> over ons

Over ons

Welkom in de Wolweverkerk in Zwolle
Fijn dat je interesse toont in de Wolweverkerk. Hier ontmoeten Doopsgezinden, Remonstranten, vrienden en belangstellenden elkaar.
Ze doen dit omdat ze geïnspireerd en geraakt willen worden en naar
zingeving zoeken. Vieringen in de kerk, waar verhalen uit de bijbel en
andere wijsheidstradities gelezen worden, zijn hierbij een uitgangspunt. Net als muziek, literatuur, films en beeldende kunst.
Veelkleurigheid is een kernwaarde van de Wolwever. Iedereen is welkom met zijn/haar eigen inzichten. De Wolwever wil een geloofsgemeenschap zijn waar we initiatieven nemen om met de wereld om ons heen in gesprek te blijven. Net zo belangrijk als de vieringen zijn de ontmoetingen met elkaar om van gedachten te wisselen over wat je bezighoudt.
Ook voor wie liever individueel het geloof beleeft biedt de Wolwever een inspirerende ervaring.

De Doopsgezinde Gemeente is lid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), vereniging van doopsgezinde gemeenten in Nederland. Regionaal (NW-Overijssel, ZW-Drenthe en  Noord-Oost-Polder) werken de doopsgezinde gemeenten samen in de Ring Zwolle. Wereldwijd zijn doopsgezinden verenigd in de Mennonite World Conference (MWC, Doopsgezinde Wereldbroederschap).

De Remonstrantse Gemeente is lid van de Remonstrantse Broederschap in Nederland. Deze bestaat sinds de Synode van Dordrecht, die in 1618-1619 plaatsvond. In 2018-2019 vond de herdenking van 400 jaar Remonstranten plaats.

De samenwerking tussen de Remonstrantse en de Doopsgezinde Gemeente Zwolle bestaat al meer dan 100 jaar.

De Wolwevergemeente  is lid van het Podium van Kerken Zwolle, ondersteunt het studentenpastoraat in Zwolle en is lid van het Diaconaal Platform. Ook is er samenwerking met andere religies en levensbeschouwingen. 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl