dgzwolle > nieuws

Nieuws

Wolwever oktober 2019
Lees meer >>


Gesprekken in kader van samenwerking
Zondag 13 oktober zullen, na de viering met brood en wijn, Sytse en/of MarliesTjallingii ons op de voor hen specifieke manier weer verder op weg helpen in ons samengaan.
Na de koffie gaan we aan de slag.
Zorg er voor dat je er bij bent. Dit wil je niet missen. Hoe meer inbreng hoe beter.


Maaltijd en Film
Dinsdag 29 oktober 18.00 uur
De film is “Under the tree”, een IJslandse film over een boom die een burenruzie veroorzaakt. Irritaties over en weer. Heel menselijk. Vast een onderwerp om over na te praten.
De maaltijd is zo mogelijk aangepast bij de film (misschien eten we wel zeehond).
Deelnemers geven een vrijwillige bijdrage voor het eten. We komen hiermee steeds uit. Aarzel niet om financiële redenen, ook een kleine bijdrage is genoeg.
Opgave bij a.p.hoogcarspel@gmail.com graag uiterlijk 24 oktober.


Kerken als Podium
De Wolwever van oktober geeft aan, dat het KAP concert op 12 oktober in de Lutherse Kerk is. Dit is onjuist! Het is dan in onze Wolweverkerk, Wolweverstraat 9. 
De serie concerten van Kerken als Podium (KAP) in oktober staat vermeld in de Wolwever Deze is via de website van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle (www.dgzwolle.doopsgezind.nl) in te zien.


Dienst 20 oktober
De dienst op 20 oktober a.s. zal geleid worden door Jantine Brouwer-Huisman. Jantine is opgegroeid in de doopsgezinde wereld en is bezig (geweest) met de jeugd in onze gemeenten. Zij werkt aan:
Geloof in Ontwikkeling
Workshops en (les)materialen voor geloofsopvoeding, persoonlijk geloof en godsdienstonderwijs


Remonstrants Vrouwen Contact
Dinsdag 15 oktober, 10.00 uur, bij Joke Spiers-Jesse. Marja de Jong-van ’t Land houdt een inleiding over “Weefsters”, vrouwen die bewust in het leven willen staan. De Vereniging “Orde van Weefsters” biedt hun die mogelijkheid op diverse manieren.


Toekomst ideen van onze jongeren
De Wolwever Kerkenraad wil graag expliciet de mening van onze jongste leden en vrienden betreffende de toekomst van onze geloofsgemeenschappen kennen.
Daarom worden alle leden en vrienden die ná 1959 geboren zijn  uitgenodigd om hun ideeën over de toekomst van onze gemeenten met ons te delen.
We hopen jullie allemaal te treffen deze avond.
Datum: maandag 30 september Tijd: 20.00 uur Mennokamer


Herfstwandeling met de gemeente, Uitgesteld tot zaterdag 2 november 10 uur
Bij voldoende belangstelling (en acceptabel weer) is er , als vervolg op de voorjaarswandeling, een herfstwandeling, in het Engelse werk.
We besteden aandacht aan de Keltische Boomkalender. Volgens deze boomkalender wordt je karakter bepaald door de boom of struik, die heerst over je geboorteperiode. De 13 bomen en struiken staan allemaal in het Engelse Werk. We kunnen dus op zoek....
Wie gaat er mee? (al opgegeven deelnemers krijgen persoonlijk nog even bericht)
Opgave bij alfredbur@hetnet.nl of a.p.hoogcarspel@gmail.com 


12345678910111213
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl