wij verheugen ons erop elkaar, zowel voor als na de vakantie, weer te zien. 
Harry Wendt
Tineke de Vries


Vieringen komende tijd
Voor 21 juni is een Ionaviering gemaakt voor onze Wolwevergemeenschap.
Veel plezier onderweg......ga mee op weg!
De zondagen 28 juni en 5 juli zijn er geen vieringen.
De planning is om op 12 juli voorzichtig in de kerk een viering te houden.
Nadere berichten volgen.


De komende tijd.....
Er zijn geen geplande activiteiten, vanwege de Covid19 pandemie. Langzamerhand worden de maatregelen versoepeld en een ieder moet wennen aan wat nu wel en nog niet mag. En veel mensen maken een soort van balans op: wat ging goed en wat moeten we niet doen, als het virus de kop weer opsteekt.
In juli en augustus zijn er naar verwachting voorzichtig weer diensten in het kerkgebouw.
Daarover volgen nadere mededelingen in de volgende Nieuwsbrieven en in de Wolwever.
Voor de Wolwever van juli en augustus is de kopijdatum 27 juni.

Er zijn Remonstrantse Vieringen (landelijk, via internet) met op 14 juni Ds. Sigrid Coenradi uit Eindhoven. zie https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g
Er zijn Doopsgezinde Vieringen via internet met op 14 juni uit Doopsgezinde Gemeente Aardenburg ds. Marijn Vermet. zie https://www.youtube.com/watch?v=AU3HKd23LWA&feature=youtu.be


Verschijnen Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt nog op 27 juni en 11 juli. Daarna is het zomer'reces'.
Zo nodig kan er een extra Nieuwsbrief verschijnen, bv. voor aankondiging van proefdiensten in de kerk.
Na de vakantie verschijnt de Nieuwsbrief weer op 22 augustus en vervolgend iedere 2 weken.


Wolwever juni 2020
Lees meer >>


1234567891011121314151617181920
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl