> activiteiten > koor do-re vocaal

Koor Do-Re Vocaal

Dit koor,opgericht in 1980,bestaat uit leden en vrienden van de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeentete Zwolle en wordt geleid door de dirigent Johannes Dijkstra.Het werkteen aantal keerper jaar mee aan de kerkdienst, zoals dekerstavonddiensten de paasdienst.Binnen zijn mogelijkheden zingt het kooreen breed en divers repertoire: van 16e tot 20e eeuwse muziek,zowel Engelse hymnen als Nederlandse cantates.Zo nu en dan wordteen(niet of minder bekend)lied uit hetNieuweLiedboek ingestudeerd, om samen met de gemeente te zingen. Ook heeft het koormeermaalsin deveertigdagentijdmeegewerkt aan de interkerkelijke vespers in de Grote Kerk.†Tijdens een jaarlijks uitstapje zingt het koor in de dienst van een zustergemeente.Momenteeltelthet koor27leden. Het koor repeteert twee-wekelijks op dezondagavond. Voor de tijden wordt verwezen naar de agenda.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl