> over ons

Over ons

De†Doopsgezinde Gemeente Zwolle†is een†zelfstandige christelijke gemeente in Zwolle en omgeving, met wortels in het allereerste begin van de Reformatie.

Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om:

∑†persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping

∑†verbondenheid met elkaar

∑†inzet voor vrede in het klein en in het groot

Vanuit ons gemeentebesef kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent geloven in God echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.†

De DG Zwolle is lid van de†Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), vereniging van doopsgezinde gemeenten in Nederland. Regionaal (NW-Overijssel, ZW-Drenthe en††Noord-Oost-Polder) werken de doopsgezinde gemeenten samen in de†Ring Zwolle. Wereldwijd zijn doopsgezinden verenigd in de†Mennonite World Conference†(MWC, Doopsgezinde Wereldbroederschap).

Al meer dan honderd jaar werkt onze gemeente samen met de Remonstrantse Gemeente Zwolle, die mede gebruik maakt van het kerkgebouw van de DG Zwolle.

De DG Zwolle is lid van het Podium van Kerken Zwolle. Ook is er samenwerking met andere religies en levensbeschouwingen.†

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl