> over ons > organisatie

Organisatie

Doopsgezinde Gemeente Zwolle e.o.
(Post)Adres: Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle
Telefoon: 038 - 4211586
Voor betalingen: NL86 INGB 0000 8834 03

Kerken
raad
De Doopsgezinde Gemeente kiest uit haar midden een Kerkenraad, die het dagelijks bestuur vormt. De kerkenraad als volgt samengesteld: 
Voorzitter
Mw. Tineke de Vries - Drent, tel. 06 - 25363195, tdevriesdrent@gmail.com  
Secretaris
Mw. Dieneke Dijksma, tel. 06-15636278, secr.dgzwolle@gmail.com
Penningmeester
Dhr. Renze Zijlstra, penningmeester@dgzwolle.doopsgezind.nl 
Lid 
Mw. Jelma Wiegersma, tel.:  06-19506520, jelmawiegersma@gmail.com     

Functies buiten de kerkenraad:
Kerkmeester:
Aart Hoogcarspel a.p.hoogcarspel@gmail.com 

Verhuur kerkgebouw:
Karin Janze en Aart Hoogcarspel
tel. 038 - 4542611
Email: verhuurdgzwolle@gmail.com

Ledenadministratie:
dhr. Ronald Tuinstra, ra.tuinstra@gmail.com 

Aandachtsgebieden in de gemeente met contactpersonen/coördinatoren: 
1. vieren en zingeving     ds. Fride Bonda  gebonda@planet.nl 
2. de wijken                     Tineke Datema  tiend123@kpnplanet.nl 
                                         Nellie Beukema  beukema1@home.nl 
3. jeugd                            Valerie Plugge valerieplugge@hotmail.com 
                                         Dieneke Dijksma  dmdijksma@gmail.com 
4. inkoop/schoonmaak     Karin Janze karinjanze@home.nl  
5. informatie                     Ronald Tuinstra  ra.tuinstra@gmail.com 
6. Pr.                                Ellis van der Zee  zantinghvanderzee@zonnet.nl 
                                         Dirk Brugman dbrugman@hetnet.nl 
7. wereld                           Aart Hoogcarspel  a.p.hoogcarspel@home.nl

Voor zaken t.a.v. het gebouw zie kerkmeester

Liturgiewerkgroep
Gecombineerd met Remonstranten, info ds. Fride Bonda

Privacy/registratie gegevens
De volgende gegevens worden geregistreerd:
- NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
          (doel: contact onderhouden, post sturen)
- doop- en belijdenis-datum
          (als grondslag voor lidmaatschap en voor jubileum)
- geboortedatum en trouwdatum
          (om aandacht aan jubilea te kunnen schenken)

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zwolle
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl