> over ons > organisatie

Organisatie

Kerkenraad

De Doopsgezinde Gemeente kiest uit haar midden een Kerkenraad, die het dagelijks bestuur vormt. De kerkenraad als volgt samengesteld:

Voorzitter
Mw.Tineke de Vries - Drent, tel. 06 - 25363195, tdevriesdrent@gmail.com

Secretaris
Dhr. E.F. Klamer,tel. 038- 4660108, secr.dgzwolle@gmail.com

Penningmeester tot 1-1-2019
Dhr P. Minnema, tel.0529 - 432328,p.a.minnema@gmail.com

Penningmeester vanaf 1-1-2019
dhr. R. Zijlstra, penningmeester@dgzwolle.doopsgezind.nl

Lid
Mw. T. Barneveld, tel.: , thecla.barneveld@home.nl

Adres kerkgebouw:

Wolweverstraat 9
8011 NW Zwolle
tel.038 - 4211586

Verhuur kerkgebouw
Ekke en Truus Klamer
tel.038 - 4660180
Email:Fam@efklamer.nl

Jeugd- en jongerenwerk
Via secr.dgzwolle@gmail.com

Liturgiewerkgroep
Gecombineerd met Remonstranten, info ds. Fride Bonda

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl